Upis u školu – 2023/2024. školska godina – Smjerovi

06.07.2023.

Spisak primljenih učenika nakon drugog (II) upisnog roka


UPIS U ŠKOLU !

Školska 2023/2024. godina

 

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik

Na osnovu članova 40. i 41. Zakona o srednjoj školi SBK ( “Službene novine  SBK” broj: 11/01 i 17/04  i 15/12 ) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta objavljuje:

KONKURS

ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI ( I ) RAZRED MJEŠOVITE SREDNJE EKONOMSKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE TRAVNIK U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

 

STRUČNO ZVANJE I ZANIMANJETRAJANJE PROGRAMABROJ UČENIKABROJ ODJELJENJA
Ekonomski tehničar4
Poslovno-informatički tehničar4
Hotelsko-turistički tehničar4
Komercijalni tehničar4
Kozmetički tehničar4
Frizer/Vlasuljar3
Trgovac/Prodavač3

 

I ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 19. i 20.06.2023. godine (ponedjeljak i utorak) od 08:00 sati u prostorijama škole.

II ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 03. i  04.07.2023. godine (ponedjeljak i utorak) od 08:00 sati u prostorijama škole.

 

III ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta predviđen je za 21.08.2023. godine  (ponedjeljak) od 08:00 sati.

Na konkurs za upis kandidat prilaže:

 • Prijavu na Konkurs
 • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list)
 • Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
 • Uvjerenje o uspjehu za VI, VII i VIII razred osnovne škole
 • Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

 

OPĆI USLOVI

Pravo prijavljivanja na konkurs za upis redovnih učenika u prvi (I) razred srednje škole, pod jednakim uslovima, imaju:

 1. Učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća;
 2. Učenici sa posebnim potrebama, na temelju odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa i sa navršenih 20 godina života.

Prijem učenika obavlja se u skladu sa planom upisa, bez prijemnog ispita, a na osnovu rezultata i tabele poretka objavljene na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole.

 

KRITERIJI ZA IZBOR

 1. Učenici maksimalno mogu ostvariti 96 bodova pri upisu u prvi razred tehničke ili srodne škole i stručne trogodišnje škole. U školama uslužnih djelatnosti učenici mogu ostavriti maksimalno 91 bod.
 2. Maksimalni broj bodova ostvaruje se na osnovu sljedećih pokazatelja:

Opći uspjeh učenika postignut od VI do IX razreda osnovne škole – maksimalno 60 bodova (odličan 5,0 = 15 bodova; 4,9 = 14,5 bodova; 4,8 = 14 bodova; 4,7 = 13 bodova; 4,6 = 12 bodova; 4,5 = 11 bodova; vrlodobar = 10 bodova; dobar = 6 bodova; dovoljan = 4 boda ).

 1. Uspjeh iz relevantnih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole – maksimalno 15 bodova (odličan = 2,5 bodova; vrlodobar = 2 boda, dobar = 1,5 bodova i dovoljan = 1 bod) i 10 bodova za učenike trogodišnjih škola uslužnih djelatnosti.
 2. Rezultati postignuti na školskim takmičenjima u znanju učenika osnovnih škola – maksimalno 12 bodova
 • Kantonalno takmičenje 1. mjesto = 3 boda; 2. mjesto = 2 boda; 3. mjesto = 1 bod
 • Federalno takmičenje 1. mjesto = 4 boda; 2. mjesto = 3 boda; 3. mjesto = 2 boda
 • Međunarodno takmičenje 1. mjesto = 5 bodova; 2. mjesto = 4 boda; 3. mjesto = 3 boda

Ukupan zbir bodova koje učenik dobije na osnovu takmičenja iz četvrte tačke ne može preći 12 bodova, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou Kantona, Federacije BiH i BiH i međunarodna, uz priložene orginalne dokumente.

 1. Diploma „Učenik generacije“ – 8 bodova.
 2. Postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje u VIII i IX razredu osnovne škole – 1 bod.

Konačna ljestvica poretka učenika dobiva se sabiranjem ocjena općeg uspjeha od VI do IX razreda osnovne škole, ocjena iz relevantnih predmeta za upis te bodova iz tačaka 4, 5 i 6 ovih Kriterija.

RELEVANTNI PREDMETI SU:

 1. Za ugostiteljsku, turističku i trgovačku struku: bosanski/hrvatski/srpski jezik, strani jezik i geografija.
 2. Za ekonomsku struku: matematika, bosanski/hrvatski/srpski jezik i strani jezik.
 3. Za uslužne djelatnosti: bosanski/hrvatski/srpski jezik i hemija.

Ako se učenik školovao u inostranstvu i ako nije imao nastavne predmete u VII i VIII razredu, koji su relevantni za upis u prvi razred, umjesto ocjene iz tog predmeta uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmetička sredina).

Prijave na Konkurs za upis dostavljati na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs i plan upisa u prvi razred srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu u školskoj 2023/2024. godini će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK: www.mozks-ksb.ba.

Broj:  365/23

Datum: 09.06.2023. godine

Konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednjih škola SBK 2023 2024

 

Smjerovi – Prezentacija :

 Prezentacija škole 2023 (pdf)

AFIŠA / BROŠURA 2023 (pdf)

 

Smjer Ekonomski tehničar u MSEUŠ Travnik

Jedan od najtraženijih obrazovnih profila današnjice je zasigurno smjer za ekonomskog tehničara koji je tražen čak i kada je u pitanju dokvalifikacija ili prekvalifikacija za ekonomskog tehničara, jer je kao zanimanje veoma cjenjeno i traženo.

Ekonomski tehničari su osobe koje su osposobljene da istražuju i proučavaju na koje načine i kako društvo iskorištava ograničene izvore (sirovine, ljudski rad i kapital), kako bi proizvelo robu i usluge.

