Objave

BILTEN SREDNJOŠKOLACA MSEUŠ TRAVNIK

Godina: 2023.

MJESEC NOVEMBAR

NO. 3

LINK za preuzimanje:  Bilten novembar 2023 mseus – Broj III

 

 


BILTEN SREDNJOŠKOLACA MSEUŠ TRAVNIK

Godina: 2023.

MJESEC OKTOBAR

NO. 2

LINK za preuzimanje: Bilten – Broj II – oktobar 2023

 


Godina: 2023.

MJESEC SEPTEMBAR 

NO. 1

LINK za preuzimanje:    Bilten srednjoskolaca mseus – Septembar 2023

 


 

 

06.07.2023.

Spisak primljenih učenika nakon drugog (II) upisnog roka


UPIS U ŠKOLU !

Školska 2023/2024. godina

 

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik

Na osnovu članova 40. i 41. Zakona o srednjoj školi SBK ( “Službene novine  SBK” broj: 11/01 i 17/04  i 15/12 ) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta objavljuje:

KONKURS

ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI ( I ) RAZRED MJEŠOVITE SREDNJE EKONOMSKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE TRAVNIK U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

 

STRUČNO ZVANJE I ZANIMANJETRAJANJE PROGRAMABROJ UČENIKABROJ ODJELJENJA
Ekonomski tehničar4
Poslovno-informatički tehničar4
Hotelsko-turistički tehničar4
Komercijalni tehničar4
Kozmetički tehničar4
Frizer/Vlasuljar3
Trgovac/Prodavač3

 

I ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 19. i 20.06.2023. godine (ponedjeljak i utorak) od 08:00 sati u prostorijama škole.

II ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 03. i  04.07.2023. godine (ponedjeljak i utorak) od 08:00 sati u prostorijama škole.

III ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta predviđen je za 21.08.2023. godine  (ponedjeljak) od 08:00 sati.

Na konkurs za upis kandidat prilaže:

 • Prijavu na Konkurs
 • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list)
 • Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
 • Uvjerenje o uspjehu za VI, VII i VIII razred osnovne škole
 • Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

 

OPĆI USLOVI

Pravo prijavljivanja na konkurs za upis redovnih učenika u prvi (I) razred srednje škole, pod jednakim uslovima, imaju:

 1. Učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća;
 2. Učenici sa posebnim potrebama, na temelju odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa i sa navršenih 20 godina života.

Prijem učenika obavlja se u skladu sa planom upisa, bez prijemnog ispita, a na osnovu rezultata i tabele poretka objavljene na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole.

 

KRITERIJI ZA IZBOR

 1. Učenici maksimalno mogu ostvariti 96 bodova pri upisu u prvi razred tehničke ili srodne škole i stručne trogodišnje škole. U školama uslužnih djelatnosti učenici mogu ostavriti maksimalno 91 bod.
 2. Maksimalni broj bodova ostvaruje se na osnovu sljedećih pokazatelja:

Opći uspjeh učenika postignut od VI do IX razreda osnovne škole – maksimalno 60 bodova (odličan 5,0 = 15 bodova; 4,9 = 14,5 bodova; 4,8 = 14 bodova; 4,7 = 13 bodova; 4,6 = 12 bodova; 4,5 = 11 bodova; vrlodobar = 10 bodova; dobar = 6 bodova; dovoljan = 4 boda ).

 1. Uspjeh iz relevantnih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole – maksimalno 15 bodova (odličan = 2,5 bodova; vrlodobar = 2 boda, dobar = 1,5 bodova i dovoljan = 1 bod) i 10 bodova za učenike trogodišnjih škola uslužnih djelatnosti.
 2. Rezultati postignuti na školskim takmičenjima u znanju učenika osnovnih škola – maksimalno 12 bodova
 • Kantonalno takmičenje 1. mjesto = 3 boda; 2. mjesto = 2 boda; 3. mjesto = 1 bod
 • Federalno takmičenje 1. mjesto = 4 boda; 2. mjesto = 3 boda; 3. mjesto = 2 boda
 • Međunarodno takmičenje 1. mjesto = 5 bodova; 2. mjesto = 4 boda; 3. mjesto = 3 boda

Ukupan zbir bodova koje učenik dobije na osnovu takmičenja iz četvrte tačke ne može preći 12 bodova, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou Kantona, Federacije BiH i BiH i međunarodna, uz priložene orginalne dokumente.

