Informacije za roditelje

Školska 2023./2024. godina

 

Raspored informacija za roditelje

 

 


06.07.2023.

Spisak primljenih učenika nakon drugog (II) upisnog roka


UPIS U ŠKOLU !

Školska 2023/2024. godina

 

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik

Na osnovu članova 40. i 41. Zakona o srednjoj školi SBK ( “Službene novine  SBK” broj: 11/01 i 17/04  i 15/12 ) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta objavljuje:

KONKURS

ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI ( I ) RAZRED MJEŠOVITE SREDNJE EKONOMSKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE TRAVNIK U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

 

STRUČNO ZVANJE I ZANIMANJETRAJANJE PROGRAMABROJ UČENIKABROJ ODJELJENJA
Ekonomski tehničar4
Poslovno-informatički tehničar4
Hotelsko-turistički tehničar4
Komercijalni tehničar4
Kozmetički tehničar4
Frizer/Vlasuljar3
Trgovac/Prodavač3

 

I ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 19. i 20.06.2023. godine (ponedjeljak i utorak) od 08:00 sati u prostorijama škole.

II ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 03. i  04.07.2023. godine (ponedjeljak i utorak) od 08:00 sati u prostorijama škole.

 

III ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta predviđen je za 21.08.2023. godine  (ponedjeljak) od 08:00 sati.

Na konkurs za upis kandidat prilaže:

 • Prijavu na Konkurs
 • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list)
 • Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
 • Uvjerenje o uspjehu za VI, VII i VIII razred osnovne škole
 • Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

 

OPĆI USLOVI

Pravo prijavljivanja na konkurs za upis redovnih učenika u prvi (I) razred srednje škole, pod jednakim uslovima, imaju:

 1. Učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća;
 2. Učenici sa posebnim potrebama, na temelju odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa i sa navršenih 20 godina života.

Prijem učenika obavlja se u skladu sa planom upisa, bez prijemnog ispita, a na osnovu rezultata i tabele poretka objavljene na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole.

 

KRITERIJI ZA IZBOR

 1. Učenici maksimalno mogu ostvariti 96 bodova pri upisu u prvi razred tehničke ili srodne škole i stručne trogodišnje škole. U školama uslužnih djelatnosti učenici mogu ostavriti maksimalno 91 bod.
 2. Maksimalni broj bodova ostvaruje se na osnovu sljedećih pokazatelja:

Opći uspjeh učenika postignut od VI do IX razreda osnovne škole – maksimalno 60 bodova (odličan 5,0 = 15 bodova; 4,9 = 14,5 bodova; 4,8 = 14 bodova; 4,7 = 13 bodova; 4,6 = 12 bodova; 4,5 = 11 bodova; vrlodobar = 10 bodova; dobar = 6 bodova; dovoljan = 4 boda ).

 1. Uspjeh iz relevantnih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole – maksimalno 15 bodova (odličan = 2,5 bodova; vrlodobar = 2 boda, dobar = 1,5 bodova i dovoljan = 1 bod) i 10 bodova za učenike trogodišnjih škola uslužnih djelatnosti.
 2. Rezultati postignuti na školskim takmičenjima u znanju učenika osnovnih škola – maksimalno 12 bodova
 • Kantonalno takmičenje 1. mjesto = 3 boda; 2. mjesto = 2 boda; 3. mjesto = 1 bod
 • Federalno takmičenje 1. mjesto = 4 boda; 2. mjesto = 3 boda; 3. mjesto = 2 boda
 • Međunarodno takmičenje 1. mjesto = 5 bodova; 2. mjesto = 4 boda; 3. mjesto = 3 boda

Ukupan zbir bodova koje učenik dobije na osnovu takmičenja iz četvrte tačke ne može preći 12 bodova, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou Kantona, Federacije BiH i BiH i međunarodna, uz priložene orginalne dokumente.

 1. Diploma „Učenik generacije“ – 8 bodova.
 2. Postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje u VIII i IX razredu osnovne škole – 1 bod.

Konačna ljestvica poretka učenika dobiva se sabiranjem ocjena općeg uspjeha od VI do IX razreda osnovne škole, ocjena iz relevantnih predmeta za upis te bodova iz tačaka 4, 5 i 6 ovih Kriterija.

RELEVANTNI PREDMETI SU:

 1. Za ugostiteljsku, turističku i trgovačku struku: bosanski/hrvatski/srpski jezik, strani jezik i geografija.
 2. Za ekonomsku struku: matematika, bosanski/hrvatski/srpski jezik i strani jezik.
 3. Za uslužne djelatnosti: bosanski/hrvatski/srpski jezik i hemija.

Ako se učenik školovao u inostranstvu i ako nije imao nastavne predmete u VII i VIII razredu, koji su relevantni za upis u prvi razred, umjesto ocjene iz tog predmeta uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmetička sredina).

Prijave na Konkurs za upis dostavljati na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs i plan upisa u prvi razred srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu u školskoj 2023/2024. godini će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK: www.mozks-ksb.ba.