Ekonomski tehničari skupljaju i analiziraju podatke, prate i prognoziraju ekonomske trendove. Također proučavaju sve troškove i učinke proizvodnje kao i raspodelu i potrošnju robe u raznim institucijama, zdrastvenim institucijama, firmama, industrijama, trgovačkih i ugostiteljskih preduzeća, turističkih agencija, osiguravajućih društva i mnogih drugih.

Oni mogu da se zaposle u mnogim granama privrede u preduzećima, u bankama, u osiguranju, u trgovini, u investicionim fondovovima, sindikatima, vladinim organizacijama, u revizorskim kućama. Poslovi na kojima ekonomski tehničar može da radi su knjigovodstvo, računovodstvo, u oblasti marketinga i istraživanja tržišta, kada su u pitanju komercijalni poslovi, poslovi iz oblasti korespodencije, poslovnog prava itd.

Školovanje traje četiri godine nakon kojeg učenik stječe zvanje Ekonomskog tehničara, a svoje školovanje može nastaviti na bilo kojoj visokoškolskoj instituciji.

Dobrom ekonomskom tehničaru su vrata svijeta širom otvorena!

 

Smjer Poslovno informatički tehničar u MSEUŠ Travnik

Poslovno-informatički tehničari imaju znanja i vještine za obavljanje ekonomskih i poslovno-informatičkih poslova u preduzećima, profitnim i neprofitnim organizacijama, kao i organima javnog sektora kako u dom, tako i u međunarodnim razmjerama.

Osposobljeni su da rade poslove zmaćia koje postoji velika ponuda u svijetu frilensovanja. Poslodavci u svijetu najbolje plaćaju usluge iz oblasti web dizajna, prodaje i marketinga.

Veoma je važno naglasiti da je struka poslovnog informatičara novina na tržištu rada u BiH, a mogućnosti za zaposlenje su razne. A kroz svoje školovanje osposobit će se za rad na različitim poslovima: administracije, komunikacija sa bankama, rad na poslovima iz područja radnih odnosa, izrada statističkih podataka, rad na praćenju ekonomskih, poslovnih i pravnih znanja iz poduzetništva, računovodstva, menadžmenta, finansija, bankarstva i poslovnog prava.

Školovanje traje četiri godine nakon kojeg učenik stječe zvanje Poslovno informatičkog tehničara, a svoje školovanje može nastaviti na bilo kojoj visokoškolskoj instituciji.

Smjer Komercijalni tehničar u MSEUŠ Travnik

Bez obzira o kakvom se proizvodu radi, zadatak komercijalista je da zainteresira klijenta za proizvod i realizira dogovor u vezi s daljnjom saradnjom.

Komercijalist na različite načine predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa, raspravlja o potrebama klijenata i definira načine na koje određeni proizvod može zadovoljiti potrebe klijenta. Po postignutom dogovoru, komercijalist prima narudžbe i nastoji riješiti eventualne probleme te udovoljiti zahtjevima klijenta.

Zbog konkurencije na tržištu, komercijalist pokušava naglasiti svakom klijentu jedinstvenu kvalitetu proizvoda odnosno usluga poduzeća kojeg zastupa.

Klijentu daje sve potrebne informacije i s njim dogovara sve detalje eventualne kupnje. Po sklopljenom ugovoru, komercijalist ostaje u kontaktu s klijentom, kako bi osigurao provođenje ugovornih obveza, ali i obnavljanje ugovora.

Komercijalist može obavljati svoj posao u uredu, ali i izvan njega. Teško je odrediti radno vrijeme komercijaliste, budući da često mora putovati zbog dogovorenih poslovnih sastanaka s potencijalnim klijentima.

Završetkom školovanja učenici će moći tražiti turističkim agencijama i uredima, putničkim i prijevozničkim agencijama, u hotelima i kampovima na recepcijama i drugim poslovima vezanim za boravak gostiju.

Školovanje traje četiri godine nakon kojeg učenik stječe zvanje Hotelsko-turističkog tehničara, a svoje školovanje može nastaviti na bilo kojoj visokoškolskoj instituciji.

 

 

Smjer Hotelsko-turistički tehničar u MSEUŠ Travnik

Hotelsko-turistički tehničar informira domaće i strane turiste o turističkoj ponudi, organizira putovanja i izlete, obavlja administrativne poslove vezane uz prijem i boravak gostiju, te sarađuje s drugim turističkim djelatnicima na organiziranju turističke ponude.

Hotelsko-turistički tehničar tokom svog obrazovanja stječe vrlo široko znanje potrebno za rad u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim agencijama i drugim sličnim poduzećima koja se bave turističkom djelatnošću. U turističkim agencijama i uredima hotelsko-turistički tehničar informira goste, prodaje i organizira turističke usluge, putovanja i izlete, sarađuje s putničkim i prijevozničkim firmama, obavlja sve administrativne poslove vezane za boravak gostiju, sudjeluje u stvaranju programa i izračunu cijene turističke ponude.

Na recepcijama hotela i drugih turističkih objekata hotelsko-turistički tehničar prima i sređuje rezervacije, organizira razmještaj gostiju, prijavljuje i odjavljuje goste i obavlja sve djelatnosti vezane za njihov dolazak na destinaciju te boravak.

Bogatim obrazovnim programom, s vrlo naglašenim učenjem stranih jezika, polaznike se osposobljava za poslove obrade turističkog tržišta, recepcijske i šalterske poslove, koordinaciju rada službi u turističkoj djelatnosti, kao i druge organizacijske poslove u turizmu .

Završetkom školovanja učenici će moći tražiti turističkim agencijama i uredima, putničkim i prijevozničkim agencijama, u hotelima i kampovima na recepcijama i drugim poslovima vezanim za boravak gostiju.