 1. Diploma „Učenik generacije“ – 8 bodova.
 2. Postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje u VIII i IX razredu osnovne škole – 1 bod.

Konačna ljestvica poretka učenika dobiva se sabiranjem ocjena općeg uspjeha od VI do IX razreda osnovne škole, ocjena iz relevantnih predmeta za upis te bodova iz tačaka 4, 5 i 6 ovih Kriterija.

RELEVANTNI PREDMETI SU:

 1. Za ugostiteljsku, turističku i trgovačku struku: bosanski/hrvatski/srpski jezik, strani jezik i geografija.
 2. Za ekonomsku struku: matematika, bosanski/hrvatski/srpski jezik i strani jezik.
 3. Za uslužne djelatnosti: bosanski/hrvatski/srpski jezik i hemija.

Ako se učenik školovao u inostranstvu i ako nije imao nastavne predmete u VII i VIII razredu, koji su relevantni za upis u prvi razred, umjesto ocjene iz tog predmeta uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmetička sredina).

Prijave na Konkurs za upis dostavljati na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs i plan upisa u prvi razred srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu u školskoj 2023/2024. godini će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK: www.mozks-ksb.ba.

Broj:  365/23

Datum: 09.06.2023. godine

Konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednjih škola SBK 2023 2024

Smjerovi – Prezentacija :

Prezentacija škole 2023 (pdf)

AFIŠA / BROŠURA 2023

 

 

Smjer Ekonomski tehničar u MSEUŠ Travnik

Jedan od najtraženijih obrazovnih profila današnjice je zasigurno smjer za ekonomskog tehničara koji je tražen čak i kada je u pitanju dokvalifikacija ili prekvalifikacija za ekonomskog tehničara, jer je kao zanimanje veoma cjenjeno i traženo.

Ekonomski tehničari su osobe koje su osposobljene da istražuju i proučavaju na koje načine i kako društvo iskorištava ograničene izvore (sirovine, ljudski rad i kapital), kako bi proizvelo robu i usluge.

Ekonomski tehničari skupljaju i analiziraju podatke, prate i prognoziraju ekonomske trendove. Također proučavaju sve troškove i učinke proizvodnje kao i raspodelu i potrošnju robe u raznim institucijama, zdrastvenim institucijama, firmama, industrijama, trgovačkih i ugostiteljskih preduzeća, turističkih agencija, osiguravajućih društva i mnogih drugih.

Oni mogu da se zaposle u mnogim granama privrede u preduzećima, u bankama, u osiguranju, u trgovini, u investicionim fondovovima, sindikatima, vladinim organizacijama, u revizorskim kućama. Poslovi na kojima ekonomski tehničar može da radi su knjigovodstvo, računovodstvo, u oblasti marketinga i istraživanja tržišta, kada su u pitanju komercijalni poslovi, poslovi iz oblasti korespodencije, poslovnog prava itd.

Školovanje traje četiri godine nakon kojeg učenik stječe zvanje Ekonomskog tehničara, a svoje školovanje može nastaviti na bilo kojoj visokoškolskoj instituciji.

Dobrom ekonomskom tehničaru su vrata svijeta širom otvorena!

 

Smjer Poslovno informatički tehničar u MSEUŠ Travnik

Poslovno-informatički tehničari imaju znanja i vještine za obavljanje ekonomskih i poslovno-informatičkih poslova u preduzećima, profitnim i neprofitnim organizacijama, kao i organima javnog sektora kako u dom, tako i u međunarodnim razmjerama.

Osposobljeni su da rade poslove zmaćia koje postoji velika ponuda u svijetu frilensovanja. Poslodavci u svijetu najbolje plaćaju usluge iz oblasti web dizajna, prodaje i marketinga.

Veoma je važno naglasiti da je struka poslovnog informatičara novina na tržištu rada u BiH, a mogućnosti za zaposlenje su razne. A kroz svoje školovanje osposobit će se za rad na različitim poslovima: administracije, komunikacija sa bankama, rad na poslovima iz područja radnih odnosa, izrada statističkih podataka, rad na praćenju ekonomskih, poslovnih i pravnih znanja iz poduzetništva, računovodstva, menadžmenta, finansija, bankarstva i poslovnog prava.