Broj:  365/23

Datum: 09.06.2023. godine

Konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednjih škola SBK 2023 2024

 

Smjerovi – Prezentacija :

 Prezentacija škole 2023 (pdf)

AFIŠA / BROŠURA 2023

 

Smjer Ekonomski tehničar u MSEUŠ Travnik

Jedan od najtraženijih obrazovnih profila današnjice je zasigurno smjer za ekonomskog tehničara koji je tražen čak i kada je u pitanju dokvalifikacija ili prekvalifikacija za ekonomskog tehničara, jer je kao zanimanje veoma cjenjeno i traženo.

Ekonomski tehničari su osobe koje su osposobljene da istražuju i proučavaju na koje načine i kako društvo iskorištava ograničene izvore (sirovine, ljudski rad i kapital), kako bi proizvelo robu i usluge.

Ekonomski tehničari skupljaju i analiziraju podatke, prate i prognoziraju ekonomske trendove. Također proučavaju sve troškove i učinke proizvodnje kao i raspodelu i potrošnju robe u raznim institucijama, zdrastvenim institucijama, firmama, industrijama, trgovačkih i ugostiteljskih preduzeća, turističkih agencija, osiguravajućih društva i mnogih drugih.

Oni mogu da se zaposle u mnogim granama privrede u preduzećima, u bankama, u osiguranju, u trgovini, u investicionim fondovovima, sindikatima, vladinim organizacijama, u revizorskim kućama. Poslovi na kojima ekonomski tehničar može da radi su knjigovodstvo, računovodstvo, u oblasti marketinga i istraživanja tržišta, kada su u pitanju komercijalni poslovi, poslovi iz oblasti korespodencije, poslovnog prava itd.

Školovanje traje četiri godine nakon kojeg učenik stječe zvanje Ekonomskog tehničara, a svoje školovanje može nastaviti na bilo kojoj visokoškolskoj instituciji.

Dobrom ekonomskom tehničaru su vrata svijeta širom otvorena!

 

Smjer Poslovno informatički tehničar u MSEUŠ Travnik

Poslovno-informatički tehničari imaju znanja i vještine za obavljanje ekonomskih i poslovno-informatičkih poslova u preduzećima, profitnim i neprofitnim organizacijama, kao i organima javnog sektora kako u dom, tako i u međunarodnim razmjerama.

Osposobljeni su da rade poslove zmaćia koje postoji velika ponuda u svijetu frilensovanja. Poslodavci u svijetu najbolje plaćaju usluge iz oblasti web dizajna, prodaje i marketinga.

Veoma je važno naglasiti da je struka poslovnog informatičara novina na tržištu rada u BiH, a mogućnosti za zaposlenje su razne. A kroz svoje školovanje osposobit će se za rad na različitim poslovima: administracije, komunikacija sa bankama, rad na poslovima iz područja radnih odnosa, izrada statističkih podataka, rad na praćenju ekonomskih, poslovnih i pravnih znanja iz poduzetništva, računovodstva, menadžmenta, finansija, bankarstva i poslovnog prava.

Školovanje traje četiri godine nakon kojeg učenik stječe zvanje Poslovno informatičkog tehničara, a svoje školovanje može nastaviti na bilo kojoj visokoškolskoj instituciji.

Smjer Komercijalni tehničar u MSEUŠ Travnik

Bez obzira o kakvom se proizvodu radi, zadatak komercijalista je da zainteresira klijenta za proizvod i realizira dogovor u vezi s daljnjom saradnjom.

Komercijalist na različite načine predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa, raspravlja o potrebama klijenata i definira načine na koje određeni proizvod može zadovoljiti potrebe klijenta. Po postignutom dogovoru, komercijalist prima narudžbe i nastoji riješiti eventualne probleme te udovoljiti zahtjevima klijenta.

Zbog konkurencije na tržištu, komercijalist pokušava naglasiti svakom klijentu jedinstvenu kvalitetu proizvoda odnosno usluga poduzeća kojeg zastupa.

Klijentu daje sve potrebne informacije i s njim dogovara sve detalje eventualne kupnje. Po sklopljenom ugovoru, komercijalist ostaje u kontaktu s klijentom, kako bi osigurao provođenje ugovornih obveza, ali i obnavljanje ugovora.

Komercijalist može obavljati svoj posao u uredu, ali i izvan njega. Teško je odrediti radno vrijeme komercijaliste, budući da često mora putovati zbog dogovorenih poslovnih sastanaka s potencijalnim klijentima.

Završetkom školovanja učenici će moći tražiti turističkim agencijama i uredima, putničkim i prijevozničkim agencijama, u hotelima i kampovima na recepcijama i drugim poslovima vezanim za boravak gostiju.

Školovanje traje četiri godine nakon kojeg učenik stječe zvanje Hotelsko-turističkog tehničara, a svoje školovanje može nastaviti na bilo kojoj visokoškolskoj instituciji.

 

 

Smjer Hotelsko-turistički tehničar u MSEUŠ Travnik

Hotelsko-turistički tehničar informira domaće i strane turiste o turističkoj ponudi, organizira putovanja i izlete, obavlja administrativne poslove vezane uz prijem i boravak gostiju, te sarađuje s drugim turističkim djelatnicima na organiziranju turističke ponude.