Školovanje traje četiri godine nakon kojeg učenik stječe zvanje Hotelsko-turističkog tehničara, a svoje školovanje može nastaviti na bilo kojoj visokoškolskoj instituciji.

 

 

Smjer Trgovac/Prodavač u MSEUŠ Travnik
 
Posao prodavača podrazumijeva prodaju robe na veliko ili malo te savjetovanje kupaca o kupovini. Prodavač može raditi u velikim trgovačkim sistemima, na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima. Prodavač prodaje robu te savjetuje kupce o kupovini iste. Pruža informacije o proizvodu koji prodaje te upoznaje kupce s prednostima i nedostacima proizvoda. Također prikuplja informacije o željama i potrebama kupaca te s njima upoznaje trgovačkog poslovođu, kako bi nabavljali robu skladno potrebama kupaca. Po preuzimanju primljene robe, robu mora pregledati, prepakirati, pripremiti za prodaju i naznačiti odgovarajuće cijene. Mora znati razlikovati robu koja sadrži neke štetne sastojke ili greške, te izdvojiti robu kojoj je istekao rok trajanja.
 
Prodanu robu mora znati prikladno zamotati. Jednako tako, prodavač se mora pobrinuti i za skladištenje robe koja neće ići odmah u prodaju.
 
Prodavači se zapošljavaju u različitim vrstama trgovina, a katkad rade na terenu (prezentaciji proizvoda, pokretne trgovine) ili prodaji putem telefona i sl.
 
Školovanje traje tri godine, nakon kojih učenik stječe zvanje Trgovac/prodavač.

 

Smjer Kozmetički tehničar u MSEUŠ Travnik
 
Kada se sretnemo sa drugim ljudima, prvo što primjetimo je lice i da li je koža njegovana. Međutim, lijep izgled nije samo stvar prirode, već naš način života u velikoj mjeri utiče na to kako izgledamo.
 
Njegujući svoju ljepotu od davnina, čovjek je razvio razne načine za očuvanje i njegovanje ljepote lica, ruku, tijela i kože.
 
 Ako volite da njegujete ljepotu sebe i drugih, naša škola vam nudi adekvatan program za profesionalni razvoj, a to je smjer Kozmetički tehničar.
 
Kozmetički tehničari pomažu ljudima da postignu i očuvaju zdrav i lijep izgled. Osposobljavaju se za samostalno obavljanje terapijsko-estetskih procedura u području aplikativne kozmetike kože lica, tijela, kose i noktiju, izvođenje dekorativnih kozmetoterapijskih procedura i terapijskih procedura u dermatologiji, vršenje pravilnog izbora kozmetičkih preparata, šminkanje, depilacija, masaže tijela, uklanjanje celulita, pigmentnih nepravilnosti kože itd.
 
Kozmetički tehničari se mogu zaposliti i raditi u: kozmetičkim salonima, Wellnes i Spa centrima, rekrativnim i banjskim centrima, parfimerijama i prodavnicama kozmetičkih preparata, u savjetodavnim programima (za časopise, TV, ili modne agencije), u maloprodaji i veleprodaju kozmetike. kao edukatori edukacijskih kurseva te kao šminkeri.
 
Školovanje traje četiri godine nakon kojeg učenik stječe zvanje Kozmetički tehničar.

 

 

 

Smjer Frizer/Vlasuljar u MSEUŠ Travnik

Frizeri su stručnjaci za uljepšavanje koji su specijalizirani za oblikovanje i njegu kose. Odgovornosti frizera uključuju čišćenje i šišanje kose, njegu kose i savjetovanje o oblikovanju kose. Odgovornosti frizera uključuju  doček i dobrodošlicu klijentima u salonu, održavanje čistog i organiziranog radnog mjesta te preporučivanje odgovarajućih proizvoda za njegu kose klijentima. Također biste trebali moći prepoznati hronična stanja vlasišta i savjetovati klijente da potraže liječničku pomoć.

Da biste bili uspješni kao frizer, trebali biste biti orijentirani na detalje i sposobni izgraditi odnos s klijentima. U konačnici, izvrstan frizer trebao bi biti u stanju slijediti upute klijenata, pokazati izvrsne komunikacijske vještine i biti u toku s najnovijim frizurama i frizerskim tehnikama.

Ukoliko se vidite u ovom zanimanju, pozivamo vas da upišete naš smjer frizer/vlasuljar gdje ćete se osposobiti za kvalitetnog frizera i biti prepoznatljivi na tržištu rada.

Frizeri mogu biti samozaposleni ili raditi za salone, lječilišta, hotele i odmarališta gdje pružaju razne frizerske usluge. Šišaju, boje i oblikuju kosu klijenata, daju frizerske savjete i preporuke, kao i pričvršćuju perike, uloške za kosu, ekstenzije i toupe klijentima.

Školovanje traje tri godine, nakon kojih učenik stječe zvanje frizer/vlasuljar.

 Naša škola nudi mogućnost realizovanja praktične nastave u savremeno opremljenom školskom frizerskom salonu, ali uz saradnju sa privrednim subjektima, naši učenici praktičnu nastavu pohađaju i van škole.

 

Detaljne informacije o upisu i predmetima pročitajte na linku:

https://www.mseus.ba/upis/

Ili nas kontaktirajte:  

Porukom na društvenim mrežama

Putem e-maila: mseus@bih.net.ba

Ili putem telefona: +387(0)30 541 621

 

 


01.07.2022.

Rezultati upisa nakona II upisnog roka 2022_2023

 


21.06.2022.

U skladu sa obavijesti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta broj 03-34-sl/22 od 29.06.2022. godine obavještavamo vas o rezultatima upisa učenika nakon I upisnog roka za školsku 2022/2023. godinu.