Školovanje traje četiri godine nakon kojeg učenik stječe zvanje Poslovno informatičkog tehničara, a svoje školovanje može nastaviti na bilo kojoj visokoškolskoj instituciji.

 

Smjer Komercijalni tehničar u MSEUŠ Travnik

Bez obzira o kakvom se proizvodu radi, zadatak komercijalista je da zainteresira klijenta za proizvod i realizira dogovor u vezi s daljnjom saradnjom.

Komercijalist na različite načine predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa, raspravlja o potrebama klijenata i definira načine na koje određeni proizvod može zadovoljiti potrebe klijenta. Po postignutom dogovoru, komercijalist prima narudžbe i nastoji riješiti eventualne probleme te udovoljiti zahtjevima klijenta.

Zbog konkurencije na tržištu, komercijalist pokušava naglasiti svakom klijentu jedinstvenu kvalitetu proizvoda odnosno usluga poduzeća kojeg zastupa.

Klijentu daje sve potrebne informacije i s njim dogovara sve detalje eventualne kupnje. Po sklopljenom ugovoru, komercijalist ostaje u kontaktu s klijentom, kako bi osigurao provođenje ugovornih obveza, ali i obnavljanje ugovora.

Komercijalist može obavljati svoj posao u uredu, ali i izvan njega. Teško je odrediti radno vrijeme komercijaliste, budući da često mora putovati zbog dogovorenih poslovnih sastanaka s potencijalnim klijentima.

Završetkom školovanja učenici će moći tražiti turističkim agencijama i uredima, putničkim i prijevozničkim agencijama, u hotelima i kampovima na recepcijama i drugim poslovima vezanim za boravak gostiju.

Školovanje traje četiri godine nakon kojeg učenik stječe zvanje Hotelsko-turističkog tehničara, a svoje školovanje može nastaviti na bilo kojoj visokoškolskoj instituciji.

 

 

Smjer Hotelsko-turistički tehničar u MSEUŠ Travnik

Hotelsko-turistički tehničar informira domaće i strane turiste o turističkoj ponudi, organizira putovanja i izlete, obavlja administrativne poslove vezane uz prijem i boravak gostiju, te sarađuje s drugim turističkim djelatnicima na organiziranju turističke ponude.

Hotelsko-turistički tehničar tokom svog obrazovanja stječe vrlo široko znanje potrebno za rad u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim agencijama i drugim sličnim poduzećima koja se bave turističkom djelatnošću. U turističkim agencijama i uredima hotelsko-turistički tehničar informira goste, prodaje i organizira turističke usluge, putovanja i izlete, sarađuje s putničkim i prijevozničkim firmama, obavlja sve administrativne poslove vezane za boravak gostiju, sudjeluje u stvaranju programa i izračunu cijene turističke ponude.

Na recepcijama hotela i drugih turističkih objekata hotelsko-turistički tehničar prima i sređuje rezervacije, organizira razmještaj gostiju, prijavljuje i odjavljuje goste i obavlja sve djelatnosti vezane za njihov dolazak na destinaciju te boravak.

Bogatim obrazovnim programom, s vrlo naglašenim učenjem stranih jezika, polaznike se osposobljava za poslove obrade turističkog tržišta, recepcijske i šalterske poslove, koordinaciju rada službi u turističkoj djelatnosti, kao i druge organizacijske poslove u turizmu .

Završetkom školovanja učenici će moći tražiti turističkim agencijama i uredima, putničkim i prijevozničkim agencijama, u hotelima i kampovima na recepcijama i drugim poslovima vezanim za boravak gostiju.

Školovanje traje četiri godine nakon kojeg učenik stječe zvanje Hotelsko-turističkog tehničara, a svoje školovanje može nastaviti na bilo kojoj visokoškolskoj instituciji.

 

 

Smjer Trgovac/Prodavač u MSEUŠ Travnik
 
Posao prodavača podrazumijeva prodaju robe na veliko ili malo te savjetovanje kupaca o kupovini. Prodavač može raditi u velikim trgovačkim sistemima, na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima. Prodavač prodaje robu te savjetuje kupce o kupovini iste. Pruža informacije o proizvodu koji prodaje te upoznaje kupce s prednostima i nedostacima proizvoda. Također prikuplja informacije o željama i potrebama kupaca te s njima upoznaje trgovačkog poslovođu, kako bi nabavljali robu skladno potrebama kupaca. Po preuzimanju primljene robe, robu mora pregledati, prepakirati, pripremiti za prodaju i naznačiti odgovarajuće cijene. Mora znati razlikovati robu koja sadrži neke štetne sastojke ili greške, te izdvojiti robu kojoj je istekao rok trajanja.
 