Hotelsko-turistički tehničar tokom svog obrazovanja stječe vrlo široko znanje potrebno za rad u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim agencijama i drugim sličnim poduzećima koja se bave turističkom djelatnošću. U turističkim agencijama i uredima hotelsko-turistički tehničar informira goste, prodaje i organizira turističke usluge, putovanja i izlete, sarađuje s putničkim i prijevozničkim firmama, obavlja sve administrativne poslove vezane za boravak gostiju, sudjeluje u stvaranju programa i izračunu cijene turističke ponude.

Na recepcijama hotela i drugih turističkih objekata hotelsko-turistički tehničar prima i sređuje rezervacije, organizira razmještaj gostiju, prijavljuje i odjavljuje goste i obavlja sve djelatnosti vezane za njihov dolazak na destinaciju te boravak.

Bogatim obrazovnim programom, s vrlo naglašenim učenjem stranih jezika, polaznike se osposobljava za poslove obrade turističkog tržišta, recepcijske i šalterske poslove, koordinaciju rada službi u turističkoj djelatnosti, kao i druge organizacijske poslove u turizmu .

Završetkom školovanja učenici će moći tražiti turističkim agencijama i uredima, putničkim i prijevozničkim agencijama, u hotelima i kampovima na recepcijama i drugim poslovima vezanim za boravak gostiju.

Školovanje traje četiri godine nakon kojeg učenik stječe zvanje Hotelsko-turističkog tehničara, a svoje školovanje može nastaviti na bilo kojoj visokoškolskoj instituciji.

 

 

Smjer Trgovac/Prodavač u MSEUŠ Travnik
 
Posao prodavača podrazumijeva prodaju robe na veliko ili malo te savjetovanje kupaca o kupovini. Prodavač može raditi u velikim trgovačkim sistemima, na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima. Prodavač prodaje robu te savjetuje kupce o kupovini iste. Pruža informacije o proizvodu koji prodaje te upoznaje kupce s prednostima i nedostacima proizvoda. Također prikuplja informacije o željama i potrebama kupaca te s njima upoznaje trgovačkog poslovođu, kako bi nabavljali robu skladno potrebama kupaca. Po preuzimanju primljene robe, robu mora pregledati, prepakirati, pripremiti za prodaju i naznačiti odgovarajuće cijene. Mora znati razlikovati robu koja sadrži neke štetne sastojke ili greške, te izdvojiti robu kojoj je istekao rok trajanja.
 
Prodanu robu mora znati prikladno zamotati. Jednako tako, prodavač se mora pobrinuti i za skladištenje robe koja neće ići odmah u prodaju.
 
Prodavači se zapošljavaju u različitim vrstama trgovina, a katkad rade na terenu (prezentaciji proizvoda, pokretne trgovine) ili prodaji putem telefona i sl.
 
Školovanje traje tri godine, nakon kojih učenik stječe zvanje Trgovac/prodavač.

 

Smjer Kozmetički tehničar u MSEUŠ Travnik
 
Kada se sretnemo sa drugim ljudima, prvo što primjetimo je lice i da li je koža njegovana. Međutim, lijep izgled nije samo stvar prirode, već naš način života u velikoj mjeri utiče na to kako izgledamo.
 
Njegujući svoju ljepotu od davnina, čovjek je razvio razne načine za očuvanje i njegovanje ljepote lica, ruku, tijela i kože.
 
 Ako volite da njegujete ljepotu sebe i drugih, naša škola vam nudi adekvatan program za profesionalni razvoj, a to je smjer Kozmetički tehničar.
 
Kozmetički tehničari pomažu ljudima da postignu i očuvaju zdrav i lijep izgled. Osposobljavaju se za samostalno obavljanje terapijsko-estetskih procedura u području aplikativne kozmetike kože lica, tijela, kose i noktiju, izvođenje dekorativnih kozmetoterapijskih procedura i terapijskih procedura u dermatologiji, vršenje pravilnog izbora kozmetičkih preparata, šminkanje, depilacija, masaže tijela, uklanjanje celulita, pigmentnih nepravilnosti kože itd.
 
Kozmetički tehničari se mogu zaposliti i raditi u: kozmetičkim salonima, Wellnes i Spa centrima, rekrativnim i banjskim centrima, parfimerijama i prodavnicama kozmetičkih preparata, u savjetodavnim programima (za časopise, TV, ili modne agencije), u maloprodaji i veleprodaju kozmetike. kao edukatori edukacijskih kurseva te kao šminkeri.
 
Školovanje traje četiri godine nakon kojeg učenik stječe zvanje Kozmetički tehničar.

 

 

 

Smjer Frizer/Vlasuljar u MSEUŠ Travnik

Frizeri su stručnjaci za uljepšavanje koji su specijalizirani za oblikovanje i njegu kose. Odgovornosti frizera uključuju čišćenje i šišanje kose, njegu kose i savjetovanje o oblikovanju kose. Odgovornosti frizera uključuju  doček i dobrodošlicu klijentima u salonu, održavanje čistog i organiziranog radnog mjesta te preporučivanje odgovarajućih proizvoda za njegu kose klijentima. Također biste trebali moći prepoznati hronična stanja vlasišta i savjetovati klijente da potraže liječničku pomoć.