Rezultati upisa nakon I upisnog roka 2022_2023

 


 

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik

Na osnovu članova 40. i 41. Zakona o srednjoj školi SBK (“ Službene novine  SBK” broj: 11/01 i 17/04  i 15/12) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta objavljuje:

 

KONKURS

ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI RAZRED MJEŠOVITE SREDNJE EKONOMSKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE TRAVNIK U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI

 

STRUČNO ZVANJE I ZANIMANJETRAJANJE PROGRAMABROJ UČENIKABROJ ODJELJENJA
Ekonomski tehničar4241
Poslovno - informatički tehničar4241
Kozmetički tehničar4241
Hotelsko - turistički tehničar4241
Konobar / Kuhar322 (11+11)1
Trgovac / Prodavac3221

 

I ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 20. i 21.06.2022.godine (ponedjeljak i utorak) od 08:00 sati u prostorijama škole.

II ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 30.06. i 01.07.2022.godine (četvrtak i petak) od 08:00 sati u prostorijama škole.

III ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta predviđen je za 22.08.2022. godine (ponedjeljak) od 08:00 sati.

 

Na konkurs za upis kandidat prilaže:

 • Prijavu na Konkurs
 • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list)
 • Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
 • Uvjerenje o uspjehu za VI, VII i VIII razred osnovne škole
 • Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

 

OPĆI USLOVI

Pravo prijavljivanja na konkurs za upis redovnih učenika u prvi (I) razred srednje škole, pod jednakim uslovima, imaju:

 1. Učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća;
 2. Učenici sa posebnim potrebama, na temelju odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa i sa navršenih 20 godina života.

Prijem učenika obavlja se u skladu sa planom upisa, bez prijemnog ispita, a na osnovu rezultata i tabele poretka objavljene na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole.

KRITERIJI ZA IZBOR

 1. Učenici maksimalno mogu ostvariti 96 bodova pri upisu u prvi razred tehničke ili srodne škole i stručne trogodišnje škole. U školama uslužnih djelatnosti učenici mogu ostavriti maksimalno 91 bod.
 2. Maksimalni broj bodova ostvaruje se na osnovu sljedećih pokazatelja:

Opći uspjeh učenika postignut od VI do IX razreda osnovne škole – maksimalno 60 bodova (odličan 5,0 = 15 bodova; 4,9 = 14,5 bodova; 4,8 = 14 bodova; 4,7 = 13 bodova; 4,6 = 12 bodova; 4,5 = 11 bodova; vrlodobar = 10 bodova; dobar = 6 bodova; dovoljan = 4 boda ).

 1. Uspjeh iz relevantnih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole – maksimalno 15 bodova (odličan = 2,5 bodova; vrlodobar = 2 boda, dobar = 1,5 bodova i dovoljan = 1 bod) i 10 bodova za učenike trogodišnjih škola uslužnih djelatnosti.
 2. Rezultati postignuti na školskim takmičenjima u znanju učenika osnovnih škola – maksimalno 12 bodova
 • Kantonalno takmičenje 1. mjesto = 3 boda; 2. mjesto = 2 boda; 3. mjesto = 1 bod
 • Federalno takmičenje 1. mjesto = 4 boda; 2. mjesto = 3 boda; 3. mjesto = 2 boda
 • Međunarodno takmičenje 1. mjesto = 5 bodova; 2. mjesto = 4 boda; 3. mjesto = 3 boda

Ukupan zbir bodova koje učenik dobije na osnovu takmičenja iz četvrte tačke ne može preći 12 bodova, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou Kantona, Federacije BiH i BiH i međunarodna, uz priložene orginalne dokumente.

 1. Diploma „Učenik generacije“ – 8 bodova.
 2. Postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje u VIII i IX razredu osnovne škole – 1 bod.

Konačna ljestvica poretka učenika dobiva se sabiranjem ocjena općeg uspjeha od VI do IX razreda osnovne škole, ocjena iz relevantnih predmeta za upis te bodova iz tačaka 4, 5 i 6 ovih Kriterija.

 

RELEVANTNI PREDMETI SU

 1. Za ugostiteljsku, turističku i trgovačku struku: bosanski/hrvatski/srpski jezik, strani jezik i geografija.
 2. Za ekonomsku struku: matematika, bosanski/hrvatski/srpski jezik i strani jezik.
 3. Za uslužne djelatnosti: bosanski/hrvatski/srpski jezik i hemija.

Ako se učenik školovao u inostranstvu i ako nije imao nastavne predmete u VII i VIII razredu, koji su relevantni za upis u prvi razred, umjesto ocjene iz tog predmeta uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmetička sredina).

Prijave na Konkurs za upis dostavljati na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs i plan upisa u prvi razred srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu u školskoj 2021/2022. godini će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK: www.mozks-ksb.ba.

 

Broj: 429/22

Datum: 10.06.2022. godine

 

Na ovom linku možete pogledati prezentaciju naše škole: 

Prezentacija MSEUŠ TRAVNIK 2022  (pdf)

Prezentacija MSEUŠ TRAVNIK 2022 (pptx)

 

 

 

Upisna Brošura – Afiša MSEUŠ “Travnik” 2022

 

  

Školska 2021/2022. godina

 

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik

Na osnovu članova 40. i 41. Zakona o srednjoj školi ( “ Službene novine SBK” broj: 11/01 i 17/04 i 15/12 ) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta objavljuje:

KONKURS

ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI RAZRED MJEŠOVITE SREDNJE EKONOMSKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE TRAVNIK

U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI

 

STRUČNO ZVANJE I ZANIMANJETRAJANJE PROGRAMABROJ UČENIKABROJ ODJELJENJA
Ekonomski tehničar41
Poslovno - informatički tehničar41
Komercijalni tehničar41
Hotelsko - turistički tehničar41
Trgovac / Prodavač31
Frizer / Vlasuljar31
Konobar / Kuhar31

I ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 21. i 22.06.2021. godine ( ponedjeljak i utorak ) od 08:00 sati u prostorijama škole.

II ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 01. i 02.07.2021. godine ( četvrtak i petak ) od 08:00 sati u prostorijama škole.

III ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta predviđen je za 23.08.2021. godine ( ponedjeljak ) od 08:00 sati.

 

Na konkurs za upis kandidat prilaže:

 1. Prijavu na konkurs (može se preuzeti u školi)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list)
 3. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
 4. Uvjerenje o uspjehu za VI, VII i VIII razred osnovne škole
 5. Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

 

OPĆI USLOVI

Pravo prijavljivanja na konkurs za upis redovnih učenika u prvi (I) razred srednje škole, pod jednakim uslovima, imaju:

1. Učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća;

2. Učenici sa posebnim potrebama, na temelju odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa i sa navršenih 20 godina života.

Prijem učenika obavlja se u skladu sa planom upisa, bez prijemnog ispita, a na osnovu rezultata i tabele poretka objavljene na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole.

KRITERIJI ZA IZBOR

1. Učenici maksimalno mogu ostvariti 96 bodova pri upisu u prvi razred tehničke ili srodne škole i stručne trogodišnje škole. U školama uslužnih djelatnosti učenici mogu ostavriti maksimalno 91 bod.

2. Maksimalni broj bodova ostvaruje se na osnovu sljedećih pokazatelja:

Opći uspjeh učenika postignut od VI do IX razreda osnovne škole – maksimalno 60 bodova (odličan 5,0 = 15 bodova; 4,9 = 14,5 bodova; 4,8 = 14 bodova; 4,7 = 13 bodova; 4,6 = 12 bodova; 4,5 = 11 bodova; vrlodobar = 10 bodova; dobar = 6 bodova; dovoljan = 4 boda ).

3. Uspjeh iz relevantnih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole – maksimalno 15 bodova (odličan = 2,5 bodova; vrlodobar = 2 boda, dobar = 1,5 bodova i dovoljan = 1 bod) i 10 bodova za učenike trogodišnjih škola uslužnih djelatnosti.

4. Rezultati postignuti na školskim takmičenjima u znanju učenika osnovnih škola – maksimalno 12 bodova

· Kantonalno takmičenje 1. mjesto = 3 boda; 2. mjesto = 2 boda; 3. mjesto = 1 bod

· Federalno takmičenje 1. mjesto = 4 boda; 2. mjesto = 3 boda; 3. mjesto = 2 boda

· Međunarodno takmičenje 1. mjesto = 5 bodova; 2. mjesto = 4 boda; 3. mjesto = 3 boda

Ukupan zbir bodova koje učenik dobije na osnovu takmičenja iz četvrte tačke ne može preći 12 bodova, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou Kantona, Federacije BiH i BiH i međunarodna, uz priložene orginalne dokumente.

5. Diploma „Učenik generacije“ – 8 bodova.

6. Postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje u VIII i IX razredu osnovne škole – 1 bod.

Konačna ljestvica poretka učenika dobiva se sabiranjem ocjena općeg uspjeha od VI do IX razreda osnovne škole, ocjena iz relevantnih predmeta za upis te bodova iz tačaka 4, 5 i 6 ovih Kriterija.

 

RELEVANTNI PREDMETI SU

1. Za ugostiteljsku, turističku i trgovačku struku: bosanski/hrvatski/srpski jezik, strani jezik i geografija.

2. Za ekonomsku struku: matematika, bosanski/hrvatski/srpski jezik i strani jezik.

3. Za uslužne djelatnosti: bosanski/hrvatski/srpski jezik i hemija.

Ako se učenik školovao u inostranstvu i ako nije imao nastavne predmete u VII i VIII razredu, koji su relevantni za upis u prvi razred, umjesto ocjene iz tog predmeta uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmetička sredina).

Prijave na Konkurs za upis dostavljati na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs i plan upisa u prvi razred srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu u školskoj 2021/2022. godini će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK: www.mozks-ksb.ba.

 

NAPOMENA: Učenici, roditelji i uposlenici u srednjim školama su dužni da se pridržavaju važećih higijensko-epidemioloških mjera pri upisu i kontaktiranju.

Broj: 196/21

Datum: 16. juni 2021. godine

 


Upisna Brošura –  Afiša  MSEUŠ “Travnik” 2021

Novi smjer u školskoj 2020/2021. godini:   ** Poslovno – informatički tehničar **  Plan i program za Poslovno – informatickog tehnicara

Promotivni video: 

Uvodi se novi smjer, obrazovanje za 21. stoljeće

Mješovita srednja ekonomsko – ugostiteljska škola već decenijama obrazuje mlada ljude spremne za tržište rada, a da ide u korak sa vremenom pokazuju brojna nova zanimanja koja uvodi tokom proteklih godina i unapređuje srednjoškolsko obrazovanje učenika na Srednjobosanskom kantonu. Pored zanimanja i zvanja koja se mogu steći upisom u Mješovitu srednju ekonomsko – ugostiteljsku školu, poput ekonomskog i komercijalnog tehničara, hotelsko – turističkog tehničara, te zvanja trgovac i frizer, ove godine prvi put na našem kantonu ova škola pruža mogućnost pohađanja smjera POSLOVNO – INFORMATIČKI TEHNIČAR.

