Informacije za roditelje

 

Raspored informacija za roditelje u školskoj 2022./2023. godini

Raspored časova odjeljenske zajednice u školskoj 2022./2023.godini

 


Raspored informacija za roditelje – raspored časova odjeljenske zajednice 2022-2023

 


Raspored roditeljskih sastanaka  za školsku 2022./2023. godinu

Raspored roditeljskih sastanaka 2022

 


Raspored roditeljskih sastanaka  za školsku 2021/2022. godinu

( II polugodište )

Roditeljski sastanci II polugodiste – 2021_2022


Pravdanje učeničkih izostanaka

Pod pravdanjem učeničkih izostanaka podrazumijeva se utvrđivanje razloga izostanaka učenika i bilježenja opravdanosti ili neopravdanosti izostanka. To čini razrednik u saradnji s roditeljem ili starateljem.

Opravdanim izostancima smatraju se bolest učenika, smrtni slučaj u porodici, iznimne porodične prilike (bolest člana porodice), problemi u saobraćaju, elementarne nepogode i drugi opravdani razlozi.

Roditelji, odnosno staratelji, odgovorni su za učenikovo redovno pohađanje nastave i dužni su obavijestiti školu o razlozima izostanka učenika, isti ili naredni dan nakon izostanka, te su dužni opravdati izostanak učenika, najkasnije sedam dana od dolaska učenika u Školu.

Roditelj izostanke može da pravda ljekarskim opravdanjem, potvrdom kluba (sportski klubovi) ili druge relevantne institucije.

Razrednik može pravdati, u dogovoru s roditeljem i prema vlastitioj procjeni, ukupno do tri (3) dana u toku školske godine izostanke učenika bez ljekarske ili slične potvrde.

Učenik može izostati sa nastave prema odobrenju nastavnika sa njegovog časa samo u hitnim slučajevima, kada se ne može kontaktirati razrednik, pedagog ili direktor.

Učenik kojeg treba drugi nastavnik sa časa može biti pušten samo uz dogovor i saglasnost oba nastavnika, te ga tada nije nužno upisati u dnevnik.

Redovna posjeta ljekaru koja se može zakazati izvan nastave nije opravdani razlog izostajanja.

 


Raspored roditeljskih sastanaka  za školsku 2021/2022. godinu

 


Školska 2021/2022. godina

Termini informacija i sekcija za školsku 2021/2022. godinu

 


Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik

Na osnovu članova 40. i 41. Zakona o srednjoj školi ( “ Službene novine SBK” broj: 11/01 i 17/04 i 15/12 ) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta objavljuje:

KONKURS

ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI RAZRED MJEŠOVITE SREDNJE EKONOMSKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE TRAVNIK

U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI

 

STRUČNO ZVANJE I ZANIMANJETRAJANJE PROGRAMABROJ UČENIKABROJ ODJELJENJA
Ekonomski tehničar41
Poslovno - informatički tehničar41
Komercijalni tehničar41
Hotelsko - turistički tehničar41
Trgovac / Prodavač31
Frizer / Vlasuljar31
Konobar / Kuhar31

I ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 21. i 22.06.2021. godine ( ponedjeljak i utorak ) od 08:00 sati u prostorijama škole.

II ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 01. i 02.07.2021. godine ( četvrtak i petak ) od 08:00 sati u prostorijama škole.

III ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta predviđen je za 23.08.2021. godine ( ponedjeljak ) od 08:00 sati.

 

Na konkurs za upis kandidat prilaže:

 1. Prijavu na konkurs (može se preuzeti u školi)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list)
 3. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
 4. Uvjerenje o uspjehu za VI, VII i VIII razred osnovne škole
 5. Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

 

OPĆI USLOVI

Pravo prijavljivanja na konkurs za upis redovnih učenika u prvi (I) razred srednje škole, pod jednakim uslovima, imaju:

1. Učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća;

2. Učenici sa posebnim potrebama, na temelju odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa i sa navršenih 20 godina života.