Da biste bili uspješni kao frizer, trebali biste biti orijentirani na detalje i sposobni izgraditi odnos s klijentima. U konačnici, izvrstan frizer trebao bi biti u stanju slijediti upute klijenata, pokazati izvrsne komunikacijske vještine i biti u toku s najnovijim frizurama i frizerskim tehnikama.

Ukoliko se vidite u ovom zanimanju, pozivamo vas da upišete naš smjer frizer/vlasuljar gdje ćete se osposobiti za kvalitetnog frizera i biti prepoznatljivi na tržištu rada.

Frizeri mogu biti samozaposleni ili raditi za salone, lječilišta, hotele i odmarališta gdje pružaju razne frizerske usluge. Šišaju, boje i oblikuju kosu klijenata, daju frizerske savjete i preporuke, kao i pričvršćuju perike, uloške za kosu, ekstenzije i toupe klijentima.

Školovanje traje tri godine, nakon kojih učenik stječe zvanje frizer/vlasuljar.

 Naša škola nudi mogućnost realizovanja praktične nastave u savremeno opremljenom školskom frizerskom salonu, ali uz saradnju sa privrednim subjektima, naši učenici praktičnu nastavu pohađaju i van škole.

 

Detaljne informacije o upisu i predmetima pročitajte na linku:

https://www.mseus.ba/upis/

Ili nas kontaktirajte:  

Porukom na društvenim mrežama

Putem e-maila: mseus@bih.net.ba

Ili putem telefona: +387(0)30 541 621

 

 


25.05.2023.

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik  

Matursko veče – obavijest za roditelje i maturante

       

 

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da će se tradicionalno Matursko veče održati u petak, 26. maja 2023. godine u sali Centra za kulturu općine Travnik.

 

Okupljanje maturanata je u 18:30 sati u prostorijama škole, radi podjele pozivnica, cvijeća te zajedničkog fotografisanja, a svečani defile započet će u 19:30 sati.

 

Koristimo ovu priliku da obavijestimo roditelje da će program, prema prethodnom dogovoru maturanata – trajati do 01:00 sat poslije ponoći.

 

Ukoliko učenici žele ranije napustiti Matursku zabavu, mogu to učiniti samo na zahtjev i prisustvo roditelja/staratelja.

 

Iskrene čestitke našim maturantima i njihovim roditeljima.

 

 

Direktorica škole:

Mehridžana Alibašić

Matursko vece 2023 obavijest MSEUS


Raspored informacija za roditelje u školskoj 2022./2023. godini

Raspored časova odjeljenske zajednice u školskoj 2022./2023.godini

 


Raspored informacija za roditelje – raspored časova odjeljenske zajednice 2022-2023

 


Raspored roditeljskih sastanaka  za školsku 2022./2023. godinu

Raspored roditeljskih sastanaka 2022

 


Raspored roditeljskih sastanaka  za školsku 2021/2022. godinu

( II polugodište )

Roditeljski sastanci II polugodiste – 2021_2022


Pravdanje učeničkih izostanaka

Pod pravdanjem učeničkih izostanaka podrazumijeva se utvrđivanje razloga izostanaka učenika i bilježenja opravdanosti ili neopravdanosti izostanka. To čini razrednik u saradnji s roditeljem ili starateljem.

Opravdanim izostancima smatraju se bolest učenika, smrtni slučaj u porodici, iznimne porodične prilike (bolest člana porodice), problemi u saobraćaju, elementarne nepogode i drugi opravdani razlozi.

Roditelji, odnosno staratelji, odgovorni su za učenikovo redovno pohađanje nastave i dužni su obavijestiti školu o razlozima izostanka učenika, isti ili naredni dan nakon izostanka, te su dužni opravdati izostanak učenika, najkasnije sedam dana od dolaska učenika u Školu.

Roditelj izostanke može da pravda ljekarskim opravdanjem, potvrdom kluba (sportski klubovi) ili druge relevantne institucije.

Razrednik može pravdati, u dogovoru s roditeljem i prema vlastitioj procjeni, ukupno do tri (3) dana u toku školske godine izostanke učenika bez ljekarske ili slične potvrde.

Učenik može izostati sa nastave prema odobrenju nastavnika sa njegovog časa samo u hitnim slučajevima, kada se ne može kontaktirati razrednik, pedagog ili direktor.

Učenik kojeg treba drugi nastavnik sa časa može biti pušten samo uz dogovor i saglasnost oba nastavnika, te ga tada nije nužno upisati u dnevnik.

Redovna posjeta ljekaru koja se može zakazati izvan nastave nije opravdani razlog izostajanja.

 


Raspored roditeljskih sastanaka  za školsku 2021/2022. godinu

 


Školska 2021/2022. godina

Termini informacija i sekcija za školsku 2021/2022. godinu

 


Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik

Na osnovu članova 40. i 41. Zakona o srednjoj školi ( “ Službene novine SBK” broj: 11/01 i 17/04 i 15/12 ) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta objavljuje:

KONKURS

ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI RAZRED MJEŠOVITE SREDNJE EKONOMSKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE TRAVNIK

U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI

 

STRUČNO ZVANJE I ZANIMANJETRAJANJE PROGRAMABROJ UČENIKABROJ ODJELJENJA
Ekonomski tehničar41
Poslovno - informatički tehničar41
Komercijalni tehničar41
Hotelsko - turistički tehničar41
Trgovac / Prodavač31
Frizer / Vlasuljar31
Konobar / Kuhar31

I ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 21. i 22.06.2021. godine ( ponedjeljak i utorak ) od 08:00 sati u prostorijama škole.

II ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 01. i 02.07.2021. godine ( četvrtak i petak ) od 08:00 sati u prostorijama škole.

III ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta predviđen je za 23.08.2021. godine ( ponedjeljak ) od 08:00 sati.

 

Na konkurs za upis kandidat prilaže:

 1. Prijavu na konkurs (može se preuzeti u školi)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list)
 3. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
 4. Uvjerenje o uspjehu za VI, VII i VIII razred osnovne škole
 5. Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

 

OPĆI USLOVI

Pravo prijavljivanja na konkurs za upis redovnih učenika u prvi (I) razred srednje škole, pod jednakim uslovima, imaju:

1. Učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća;

2. Učenici sa posebnim potrebama, na temelju odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa i sa navršenih 20 godina života.

Prijem učenika obavlja se u skladu sa planom upisa, bez prijemnog ispita, a na osnovu rezultata i tabele poretka objavljene na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole.

KRITERIJI ZA IZBOR

1. Učenici maksimalno mogu ostvariti 96 bodova pri upisu u prvi razred tehničke ili srodne škole i stručne trogodišnje škole. U školama uslužnih djelatnosti učenici mogu ostavriti maksimalno 91 bod.

2. Maksimalni broj bodova ostvaruje se na osnovu sljedećih pokazatelja:

Opći uspjeh učenika postignut od VI do IX razreda osnovne škole – maksimalno 60 bodova (odličan 5,0 = 15 bodova; 4,9 = 14,5 bodova; 4,8 = 14 bodova; 4,7 = 13 bodova; 4,6 = 12 bodova; 4,5 = 11 bodova; vrlodobar = 10 bodova; dobar = 6 bodova; dovoljan = 4 boda ).

3. Uspjeh iz relevantnih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole – maksimalno 15 bodova (odličan = 2,5 bodova; vrlodobar = 2 boda, dobar = 1,5 bodova i dovoljan = 1 bod) i 10 bodova za učenike trogodišnjih škola uslužnih djelatnosti.

4. Rezultati postignuti na školskim takmičenjima u znanju učenika osnovnih škola – maksimalno 12 bodova

· Kantonalno takmičenje 1. mjesto = 3 boda; 2. mjesto = 2 boda; 3. mjesto = 1 bod

· Federalno takmičenje 1. mjesto = 4 boda; 2. mjesto = 3 boda; 3. mjesto = 2 boda

· Međunarodno takmičenje 1. mjesto = 5 bodova; 2. mjesto = 4 boda; 3. mjesto = 3 boda

Ukupan zbir bodova koje učenik dobije na osnovu takmičenja iz četvrte tačke ne može preći 12 bodova, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou Kantona, Federacije BiH i BiH i međunarodna, uz priložene orginalne dokumente.

5. Diploma „Učenik generacije“ – 8 bodova.

6. Postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje u VIII i IX razredu osnovne škole – 1 bod.

Konačna ljestvica poretka učenika dobiva se sabiranjem ocjena općeg uspjeha od VI do IX razreda osnovne škole, ocjena iz relevantnih predmeta za upis te bodova iz tačaka 4, 5 i 6 ovih Kriterija.

 

RELEVANTNI PREDMETI SU

1. Za ugostiteljsku, turističku i trgovačku struku: bosanski/hrvatski/srpski jezik, strani jezik i geografija.

2. Za ekonomsku struku: matematika, bosanski/hrvatski/srpski jezik i strani jezik.

3. Za uslužne djelatnosti: bosanski/hrvatski/srpski jezik i hemija.

Ako se učenik školovao u inostranstvu i ako nije imao nastavne predmete u VII i VIII razredu, koji su relevantni za upis u prvi razred, umjesto ocjene iz tog predmeta uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmetička sredina).

Prijave na Konkurs za upis dostavljati na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs i plan upisa u prvi razred srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu u školskoj 2021/2022. godini će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK: www.mozks-ksb.ba.

 

NAPOMENA: Učenici, roditelji i uposlenici u srednjim školama su dužni da se pridržavaju važećih higijensko-epidemioloških mjera pri upisu i kontaktiranju.

