ERASMUS za mlade poduzetnike

Promocija projekta „Erasmus za mlade poduzetnike“ na fakultetima i srednjim školama u BiH

Kako bi se mladim poduzetnicima i onima koji to žele da postanu, predstavile koristi od učešća u programu Evropske unije „Erasmus za mlade poduzetnike“, Eda je pripremila i distribuirala postere fakultetima i srednjim školama u Bosni i Hercegovini. Posteri su postavljeni na oglasne table, tako da učenici završnih godina srednjih škola i diplomci fakulteta mogu da se upoznaju sa najvažnijim informacijama o programu i načinu prijave.

Erasmus za mlade poduzetnike“ je program prekogranične razmjene koji pruža priliku mladim poduzetnicima da putuju u zemlje regiona i Evropske unije i tamo sarađuju, uče i stiču iskustva od poduzetnika koji uspješno vode svoja preduzeća. Tokom boravka u inostranstvu, mladi poduzetnici rade po unaprijed dogovorenom planu posjete koji obuhvata kako usavršavanje i razvoj vlastite poslovne ideje i plana, tako i pružanje podršku poduzetnicima domaćinima u poslovima koje oni obavljaju. Tako obje strane imaju koristi od razmjene. U bazi podataka programa „Erasmus za mlade poduzetnike“ je registrovano preko 6.600 poduzetnika domaćina i preko 11.600 mladih poduzetnika iz 50 država, a do sada je uspješno realizovano oko 9.400 posjeta.

Zainteresovanim poduzetnicima Eda pruža tehničku podršku prilikom registracije u evropsku bazu poduzetnika, ostvarivanju kontakta, definisanju plana posjete i cjelokupnog procesa razmjene.

Program Evropske unije, “Erasmus za mlade poduzetnike”, je  namijenjen onima koji razmišljaju da pokrenu svoj biznis ili su već pokrenuli svoj posao i bave se poduzetničkom aktivnošću manje od 3 godine. Učešćem u programu dobijaju priliku da posjete iskusne poduzetnike u nekoj od evropskih zemalja, te da određeno vrijeme i borave u inostranstvu. 
 
Kao vid podrške u promociji  ovog programa,  u našoj školi su odrađene sljedeće aktivnosti: 
Učenici viših razreda su upoznati sa programom na časovima, dok je kroz sekciju Poduzetništvo detaljnije obrađena tema, te je urađen izložbeni pano u školskom holu. Iz fotografija u prilogu je vidljivo da je plakat postavljen na velikoj oglasnoj ploči, tj. prostoru koji je predviđen za prezentiranje ekonomske i srodnih struka kroz razne aktivnosti đaka. Učenici su osmislili šta bi bilo interesantno da ostali đaci škole vide. S obzirom da je naziv jednog od školskih takmičenja “Business me“, gdje se prezentiraju poslovne ideje kroz biznis planove, smatrali smo da je prikladno da ostavimo taj naziv i za ovu aktivnosti, jer misija naše škole jeste da učenike učimo biznisu. Pano ili oglasna ploča prikazuje korake promišljanja ideja, gdje neke budu odbačene, što simboliziraju zgužvani papiri, koji ostaju kao trag do odabira ideje koja će biti pretvorena u biznis. Sijalice simboloziraju poduzetništvo kao svjetlost kojom mladi ljudi obasjavaju put svog poslovnog sazrijevanja i obrazovanja. Centralni dio “ove priče” zauzima plakat ERASMUS, preko kojeg đaci mogu skenirati kod za više informacija na internetu, a dio tih informacija smo prikazali u okruženju plakata. Nadamo se i vjerujemo da ćemo zainteresirati đake za program Erasmus. 
 
Business me team