Prijem učenika obavlja se u skladu sa planom upisa, bez prijemnog ispita, a na osnovu rezultata i tabele poretka objavljene na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole.

KRITERIJI ZA IZBOR

1. Učenici maksimalno mogu ostvariti 96 bodova pri upisu u prvi razred tehničke ili srodne škole i stručne trogodišnje škole. U školama uslužnih djelatnosti učenici mogu ostavriti maksimalno 91 bod.

2. Maksimalni broj bodova ostvaruje se na osnovu sljedećih pokazatelja:

Opći uspjeh učenika postignut od VI do IX razreda osnovne škole – maksimalno 60 bodova (odličan 5,0 = 15 bodova; 4,9 = 14,5 bodova; 4,8 = 14 bodova; 4,7 = 13 bodova; 4,6 = 12 bodova; 4,5 = 11 bodova; vrlodobar = 10 bodova; dobar = 6 bodova; dovoljan = 4 boda ).

3. Uspjeh iz relevantnih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole – maksimalno 15 bodova (odličan = 2,5 bodova; vrlodobar = 2 boda, dobar = 1,5 bodova i dovoljan = 1 bod) i 10 bodova za učenike trogodišnjih škola uslužnih djelatnosti.

4. Rezultati postignuti na školskim takmičenjima u znanju učenika osnovnih škola – maksimalno 12 bodova

· Kantonalno takmičenje 1. mjesto = 3 boda; 2. mjesto = 2 boda; 3. mjesto = 1 bod

· Federalno takmičenje 1. mjesto = 4 boda; 2. mjesto = 3 boda; 3. mjesto = 2 boda

· Međunarodno takmičenje 1. mjesto = 5 bodova; 2. mjesto = 4 boda; 3. mjesto = 3 boda

Ukupan zbir bodova koje učenik dobije na osnovu takmičenja iz četvrte tačke ne može preći 12 bodova, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou Kantona, Federacije BiH i BiH i međunarodna, uz priložene orginalne dokumente.

5. Diploma „Učenik generacije“ – 8 bodova.

6. Postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje u VIII i IX razredu osnovne škole – 1 bod.

Konačna ljestvica poretka učenika dobiva se sabiranjem ocjena općeg uspjeha od VI do IX razreda osnovne škole, ocjena iz relevantnih predmeta za upis te bodova iz tačaka 4, 5 i 6 ovih Kriterija.

 

RELEVANTNI PREDMETI SU

1. Za ugostiteljsku, turističku i trgovačku struku: bosanski/hrvatski/srpski jezik, strani jezik i geografija.

2. Za ekonomsku struku: matematika, bosanski/hrvatski/srpski jezik i strani jezik.

3. Za uslužne djelatnosti: bosanski/hrvatski/srpski jezik i hemija.

Ako se učenik školovao u inostranstvu i ako nije imao nastavne predmete u VII i VIII razredu, koji su relevantni za upis u prvi razred, umjesto ocjene iz tog predmeta uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmetička sredina).

Prijave na Konkurs za upis dostavljati na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs i plan upisa u prvi razred srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu u školskoj 2021/2022. godini će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK: www.mozks-ksb.ba.

 

NAPOMENA: Učenici, roditelji i uposlenici u srednjim školama su dužni da se pridržavaju važećih higijensko-epidemioloških mjera pri upisu i kontaktiranju.