Broj: 196/21

Datum: 16. juni 2021. godine

 


OBAVIJEST O PODJELI UVJERENJA
 
Poštovani učenici i roditelji podjela Uvjerenja o postignutom uspjehu u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta
obavit će se 13.01.2021. godine (SRIJEDA) po sljedećem rasporedu :
 
U 10:00h prvi razredi
U 10:30h drugi razredi
U 11:00h treći razredi
U 11:30h četvrti razredi

INFORMACIJE ZA RODITELJE
školska 2020/2021. godina

RazredRazrednikTermin informacija
I-1Alem Koluh
Srijeda 14:40h – 15:40h
I-2Džemal KulašinPonedjeljak 09:10h – 10:10h
I-3Arna Šabić
Ponedjeljak 12:00h – 12:30h
Utorak 17:30h - 18:00h
I-4Hasiba Horić
Četvrtak 14:00h – 14:30h
Petak 09:45h - 10:15h
I-5Aida TerzićSrijeda 09:45h - 10:50h
I-6Velida Botonjić - HamidovićPetak 15:15h - 16:15h
II-1Emir ŠehićUtorak 13:15h - 14:00h
II-2Nedžad KapidžićČetvrtak 16:55h – 17:25h
II-3Hanan MaglićPonedjeljak 08:00h - 09:00h
II-4Elvir GrabusČetvrtak 09:15h - 10:00h
III-1Adisa Imširović
Utorak 15:40h – 16:10h
Srijeda 09:05h - 09:35h
III-2Dita Vrbanjac
Četvrtak 18:00h – 19:00h
IV-1Esma Bandić - Softić
Ponedjeljak 16:55h – 17:25h
IV-2Aida Ramčić - Salkić
Utorak 08:30h - 09.30h
IV-3Jasmin Dogan
Ponedjeljak 08:35h – 09:05h


23.12.2020.

U cilju omogućavanja uvjeta za razvijanje kvalitetnih i potrebnih praktičnih umjeća i vještina učenika propisanih NPP za ugostiteljsku školu otvoren je kabinet za praktičnu nastavu ugostitelja, odnosno hotelsko-turističkih tehničara.

Do sada su naši učenici ugostiteljske struke praktičnu nastavu, ovisno od godine koju pohađaju, obavljali kod naših dugogodišnjih partnera; Fortitudu, turističkoj agenciji Divan, hotelu Vezir, te im se ovim putem zahvaljujemo. Međutim, kako aktuelna situacija to ne dopušta odlučili smo da, skromnim sredstvima i velikim zalaganjem profesora i učenika, te domara škole, opremanjem ovog kabineta učenicima pružimo bar dio ambijenta u kojem mogu vježbati i razvijati  praktične vještine neophodne za ugostitelje. Također, pored kabneta učenici će moći koristiti školsku kuhinju, koja je opremljena potrebnim inventarom i predstavlja dodatnu priliku za izvođenje praktične nastave. U narednom periodu uložit ćemo dodatna sredstva da bi obezbijedili realnije okruženje u razvijanju praktičnih, ali prije svega, kvalitetnih vještina i umijeća naših učenika.

Vjerujem da će od sada naši učenici, budući ugostitelji, kao i ekonomisti i frizeri, prije njih, radom u kabinetima steći kvalitetne vještine potrebne za tržište rada.

Direktorica škole


RASPORED SMJENA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Prva smjena:

I-1,  I-2,  I-3,  I-4,  I-5,  I-6

IV-1,  IV-2,  IV-3

Druga smjena:

II-1, II-2, II-3, II-4

III-1, III-2


26.10.2020.   

RASPORED TRAJANJA ČASOVA:

Čas I smjena Čas II smjena
1. 08:00-8:30 Predsat 13:25-13:55
2. 08:35-9:05 1. 14:00-14:30
3. 09:10-9:40 2. 14:35-15:05
4. 09:45-10:15 3. 15:10-15:40
5. 10:20-10:50 4. 15:45-16:15
6. 10:55-11:25 5. 16:20-16:50
7. 11:30-12:00 6. 16:55-17:25

 

 

 

 

 


Školska 2020/2021. godina – 04.09.2020.

a) Upute za roditelje

b) Upute za učenike


RASPORED UČENIKA PO UČIONICAMA

I SPRAT

I-3  (17)  i  III-2  (16)

I-4  (13)  i  II-3  (16)

I-5  (18)  i  II-4  (16)

I-6  (18)

 

II SPRAT

I-1  (12)  i  III-1  (12)  et

I-2  (14)  i  II-1  (16)  et

IV-2  (18) i  III-1 htt

IV-3  (23) i  II-1  kt

 

III SPRAT

IV-1 (21)  i  II-2  (21)


Upisna Brošura –  Afiša  MSEUŠ “Travnik” 2020

Novi smjer u školskoj 2020/2021. godini:   ** Poslovno – informatički tehničar **   Plan i program za Poslovno – informatickog tehnicara

Promotivni video: 

Uvodi se novi smjer, obrazovanje za 21. stoljeće

Mješovita srednja ekonomsko – ugostiteljska škola već decenijama obrazuje mlada ljude spremne za tržište rada, a da ide u korak sa vremenom pokazuju brojna nova zanimanja koja uvodi tokom proteklih godina i unapređuje srednjoškolsko obrazovanje učenika na Srednjobosanskom kantonu. Pored zanimanja i zvanja koja se mogu steći upisom u Mješovitu srednju ekonomsko – ugostiteljsku školu, poput ekonomskog i komercijalnog tehničara, hotelsko – turističkog tehničara, te zvanja trgovac i frizer, ove godine prvi put na našem kantonu ova škola pruža mogućnost pohađanja smjera POSLOVNO – INFORMATIČKI TEHNIČAR.