Direktorica škola Mehridžana Alibašić, Mr. Sci. kaže:
“Ove godine posebna mi je čast da ćemo učenicima završnih razreda osnovnih škola imati priliku ponuditi jedno novo i atraktivno zanimanje koje spaja poslovno i informatičko okruženje. Veoma je važno naglasiti da je struka poslovnog informatičara jedna novina na našem tržištu, jer bi prva generacija u BiH upisanih u ovu struku trebala završiti u Tuzlanskom kantonu tek 2021. godine, ali mogućnosti su zasigurno razne i nametnute očekivanjima i izazovima 21. stoljeća. Iako je ovo novo zanimanje u srednjoškolskom obrazovanju, poslovna informatika je interdisciplinarna oblast koja se već duži niz godina izučava na ekonomskim fakultetima i objedinjuje informatička, menadžerska i poslovno – ekonomska znanja i vještine i predstavlja jednu od najtraženijih profesija posljednjiih godina, sa stalnim trendom rasta. Znanja i vještine, kakve su poslovne i poduzetničke u spoju sa informatičkim znanjima i vještinama, predstavlja odličnu osnovu za konkurentnost na tržištu, kao i nastavak školovanja na društvenim ili tehničkim fakultetima. Završetkom školovanja učenici će steći znanja i vještine za obavljanje ekonomskih i informatički poslova u preduzećima, profitnim i neprofitnim organizacijama, kao i organima javnog sektora, kako u domaćim, tako i u međunarodnim razmjerama.”

S ciljem da prati realne potrebe tržišta, Mješovita srednja ekonomsko – ugostiteljska škola “Travnik” otvara vrata prvoj generaciji poslovno – informatičkog tehničara u narednoj školskoj 2020/2021.
Nastavni kadar ove škole poručuje:
POSTANITE DIO NAS, TE SE UVJERITE I SAMI KOLIKO JE EKONOMIJA “COOL” – DOBRODOŠLI!


01.07.2019.  REZULTATI UPISA U PRVI RAZRED – Prvi upisni rok (za školsku 2019/2020. godinu)


Juni 2019.  –   UPIS U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI 2019/2020.

KONKURS

ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI RAZRED U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

STRUČNO ZVANJE I ZANIMANJETRAJANJE PROGRAMABROJ UČENIKABROJ ODJELJENJA
EKONOMSKI TEHNIČAR41
BANKARSKI TEHNIČAR41
KOMERCIJALNI TEHNIČAR41
HOTELSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR41
TRGOVAC/PRODAVAČ31
FRIZER/VLASULJAR31

 

OPĆI USLOVI

Pravo prijavljivanja na Konkurs za upis redovnih učenika u prvi (I) razred srednje škole, pod jednakim uslovima, imaju:

1) učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća;

2) učenici s posebnim potrebama, na temelju odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa i sa navršenih 20 godina života.

 

ROKOVI

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika obavlja se u tri upisna roka kako slijedi:

Prvi (ljetni) upisni rok

 • Prijavljivanje kandidata je 17. i 18.06.2019. godine (ponedjeljak i utorak) od 08.00 sati .

 

Drugi (ljetni) upisni rok

 • Prijavljivanje kandidata je 03. i 04.07.2019. godine (srijeda i četvrtak) od 08.00 sati. .

 

Treći (jesenji) upisni rok

 • Prijavljivanje kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta je od 23.08.2019. godine (petak) od 08.00 sati.

 

Na Konkurs za upis kandidat prilaže:

a) prijavu na Konkurs
b) izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list
c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
d) uvjerenje o uspjehu za VI,VII i VIII razred osnovne škole
e) druga dokumenti relevantni za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

 

KRITERIJI ZA IZBOR

1. Učenici maksimalno mogu ostvariti 96 bodova u tehničkim i srodnim školama i stručnim trogodišnjim školama. U školama uslužnih djelatnosti učenici mogu ostvariti maksimalno 91 bod.

2. Maksimalni broj bodova ostvaruje se na osnovu sljedećih pokazatelja:

Opći uspjeh učenika postignut od VI do IX razreda osnovne škole – maksimalno 60 bodova

 • odličan:
  5,0 = 15 bodova;
  4,9=14,5 bodova;
  4,8=14 bodova;
  4,7=13 bodova;
  4,6=12 bodova;
  4,5=11 bodova;
 • vrlo dobar = 10 bodova;
 • dobar= 6 bodova i
 • dovoljan= 4 boda.

3. Uspjeh iz relevantnih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole maksimalno 15 bodova (odličan = 2,5 boda; vrlo dobar = 2 boda; dobar = 1,5 bod i dovoljan = 1 bod) i 10 bodova za učenike trogodišnjih škola uslužnih djelatnosti.

4. Rezultati postignuti na školskim takmičenjima u znanju učenika osnovnih škola – maksimalno 12 bodova

a) Kantonalno takmičenje: 1. mjesto = 3 boda; 2. mjesto = 2 boda; 3. mjesto = 1 bod
b) federalno takmičenje : 1. mjesto = 4 boda; 2. mjesto = 3 boda; 3. mjesto = 2 boda
c) međunarodno takmičenje : 1. mjesto = 5 bodova; 2. mjesto = 4 boda; 3. mjesto = 3 boda

Ukupan zbroj bodova koje učenik dobije po osnovu takmičenja iz četvrte tačke ne može preći 12 bodova, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou Kantona, Federacije BiH i BiH i međunarodna, uz priložene originalne dokumente.

5. Diploma – učenik generacije: 8 bodova

6. Postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje u VIII i IX razredu osnovne škole – 1 bod

Konačna ljestvica poretka učenika dobiva se zbrajanjem ocjena općeg uspjeha od VI do IX razreda osnovne škole, ocjena iz relevantnih predmeta za upis, te bodova iz tačaka 4., 5. i 6. ovih kriterija.

RELEVANTNI PREDMETI SU:

1. Za ugostiteljsku, turističku i trgovačku struku: bosanski/hrvatski/srpski jezik, strani jezik i geografija
2. Za ekonomsku struku: matematika, bosanski /hrvatski/srpski jezik, strani jezik
3. Za uslužne djelatnosti: bosanski/hrvatski/srpski jezik i hemija
4. Za ostale trogodišnje stručne škole trećeg stepena iste ili srodne struke, relevantni predmeti su: bosanski/hrvatski/srpski jezik, matematika i fizika

Ako se učenik školovao u inostranstvu i ako nije imao nastavne predmete u VII i VIII razredu, koji su relevantni za upis u prvi razred, umjesto ocjene iz toga predmeta uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta toga razreda (aritmetička sredina).