Broj: 196/21

Datum: 16. juni 2021. godine

 


OBAVIJEST O PODJELI UVJERENJA
 
Poštovani učenici i roditelji podjela Uvjerenja o postignutom uspjehu u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta
obavit će se 13.01.2021. godine (SRIJEDA) po sljedećem rasporedu :
 
U 10:00h prvi razredi
U 10:30h drugi razredi
U 11:00h treći razredi
U 11:30h četvrti razredi

INFORMACIJE ZA RODITELJE
školska 2020/2021. godina

RazredRazrednikTermin informacija
I-1Alem Koluh
Srijeda 14:40h – 15:40h
I-2Džemal KulašinPonedjeljak 09:10h – 10:10h
I-3Arna Šabić
Ponedjeljak 12:00h – 12:30h
Utorak 17:30h - 18:00h
I-4Hasiba Horić
Četvrtak 14:00h – 14:30h
Petak 09:45h - 10:15h
I-5Aida TerzićSrijeda 09:45h - 10:50h
I-6Velida Botonjić - HamidovićPetak 15:15h - 16:15h
II-1Emir ŠehićUtorak 13:15h - 14:00h
II-2Nedžad KapidžićČetvrtak 16:55h – 17:25h
II-3Hanan MaglićPonedjeljak 08:00h - 09:00h
II-4Elvir GrabusČetvrtak 09:15h - 10:00h
III-1Adisa Imširović
Utorak 15:40h – 16:10h
Srijeda 09:05h - 09:35h
III-2Dita Vrbanjac
Četvrtak 18:00h – 19:00h
IV-1Esma Bandić - Softić
Ponedjeljak 16:55h – 17:25h
IV-2Aida Ramčić - Salkić
Utorak 08:30h - 09.30h
IV-3Jasmin Dogan
Ponedjeljak 08:35h – 09:05h


23.12.2020.

U cilju omogućavanja uvjeta za razvijanje kvalitetnih i potrebnih praktičnih umjeća i vještina učenika propisanih NPP za ugostiteljsku školu otvoren je kabinet za praktičnu nastavu ugostitelja, odnosno hotelsko-turističkih tehničara.

Do sada su naši učenici ugostiteljske struke praktičnu nastavu, ovisno od godine koju pohađaju, obavljali kod naših dugogodišnjih partnera; Fortitudu, turističkoj agenciji Divan, hotelu Vezir, te im se ovim putem zahvaljujemo. Međutim, kako aktuelna situacija to ne dopušta odlučili smo da, skromnim sredstvima i velikim zalaganjem profesora i učenika, te domara škole, opremanjem ovog kabineta učenicima pružimo bar dio ambijenta u kojem mogu vježbati i razvijati  praktične vještine neophodne za ugostitelje. Također, pored kabneta učenici će moći koristiti školsku kuhinju, koja je opremljena potrebnim inventarom i predstavlja dodatnu priliku za izvođenje praktične nastave. U narednom periodu uložit ćemo dodatna sredstva da bi obezbijedili realnije okruženje u razvijanju praktičnih, ali prije svega, kvalitetnih vještina i umijeća naših učenika.

Vjerujem da će od sada naši učenici, budući ugostitelji, kao i ekonomisti i frizeri, prije njih, radom u kabinetima steći kvalitetne vještine potrebne za tržište rada.

Direktorica škole


RASPORED SMJENA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Prva smjena:

I-1,  I-2,  I-3,  I-4,  I-5,  I-6

IV-1,  IV-2,  IV-3

Druga smjena:

II-1, II-2, II-3, II-4

III-1, III-2


26.10.2020.   

RASPORED TRAJANJA ČASOVA:

Čas I smjena Čas II smjena
1. 08:00-8:30 Predsat 13:25-13:55
2. 08:35-9:05 1. 14:00-14:30
3. 09:10-9:40 2. 14:35-15:05
4. 09:45-10:15 3. 15:10-15:40
5. 10:20-10:50 4. 15:45-16:15
6. 10:55-11:25 5. 16:20-16:50
7. 11:30-12:00 6. 16:55-17:25

 

 

 

 

 


Školska 2020/2021. godina – 04.09.2020.

a) Upute za roditelje

b) Upute za učenike


RASPORED UČENIKA PO UČIONICAMA

I SPRAT

I-3  (17)  i  III-2  (16)

I-4  (13)  i  II-3  (16)