Direktorica škola Mehridžana Alibašić, Mr. Sci. kaže:
“Ove godine posebna mi je čast da ćemo učenicima završnih razreda osnovnih škola imati priliku ponuditi jedno novo i atraktivno zanimanje koje spaja poslovno i informatičko okruženje. Veoma je važno naglasiti da je struka poslovnog informatičara jedna novina na našem tržištu, jer bi prva generacija u BiH upisanih u ovu struku trebala završiti u Tuzlanskom kantonu tek 2021. godine, ali mogućnosti su zasigurno razne i nametnute očekivanjima i izazovima 21. stoljeća. Iako je ovo novo zanimanje u srednjoškolskom obrazovanju, poslovna informatika je interdisciplinarna oblast koja se već duži niz godina izučava na ekonomskim fakultetima i objedinjuje informatička, menadžerska i poslovno – ekonomska znanja i vještine i predstavlja jednu od najtraženijih profesija posljednjiih godina, sa stalnim trendom rasta. Znanja i vještine, kakve su poslovne i poduzetničke u spoju sa informatičkim znanjima i vještinama, predstavlja odličnu osnovu za konkurentnost na tržištu, kao i nastavak školovanja na društvenim ili tehničkim fakultetima. Završetkom školovanja učenici će steći znanja i vještine za obavljanje ekonomskih i informatički poslova u preduzećima, profitnim i neprofitnim organizacijama, kao i organima javnog sektora, kako u domaćim, tako i u međunarodnim razmjerama.”

S ciljem da prati realne potrebe tržišta, Mješovita srednja ekonomsko – ugostiteljska škola “Travnik” otvara vrata prvoj generaciji poslovno – informatičkog tehničara u narednoj školskoj 2020/2021.
Nastavni kadar ove škole poručuje:
POSTANITE DIO NAS, TE SE UVJERITE I SAMI KOLIKO JE EKONOMIJA “COOL” – DOBRODOŠLI!


Uputstvo – Google classroom :        * Google Classroom_Tutorijal *         * Google For Education *                                                


Dragi učenici i poštovani roditelji,

kao što ste i sami svjedoci, pred nama su neki novi izazovi i “malo” teža vremena na koja nismo navikil. Svakodnevno se suočavate sa informacijama, obavijestima, uputstvima i naredbama kako da postupimo u ovim vremenima prijetnji po zdravlje. TAKVA JEDNA NOVA OKOLNOST JE I ONLINE NASTAVA!

Od trenutka prekida nastave do naredbe da se ista organizuje, bez objašnjenja kako i kada, uspjeli smo u rekordno kratkom vremenu od samo dva dana, izabrati oblik komunikacije, povezati sve vas i vaše roditelje i počeli uspješno realizovati online nastavu. Vaši vrijedni profesori su danonoćno radili u cilju (samo)obuke i pokazali visok stepen sposobnosti snalaženja u novim situacijama, da bi vama pripremili kvalitetnu online nastavu u kojoj vas učestvuje skoro  100%.

Vaši profesori sa ponosom izvještavaju o vašoj aktivnosti, zbog čega su i oni motivisani i ulažu dodatne napore u pripremi materijala: prezentacija, tekstova, slika, šema i sličnih edukativnih materijala  i stalno uče kako vam gradivo učiniti i predstaviti na jasniji način, lakšim za naučiti i jednostavnijim za odgovarati. 

S druge strane, vaše prisustvo i vaša aktivnost na  nastavi, svjedoči o vašem radu; aktivno učestvujete, dajete konkretne prijedloge i mišljenja, izrađujete domaće zadatke i što je najbitinije u ovim okolnostima, djelujete pozitivno, s puno pozitivnog humora i motivacije da savladate sve postavljene zadatke koji se nalaze pred vama. Čestitamo i vašim roditeljima na podršci koju pružaju i nama i vama u  vremenima u kojima samo zajedničkim snagama i zalaganjem možemo uspješno završiti još jedan započeti razred. O maturantima i okončanju školovanja, možda kasnije, sad je bitno da imate mogućnost izrade maturskih i završnih radova, a i o maturskoj večeri kasnije.

Radimo na obezbjeđenju podrške koja vam je sada potrebna, zbog čega se i zahvaljujemo  BHTelecomu, koji pruža podršku u realizaciji online nastave.

Čuvajte se, pomozite drugima koliko možete i ostanite zdravi i pozitivni!

