The Rotary Foundation

INFORMACIJE O REALIZACIJI GRANTA The Rotary Foundation

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

     Riječ je o grantu koji se realizira u okviru projekta Coach teachers – Train students (CTS) koji u Bosni i Hercegovini implementira Rotary club Kitzbuhel iz Austrije. Cilj projekta je jačanje već postojeće kooperacije srednjih stručnih škola i privrede, te uspostavljanje novih i jačih partnerstava. Projekat je iniciran ne samo zbog dosadašnjih iskustava u projektnom radu sa školama, već i zbog sve veće potrebe škola za jačom autonomijom i saradnjom sa okruženjem i privredom. U sklopu projekta je planirano i financiranje grantova za 7 najboljih školskih projekata u iznosu od po 1.500,00 eura.

    Projekat je oficijelno počeo u novembru mjesecu 2015. i trajaće do kraja 2016. godine. Prva aktivnost projekta bio je Međunarodni sajam Preduzeća za Vježbu koji je održan u Sarajevu (gdje je MSEUŠ osvojila prvo mjesto).

    Naredna aktivnosti je bila radionica pod nazivom „Grantovi za školske projekte“. Cilj radionice je bio analiza statusa quo u partner-školama, identificiranje potencijalnih privrednih partnera iz okruženja škole, predstavljanje narednih aktivnosti projekta, te planiranje predstojećih koraka u okviru projekta. Radionica je održana 16. i 17.04.2016. u Sarajevu. Učestvovale su direktorica Mehridžana Alibašić i profesorica Aida Ramčić-Salkić. Druga radionica je održana takođe u Sarajevu od 24. do 26.06.2016. i tada se pridružila i profesorica Dita Vrbanjac, kao zvanična predstavnica T.A. „Divan“ Travnik – odabranog partnera škole za planirani grant. Tom prilikom je predstavljena projektna ideja saradnje sa „Divanom“. Svih 15 škola je dobilo zadatak da do 15.07.2016. aplicira sa svojom idejom za grant pod nazivom „Sa DIVANOM školski čas može biti divan“.

U augustu 2016. godine je dobijena zvanična informacija da je MSEUŠ jedna od sedam škola iz BiH koje su odabrane za dobivanje granta.

KORACI U REALIZACIJI GRANTA

     Neophodno je ispoštovati zahtjeve donatora, određene formularom aplikacije i uputstvima sa radionica. Tempo realizacije projekta je određen zvaničnom aplikacijom škole – po osnovu koje je grant i dobijen.

Izvodi iz zvanične aplikacije MSEUŠ:

Naziv projekta:

SA „DIVANOM“ ŠKOLSKI ČAS MOŽE BITI DIVAN

 Cilj projekta:

1.  Uređenje kabineta za ugostiteljsko-turističku struku 

2.  Organizovanje stručnog izleta učenika i saradnja sa ekspertima iz oblasti turizma (eksterni stručnjaci iz realnog sektora)

3.   Izrada stručnog i promotivnog materijala projekta

Rezultati projekta:

      Realizacija praktične nastave u privredi kroz saradnju sa partnerom, jačanje ugostiteljsko-turističke struke (značaj turizma u Travniku), promocija škole kroz povezivanje sa tržištem rada   –  Atraktivnost škole za upis novih učenika!        


Najvažnije iz opisa projekta:

      Projekt je vezan za razvoj turističko-ugostiteljskog obrazovanja, njegovim  približavanjem praksi kroz saradnju škole i privrednog partnera. Uvažavajući mikrookruženje u kojem djeluje (Travnik – turistički potencijal), škola postaje otvoren sistem ka realnom sektoru i unapređuje se samostalan rad učenika. Doprinos promociji i poboljšanje imidža škole (škola postaje atraktivan izbor za upis novih učenika). Aktivnosti iz projekta podržavaju vanjsko i unutrašnje umrežavanje jer će se vidjeti saradnja različitih strana.


Projektni tim  
(broji 5 članova- nastavnog osoblja (±1)  i 51 učenik  IV razreda ugostiteljsko-turističke struke) :

 • Aida Ramčić-Salkić, profesorica ekonomske grupe predmeta – vođa i glavni koordinator projekta.
 • Mehridžana Alibašić, direktorica škole
 • Salih Šakić, profesor ekonomske grupe predmeta
 • Aldijana Orlić, profesorica ekonomske grupe predmeta
 • Dita Vrbanjac, profesorica engleskog jezika i kooridnator ispred T.A. „Divan“.


DOSADAŠNJA REALIZACIJA (do 07.11.2016.)

 • Nabavljena planirana informatička oprema i kancelarijski/potrošni materijal za uređenje kabineta
 • Uređenje kabineta u toku
 • Svakog petka po dva učenika iz IV-4 i IV-5 idu na praksu u T.A. „Divan“, ostali imaju nastavu u školi (naizmjenični redosljed odlaska u T.A.)
 • 30.09.2016. – dio učenika IV-4 i IV-5, u pratnji prof. Saliha Šakića i Nedžada Kapidžića (profesor historije) posjetili područje općine Novi Travnik – u okvru Foto safarija obišli nacionalne spomenike BiH: nekropole stećaka Bistro, Opara, Zagrlje, UNESCO spomenik – nekropolu stećaka Maculje i Staru džamiju Šenkovići. Riječ je o izletu učenika osnovnih i srednjih škola, koju je organizovalo Općinsko društvo „Preporod“ Novi Travnik, uz podršku Ministarstva obrazovanja SBK. Ostvarena je saradnja sa ekspertom za tu oblast, prof. Džemom Jakićem.
 • 21.10.2016. – organizovana grupa IV 4,5 u pratnji prof. Aide Ramčić-Salkić, Saliha Šakića i Aldijane Orlić posjetila arheološka nalazišta na području Turbeta (općina Travnik) – ostvarena saradnja sa ekspertom iz oblasti arheologije – mr. Ajlom Sejfuli (zaposlenicom Zavičajnog muzeja Travnik)
 • 04.11. 2016. – organizovana grupa IV 4,5 u pratnji prof. Aide Ramčić-Salkić, Saliha Šakića i Aldijane Orlić obavila jednodnevni izlet u Jajce, te tom prilikom posjetila: Muzej AVNOJ-a, Hram boga Mitre, tvrđavu, katakombe i niz vjerskih objekata, te prirodnih ljepota grada Jajca. Ostvarena saradnja sa ekspertima iz oblasti turizma: Suadom Bahtijarevićem iz Travnika i Draganom Glavašem iz Jajca

          U narednom periodu se nastavlja rad na uređenju kabineta, osmišljavanju i realizaciji promotivnog materijala sa izleta, stručnim radionicama u okviru Praktične nastave i Agencijskog poslovanja, sve u saradnji sa T.A. „Divan“ Travnik.

Galerija

dsc07591 dsc07592 dsc07596 dsc07598 dsc07624 dsc07627 dsc07630 dsc07633 dsc07637 dsc07642 dsc07650 dsc07658 dsc07671 dsc07672 dsc07678 dsc07682 dsc07696 dsc07697 dsc07708 dsc07718 dsc07719 dsc07722 dsc07728 dsc07729 dsc07734 dsc07737 dsc07739 dsc07742 dsc07749 dsc07758 dsc07771 dsc07775 dsc07777 dsc07783 dsc07794 dsc07797 dsc07800 dsc07801 dsc07806 dsc07814 dsc07817 dsc07831 dsc07833 dsc07847 dsc07866 dsc07872 dsc07874


 

Copyright © 2019  Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik.  Sva prava pridržana.