I-5  (18)  i  II-4  (16)

I-6  (18)

 

II SPRAT

I-1  (12)  i  III-1  (12)  et

I-2  (14)  i  II-1  (16)  et

IV-2  (18) i  III-1 htt

IV-3  (23) i  II-1  kt

 

III SPRAT

IV-1 (21)  i  II-2  (21)


Upisna Brošura –  Afiša  MSEUŠ “Travnik” 2020

Novi smjer u školskoj 2020/2021. godini:   ** Poslovno – informatički tehničar **   Plan i program za Poslovno – informatickog tehnicara

Promotivni video: 

Uvodi se novi smjer, obrazovanje za 21. stoljeće

Mješovita srednja ekonomsko – ugostiteljska škola već decenijama obrazuje mlada ljude spremne za tržište rada, a da ide u korak sa vremenom pokazuju brojna nova zanimanja koja uvodi tokom proteklih godina i unapređuje srednjoškolsko obrazovanje učenika na Srednjobosanskom kantonu. Pored zanimanja i zvanja koja se mogu steći upisom u Mješovitu srednju ekonomsko – ugostiteljsku školu, poput ekonomskog i komercijalnog tehničara, hotelsko – turističkog tehničara, te zvanja trgovac i frizer, ove godine prvi put na našem kantonu ova škola pruža mogućnost pohađanja smjera POSLOVNO – INFORMATIČKI TEHNIČAR.

Direktorica škola Mehridžana Alibašić, Mr. Sci. kaže:
“Ove godine posebna mi je čast da ćemo učenicima završnih razreda osnovnih škola imati priliku ponuditi jedno novo i atraktivno zanimanje koje spaja poslovno i informatičko okruženje. Veoma je važno naglasiti da je struka poslovnog informatičara jedna novina na našem tržištu, jer bi prva generacija u BiH upisanih u ovu struku trebala završiti u Tuzlanskom kantonu tek 2021. godine, ali mogućnosti su zasigurno razne i nametnute očekivanjima i izazovima 21. stoljeća. Iako je ovo novo zanimanje u srednjoškolskom obrazovanju, poslovna informatika je interdisciplinarna oblast koja se već duži niz godina izučava na ekonomskim fakultetima i objedinjuje informatička, menadžerska i poslovno – ekonomska znanja i vještine i predstavlja jednu od najtraženijih profesija posljednjiih godina, sa stalnim trendom rasta. Znanja i vještine, kakve su poslovne i poduzetničke u spoju sa informatičkim znanjima i vještinama, predstavlja odličnu osnovu za konkurentnost na tržištu, kao i nastavak školovanja na društvenim ili tehničkim fakultetima. Završetkom školovanja učenici će steći znanja i vještine za obavljanje ekonomskih i informatički poslova u preduzećima, profitnim i neprofitnim organizacijama, kao i organima javnog sektora, kako u domaćim, tako i u međunarodnim razmjerama.”

S ciljem da prati realne potrebe tržišta, Mješovita srednja ekonomsko – ugostiteljska škola “Travnik” otvara vrata prvoj generaciji poslovno – informatičkog tehničara u narednoj školskoj 2020/2021.
Nastavni kadar ove škole poručuje:
POSTANITE DIO NAS, TE SE UVJERITE I SAMI KOLIKO JE EKONOMIJA “COOL” – DOBRODOŠLI!


Uputstvo – Google classroom :        * Google Classroom_Tutorijal *         * Google For Education *                                                


Dragi učenici i poštovani roditelji,

kao što ste i sami svjedoci, pred nama su neki novi izazovi i “malo” teža vremena na koja nismo navikil. Svakodnevno se suočavate sa informacijama, obavijestima, uputstvima i naredbama kako da postupimo u ovim vremenima prijetnji po zdravlje. TAKVA JEDNA NOVA OKOLNOST JE I ONLINE NASTAVA!