Prijave na Konkurs za upis dostavljati komisiji za upis.

 


Juni 2018.  –   UPIS U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI 2018/2019.

KONKURS

ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI RAZRED U ŠKOLSKOJ 2018/2019.

 

STRUČNO ZVANJE I ZANIMANJETRAJANJE PROGRAMABROJ UČENIKABROJ ODJELJENJA
EKONOMSKI TEHNIČAR41
BANKARSKI TEHNIČAR41
KOMERCIJALNI TEHNIČAR41
HOTELSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR41
TRGOVAC/PRODAVAČ31
FRIZER/VLASULJAR31

 

I ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 18. i 19.06.2018.godine (ponedjeljak i utorak) od 08:00 sati.

II ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 04. i 05.07.2018.godine (srijeda i četvrtak) od 08:00 sati.

III ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta predviđen je za 24.08.2018.godine (petak) od 08:00 sati.

 

Na konkurs za upis kandidat prilaže:

 • Prijavu na konkurs
 • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list)
 • Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
 • Uvjerenje o uspjehu za VI, VII i VIII razred osnovne škole
 • Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

 

OPĆI USLOVI

Pravo prijavljivanja na konkurs za upis redovnih učenika u prvi (I) razred srednje škole, pod jednakim uslovima, imaju:

 1. Učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća;
 2. Učenici sa posebnim potrebama, na temelju odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa i sa navršenih 20 godina života.

Prijem učenika obavlja se u skladu sa planom upisa, bez prijemnog ispita, a na temelju rezultata i ljestvice poretka objavljene na školskoj oglasnoj ploči i EMIS-web stranici škole.

KRITERIJI ZA IZBOR

 1. Učenici maksimalno mogu ostvariti 96 bodova pri upisu u prvi razred tehničke ili srodne škole, a maksimalno 91 bod u školama uslužnih djelatnosti.
 2. Maksimalni broj bodova ostvaruje se na osnovu sljedećih pokazatelja:

Opći uspjeh učenika postignut od VI do IX razreda osnovne škole – maksimalno 60 bodova (odličan 5,0 = 15 bodova; 4,9 = 14,5 bodova; 4,8 = 14 bodova; 4,7 = 13 bodova; 4,6 = 12 bodova; 4,5 = 11 bodova; vrlodobar = 10 bodova; dobar = 6 bodova; dovoljan = 4 boda ).

 1. Uspjeh iz relevantnih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole – maksimalno 15 bodova (odličan = 2,5 bodova; vrlodobar = 2 boda, dobar = 1,5 bodova i dovoljan = 1 bod).
 2. Rezultati postignuti na školskim takmičenjima u znanju učenika osnovnih škola – maksimalno 12 bodova
 • Kantonalno takmičenje 1. mjesto = 3 boda; 2. mjesto = 2 boda; 3. mjesto = 1 bod
 • Federalno takmičenje 1. mjesto = 4 boda; 2. mjesto = 3 boda; 3. mjesto = 2 boda
 • Međunarodno takmičenje 1. mjesto = 5 bodova; 2. mjesto = 4 boda; 3. mjesto = 3 boda

Ukupan zbir bodova koje učenik dobije na osnovu takmičenja iz četvrte tačke ne može preći 12 bodova, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou Kantona, Federacije BiH i BiH i međunarodna, uz priložene orginalne dokumente.

 1. Diploma „Učenik generacije“ – 8 bodova.
 2. Postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje u VIII i IX razredu osnovne škole – 1 bod.

Konačna ljestvica poretka učenika dobiva se sabiranjem ocjena općeg uspjeha od VI do IX razreda osnovne škole, ocjena iz relevantnih predmeta za upis te bodova iz tačaka 4, 5 i 6 ovih Kriterija.

 

RELEVANTNI PREDMETI SU

 1. Za ugostiteljsku, turističku i trgovačku struku: bosanski/hrvatski/srpski jezik, strani jezik i geografija.
 2. Za ekonomsku struku: matematika, bosanski/hrvatski/srpski jezik i strani jezik.
 3. Za uslužne djelatnosti: bosanski/hrvatski/srpski jezik i hemija.

Ako se učenik školovao u inostranstvu i ako nije imao nastavne predmete u VII i VIII razredu, koji su relevantni za upis u prvi razred, umjesto ocjene iz tog predmeta uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmetička sredina).

Prijave na Konkurs za upis dostavljati na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Juni 2017.  –   UPIS U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI 2017/2018.

Na osnovu člana 40. i 41. Zakona o srednjoj školi (Službene novine SBK, broj 11/01 i 17/04 ), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona  o b j a v lj u j e 

 K O N K U R S
 za upis redovnih  učenika u prvi  razred srednje škole u Srednjobosanskom kantonu u  školskoj  2017./2018. godini

check out this site https://crmwatches.com.
like it golddual.com.
helpful site rolex replica.
check out the post right here rolex replica.
visit our website replica rolex.
hop over to this website rolex replica.
visit their website rolex replica.
click here for info watchesseek.
More Info rolex replica.
afford https://watchesvast.com.
you could try these out https://www.aaaimitation.com.
45% off replica rolex.
useful content forereplica.com.
With Free Delivery fake rolex.
Visit Website atomdear.com.
browse around here atomgood.
Womens replica rolex.
browse around this site https://www.bluehers.com.
High Quality fake rolex.
informative post bossgust.com.