Vaši profesori i direktorica


Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola “Travnik”
Datum: 27.03.2020. godine

U skladu sa INSTRUKCIJOM, Uputstvom i Informacijom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, broj 03-34-12/20-11,12 i 13 od 23.26. i 27.03.2020. godine, a u cilju provođenja mjera zaštite i unapređenja online ili nastave na daljinu

OBAVJEŠTAVAMO VAS O SLJEDEĆEM :

 • Škola je do daljnjeg zatvorena za sve uposlenike, korisnike i posjetioce
 • Boravak u školi, osim u hitnim slučajevima, omogućen je uposlenicima, korisnicima i drugim strankama samo uz prethodni dogovor sa direktoricom ili sekretarom škole
 • Komunikacija između članova kolektiva održava se kao i do sada: pomoću Viber grupa i školskog e-mail-a
 • Održavanje online nastave i komunikacije s učenicima se nastavlja putem Viber grupa i Facebooka
 • Savjetodavni rad sa učenicima, roditeljima i nastavnicima vrši se putem viber grupa, školskog mail-a, te eventualnim drugim sredstvima komunikacije o kojima se učenici i roditelji izjasne,
  putem viber grupa odjeljenskih vijeća i grupa roditelja
 • Komunikacija razrednika sa roditeljima vrši se također uz pomoć viber grupe ili telefonski
 • Informacije i obavijesti roditeljima i široj javnosti o radu škole dostupne su i na zvaničnoj web stranici i facebook stranici škole
 • Direktorica, sekretar i domar škole su dostupni 24h, a brojevi telefona i e-mail na koje se mogu kontaktirati dostupne osobe su:

Direktorica:  061/094-778

Sekretar škole:  061/593-585

Domar škole:  061/452-676

E-mail škole:  mseus@bih.net.ba

 • Sve ostale odgovore na pitanja koja se ne tiču direktno nastave i nisu u domenu škole učenici i roditelji mogu zatražiti putem:

E-amil adrese: ucenjenadaljinuksb@gmail.com ili putem facebook stranice: Učenje na daljinu SBK-KSB.

Direktorica škole
Mehridžana Alibašić


17.03.2020.    ** Obavijest o online nastavi_od 19.03.2020. godine  **

RASPORED – Online * Skolska 2019-2020


 

INFORMACIJE ZA RODITELJE
školska 2019/2020. godina

RazredRazrednikTermin informacija
I1Krupalija Dženana
Utorak 10:30h – 11:30h
I2Kapidžić NedžadČetvrtak 16:10h – 17:00h
I3Maglić Hanan
Ponedjeljak 10:30h – 11:30h
I4Kulašin Džemal
Četvrtak 13:10h – 14:00h
II1Imširović AdisaČetvrtak 14:00h - 14:45h
II2Vrbanjac DitaČetvrtak 15:30h – 16:30h
III1Bandić-Softić Esma
Utorak 14:00h – 14:45h
III2Ramčić-Salkić Aida
Srijeda 15:35h – 16:05h
III3Dogan Jasmin
Četvrtak 14:50h – 15:30h
III4Koluh AlemČetvrtak 13:10h – 14:00h
IV1Selimović Sadik
Srijeda 17:30h – 18:15h
IV2Šehić Emir
Petak 16:30h - 17.30h
IV3Šabić Arna
Četvrtak 16:30h – 17:30h


TERMINI SEKCIJA

SEKCIJAVODITELJ SEKCIJETERMIN
Recitatorska sekcijaprof. Esma Bandić-SoftićSrijeda 14:00h-14:45h
Ekološka sekcijaprof. Adisa ImširovićSrijeda 08:50h-09:35h
Orkestarprof. Džemal KulašinČetvrtak 13:10h-14:00h
Sportska sekcijaprof. Ismet BašinacPonedjeljak 12:30h-13:50h
Plesna sekcijaprof. Nermina PlecićPonedjeljak 13:10h-13:55h
Turistička sekcijaprof. Salih ŠakićČetvrtak 13.00h-14:00h
Folklorna sekcijaprof. Alma JusufovićSrijeda 14:00h-14:45h
Humanitarna sekcijaprof. Mujo HusanovićPonedjeljak 10:30h-11:00h


Pravdanje izostanaka

Pod pravdanjem učeničkih izostanaka podrazumijeva se utvrđivanje razloga izostanaka učenika i bilježenja opravdanosti ili neopravdanosti izostanka. To čini razrednik u saradnji s roditeljem ili starateljem.

Opravdanim izostancima smatraju se bolest učenika, smrtni slučaj u porodici, iznimne porodične prilike (bolest člana porodice), problemi u saobraćaju, elementarne nepogode i drugi opravdani razlozi.

Roditelji, odnosno staratelji, odgovorni su za učenikovo redovno pohađanje nastave i dužni su obavijestiti školu o razlozima izostanka učenika, isti ili naredni dan nakon izostanka, te su dužni opravdati izostanak učenika, najkasnije sedam dana od dolaska učenika u Školu.

Roditelj izostanke može da pravda ljekarskim opravdanjem, potvrdom kluba (sportski klubovi) ili druge relevantne institucije.

Razrednik može pravdati, u dogovoru s roditeljem i prema vlastitioj procjeni, ukupno do tri (3) dana u toku školske godine izostanke učenika bez ljekarske ili slične potvrde.

Učenik može izostati sa nastave prema odobrenju nastavnika sa njegovog časa samo u hitnim slučajevima, kada se ne može kontaktirati razrednik, pedagog ili direktor.

Učenik kojeg treba drugi nastavnik sa časa može biti pušten samo uz dogovor i saglasnost oba nastavnika, te ga tada nije nužno upisati u dnevnik.

Redovna posjeta ljekaru koja se može zakazati izvan nastave nije opravdani razlog izostajanja.

 
Copyright © 2022  Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik.  Sva prava pridržana.