Od trenutka prekida nastave do naredbe da se ista organizuje, bez objašnjenja kako i kada, uspjeli smo u rekordno kratkom vremenu od samo dva dana, izabrati oblik komunikacije, povezati sve vas i vaše roditelje i počeli uspješno realizovati online nastavu. Vaši vrijedni profesori su danonoćno radili u cilju (samo)obuke i pokazali visok stepen sposobnosti snalaženja u novim situacijama, da bi vama pripremili kvalitetnu online nastavu u kojoj vas učestvuje skoro  100%.

Vaši profesori sa ponosom izvještavaju o vašoj aktivnosti, zbog čega su i oni motivisani i ulažu dodatne napore u pripremi materijala: prezentacija, tekstova, slika, šema i sličnih edukativnih materijala  i stalno uče kako vam gradivo učiniti i predstaviti na jasniji način, lakšim za naučiti i jednostavnijim za odgovarati. 

S druge strane, vaše prisustvo i vaša aktivnost na  nastavi, svjedoči o vašem radu; aktivno učestvujete, dajete konkretne prijedloge i mišljenja, izrađujete domaće zadatke i što je najbitinije u ovim okolnostima, djelujete pozitivno, s puno pozitivnog humora i motivacije da savladate sve postavljene zadatke koji se nalaze pred vama. Čestitamo i vašim roditeljima na podršci koju pružaju i nama i vama u  vremenima u kojima samo zajedničkim snagama i zalaganjem možemo uspješno završiti još jedan započeti razred. O maturantima i okončanju školovanja, možda kasnije, sad je bitno da imate mogućnost izrade maturskih i završnih radova, a i o maturskoj večeri kasnije.

Radimo na obezbjeđenju podrške koja vam je sada potrebna, zbog čega se i zahvaljujemo  BHTelecomu, koji pruža podršku u realizaciji online nastave.

Čuvajte se, pomozite drugima koliko možete i ostanite zdravi i pozitivni!

Vaši profesori i direktorica


Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola “Travnik”
Datum: 27.03.2020. godine

U skladu sa INSTRUKCIJOM, Uputstvom i Informacijom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, broj 03-34-12/20-11,12 i 13 od 23.26. i 27.03.2020. godine, a u cilju provođenja mjera zaštite i unapređenja online ili nastave na daljinu

OBAVJEŠTAVAMO VAS O SLJEDEĆEM :

 • Škola je do daljnjeg zatvorena za sve uposlenike, korisnike i posjetioce
 • Boravak u školi, osim u hitnim slučajevima, omogućen je uposlenicima, korisnicima i drugim strankama samo uz prethodni dogovor sa direktoricom ili sekretarom škole
 • Komunikacija između članova kolektiva održava se kao i do sada: pomoću Viber grupa i školskog e-mail-a
 • Održavanje online nastave i komunikacije s učenicima se nastavlja putem Viber grupa i Facebooka
 • Savjetodavni rad sa učenicima, roditeljima i nastavnicima vrši se putem viber grupa, školskog mail-a, te eventualnim drugim sredstvima komunikacije o kojima se učenici i roditelji izjasne,
  putem viber grupa odjeljenskih vijeća i grupa roditelja
 • Komunikacija razrednika sa roditeljima vrši se također uz pomoć viber grupe ili telefonski
 • Informacije i obavijesti roditeljima i široj javnosti o radu škole dostupne su i na zvaničnoj web stranici i facebook stranici škole
 • Direktorica, sekretar i domar škole su dostupni 24h, a brojevi telefona i e-mail na koje se mogu kontaktirati dostupne osobe su:

Direktorica:  061/094-778

Sekretar škole:  061/593-585

Domar škole:  061/452-676

E-mail škole:  mseus@bih.net.ba

 • Sve ostale odgovore na pitanja koja se ne tiču direktno nastave i nisu u domenu škole učenici i roditelji mogu zatražiti putem:

E-amil adrese: ucenjenadaljinuksb@gmail.com ili putem facebook stranice: Učenje na daljinu SBK-KSB.