 PLAN UPISA UČENIKA U I RAZRED 
MJEŠOVITE SREDNJE EKONOMSKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE TRAVNIK
ZA ŠKOLSKU 2017./2018. godinu

Stručno zvanje i zanimanjeTrajanje programaBroj učenikaBroj odjeljenja
Ekonomski tehničar4251
Bankarski tehničar4251
Finansijski tehničar4251
Komercijalni tehničar4251
Hotelsko-turistički tehničar4251
Trgovac - prodavač3251
Frizer - vlasuljar3251
Konobar - Kuhar3251
Ukupno2008

ROKOVI 

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika obavlja  se u tri  upisna roka kako slijedi:  

Prvi (ljetni) upisni rok

 • Prijavljivanje kandidata za upis u I razred u gimnazije, tehničke i srodne, te stručne škole je 19. i 20.06. 2017. godine.
 • Rezultati (ljestvica poretka) će biti objavljeni na školskoj oglasnoj ploči 23.06.2017. godine od 12.00 sati.
 • Upis učenika je 28. i 29.06.2017. godine od 08.00 sati. 

Drugi (ljetni) upisni rok

 • Prijavljivanje kandidata za upis u I razred gimnazije, tehničke i srodne, te stručne škole je 30.06. i 03.07.2017. godine, a rezultati (ljestvica poretka) će biti objavljeni na školskoj oglasnoj tabli  05.07.2017. godine od 12.00 sati.
 • Upis učenika je 06.07.2017.godine. od 08.00 sati. 

Treći (jesenji) upisni rok

 • Prijavljivanje kandidata i upis učenika za nepopunjena  mjesta je 24. 08.2017. godine od 08.00 sati.

Učenik u jednom upisnom roku može konkurisati za upis samo u jednu školu, odnosno vrstu programa, gdje prilaže originalne svjedodžbe i potvrde. 

Prijavljivanje za upis

 Kandidat  na Konkurs za upis prilaže:

 1. prijavu na Konkurs
 2. izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list
 3. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
 4. uvjerenje o uspjehu V, VI i VII razreda osnovne škole
 5. druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima 

 KRITERIJI ZA IZBOR 

 • Opći uspjeh učenika postignut od V do VIII razreda osnovne škole – maksimalno 60 bodova (odličan: 5,0 = 15 bodova; 4,9=14,5 bodova; 4,8=14 bodova; 4,7=13 bodova; 4,6=12 bodova ; 4,5=11 bodova; vrlo dobar = 10 bodova; dobar= 6 bodova i dovoljan= 4 boda).
 • Uspjeh iz relevantnih predmeta u VII i VIII razredu osnovne škole
 • Rezultati postignuti na školskim takmičenjima u znanju učenika osnovnih škola – maksimalno 12 bodova   kantonalno takmičenje  –          1. mjesto = 3 boda   
                                                             2. mjesto = 2 boda
                                                            3. mjesto = 1 bod

          federalno takmičenje  –              1. mjesto = 4 boda  
                                                                    2. mjesto = 3boda
                                                                    3. mjesto = 2 boda

          međunarodno takmičenje  –    prvoplasiran = 5 bodova
                                                                   drugoplasiran= 4 boda
                                                                   trećeplasiran= 3 boda                     

 • Diploma – učenik generacije – 8 bodova
 • Postignut odličan uspjeh iz vladanja u VII i VIII razredu osnovne škole  –  1 bod  

  Relevantni predmeti su:

 • Za ekonomsku struku: matematika,  bosanski/hrvatski/srpski jezik, strani jezik
 • Za ugostiteljsku, turističku i trgovinsku struku: bosanski/hrvatski/srpski jezik, strani jezik i geografija
 • Za uslužne djelatnosti: bosanski/hrvatski/srpski jezik i hemija

 


 

UPIS U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI 2016/2017.

U školskoj 2016./2017. godini Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik planira slijedeći upis:

– Ekonomski tehničar                 – 3 odjeljenja

– Hotelsko-turistički tehničar    – 2 odjeljenja

– Trgovac                                         – 1 odjeljenje

Šta Vam donose pojedina zanimanja? Slijedi tekst…

EKONOMSKA ŠKOLA

Završetkom ove škole dobijate zvanje ekonomskog tehničara -sticanjem stručnih znanja gradite dobru polaznu osnovu za upis na ekonomski fakultet -znanje koje stičete nije samo stručno, nego i općeobrazovno – mogućnost upisa na bilo koji fakultet -ukoliko poslije završetka srednje škole želite započeti vlastiti posao vaša diploma vam daje tu mogućnost, a usvojena znanja šansu za uspjeh -sa diplomom ekonomskog tehničara možete raditi u bilo kojem preduzeću, jer i u proizvodnji,uslugama, obrazovanju…trebaju ekonomski tehničari

Želite li na pravi način pomoći svojoj BiH, onda je ovo prava škola za Vas!!!
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA

Bogatstvom kulturno-historijskog naslijeđa i prirodnim lepotama Travnik ima izuzetne uslove za razvoj turizma. No, za ostvarenje ove ideje potrebni su stručni kadrovi – stoga vam nudimo i prava zanimanja:

– Ugostiteljsko-turistički tehničar

Kao turistički tehničar, možete raditi u turističkim agencijama, hotelima, biroima… Možete se upisati na bilo koji fakultet, a posebna prednost je izučavanje dva strana jezika.

– Kuhar i konobar

Zanimanje s kojim u ovoj školi postajete umjetnik svog zanata!
Garantovana mogućnost zaposlenja, o čemu nedvojbeno svjedoče sve generacije kuhar/konobar ove škole!!!

AKO STE KREATIVNI, PRATITE MODU I ŽELITE BITI U TRENDU, ONDA JE OVO PRAVA ŠKOLA ZA VAS!

 

Copyright © 2019  Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik.  Sva prava pridržana.