Direktorica škole
Mehridžana Alibašić


17.03.2020.    ** Obavijest o online nastavi_od 19.03.2020. godine  **

RASPORED – Online * Skolska 2019-2020


 

INFORMACIJE ZA RODITELJE
školska 2019/2020. godina

RazredRazrednikTermin informacija
I1Krupalija Dženana
Utorak 10:30h – 11:30h
I2Kapidžić NedžadČetvrtak 16:10h – 17:00h
I3Maglić Hanan
Ponedjeljak 10:30h – 11:30h
I4Kulašin Džemal
Četvrtak 13:10h – 14:00h
II1Imširović AdisaČetvrtak 14:00h - 14:45h
II2Vrbanjac DitaČetvrtak 15:30h – 16:30h
III1Bandić-Softić Esma
Utorak 14:00h – 14:45h
III2Ramčić-Salkić Aida
Srijeda 15:35h – 16:05h
III3Dogan Jasmin
Četvrtak 14:50h – 15:30h
III4Koluh AlemČetvrtak 13:10h – 14:00h
IV1Selimović Sadik
Srijeda 17:30h – 18:15h
IV2Šehić Emir
Petak 16:30h - 17.30h
IV3Šabić Arna
Četvrtak 16:30h – 17:30h


TERMINI SEKCIJA

SEKCIJAVODITELJ SEKCIJETERMIN
Recitatorska sekcijaprof. Esma Bandić-SoftićSrijeda 14:00h-14:45h
Ekološka sekcijaprof. Adisa ImširovićSrijeda 08:50h-09:35h
Orkestarprof. Džemal KulašinČetvrtak 13:10h-14:00h
Sportska sekcijaprof. Ismet BašinacPonedjeljak 12:30h-13:50h
Plesna sekcijaprof. Nermina PlecićPonedjeljak 13:10h-13:55h
Turistička sekcijaprof. Salih ŠakićČetvrtak 13.00h-14:00h
Folklorna sekcijaprof. Alma JusufovićSrijeda 14:00h-14:45h
Humanitarna sekcijaprof. Mujo HusanovićPonedjeljak 10:30h-11:00h


Pravdanje izostanaka

Pod pravdanjem učeničkih izostanaka podrazumijeva se utvrđivanje razloga izostanaka učenika i bilježenja opravdanosti ili neopravdanosti izostanka. To čini razrednik u saradnji s roditeljem ili starateljem.

Opravdanim izostancima smatraju se bolest učenika, smrtni slučaj u porodici, iznimne porodične prilike (bolest člana porodice), problemi u saobraćaju, elementarne nepogode i drugi opravdani razlozi.

Roditelji, odnosno staratelji, odgovorni su za učenikovo redovno pohađanje nastave i dužni su obavijestiti školu o razlozima izostanka učenika, isti ili naredni dan nakon izostanka, te su dužni opravdati izostanak učenika, najkasnije sedam dana od dolaska učenika u Školu.

Roditelj izostanke može da pravda ljekarskim opravdanjem, potvrdom kluba (sportski klubovi) ili druge relevantne institucije.

Razrednik može pravdati, u dogovoru s roditeljem i prema vlastitioj procjeni, ukupno do tri (3) dana u toku školske godine izostanke učenika bez ljekarske ili slične potvrde.

Učenik može izostati sa nastave prema odobrenju nastavnika sa njegovog časa samo u hitnim slučajevima, kada se ne može kontaktirati razrednik, pedagog ili direktor.

Učenik kojeg treba drugi nastavnik sa časa može biti pušten samo uz dogovor i saglasnost oba nastavnika, te ga tada nije nužno upisati u dnevnik.

Redovna posjeta ljekaru koja se može zakazati izvan nastave nije opravdani razlog izostajanja.

 
Copyright © 2022  Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik.  Sva prava pridržana.