Prodanu robu mora znati prikladno zamotati. Jednako tako, prodavač se mora pobrinuti i za skladištenje robe koja neće ići odmah u prodaju.
 
Prodavači se zapošljavaju u različitim vrstama trgovina, a katkad rade na terenu (prezentaciji proizvoda, pokretne trgovine) ili prodaji putem telefona i sl.
 
Školovanje traje tri godine, nakon kojih učenik stječe zvanje Trgovac/prodavač.

 

Smjer Kozmetički tehničar u MSEUŠ Travnik
 
Kada se sretnemo sa drugim ljudima, prvo što primjetimo je lice i da li je koža njegovana. Međutim, lijep izgled nije samo stvar prirode, već naš način života u velikoj mjeri utiče na to kako izgledamo.
 
Njegujući svoju ljepotu od davnina, čovjek je razvio razne načine za očuvanje i njegovanje ljepote lica, ruku, tijela i kože.
 
 Ako volite da njegujete ljepotu sebe i drugih, naša škola vam nudi adekvatan program za profesionalni razvoj, a to je smjer Kozmetički tehničar.
 
Kozmetički tehničari pomažu ljudima da postignu i očuvaju zdrav i lijep izgled. Osposobljavaju se za samostalno obavljanje terapijsko-estetskih procedura u području aplikativne kozmetike kože lica, tijela, kose i noktiju, izvođenje dekorativnih kozmetoterapijskih procedura i terapijskih procedura u dermatologiji, vršenje pravilnog izbora kozmetičkih preparata, šminkanje, depilacija, masaže tijela, uklanjanje celulita, pigmentnih nepravilnosti kože itd.
 
Kozmetički tehničari se mogu zaposliti i raditi u: kozmetičkim salonima, Wellnes i Spa centrima, rekrativnim i banjskim centrima, parfimerijama i prodavnicama kozmetičkih preparata, u savjetodavnim programima (za časopise, TV, ili modne agencije), u maloprodaji i veleprodaju kozmetike. kao edukatori edukacijskih kurseva te kao šminkeri.
 
Školovanje traje četiri godine nakon kojeg učenik stječe zvanje Kozmetički tehničar.

 

 

 

Smjer Frizer/Vlasuljar u MSEUŠ Travnik

Frizeri su stručnjaci za uljepšavanje koji su specijalizirani za oblikovanje i njegu kose. Odgovornosti frizera uključuju čišćenje i šišanje kose, njegu kose i savjetovanje o oblikovanju kose. Odgovornosti frizera uključuju  doček i dobrodošlicu klijentima u salonu, održavanje čistog i organiziranog radnog mjesta te preporučivanje odgovarajućih proizvoda za njegu kose klijentima. Također biste trebali moći prepoznati hronična stanja vlasišta i savjetovati klijente da potraže liječničku pomoć.

Da biste bili uspješni kao frizer, trebali biste biti orijentirani na detalje i sposobni izgraditi odnos s klijentima. U konačnici, izvrstan frizer trebao bi biti u stanju slijediti upute klijenata, pokazati izvrsne komunikacijske vještine i biti u toku s najnovijim frizurama i frizerskim tehnikama.

Ukoliko se vidite u ovom zanimanju, pozivamo vas da upišete naš smjer frizer/vlasuljar gdje ćete se osposobiti za kvalitetnog frizera i biti prepoznatljivi na tržištu rada.

Frizeri mogu biti samozaposleni ili raditi za salone, lječilišta, hotele i odmarališta gdje pružaju razne frizerske usluge. Šišaju, boje i oblikuju kosu klijenata, daju frizerske savjete i preporuke, kao i pričvršćuju perike, uloške za kosu, ekstenzije i toupe klijentima.

Školovanje traje tri godine, nakon kojih učenik stječe zvanje frizer/vlasuljar.

 Naša škola nudi mogućnost realizovanja praktične nastave u savremeno opremljenom školskom frizerskom salonu, ali uz saradnju sa privrednim subjektima, naši učenici praktičnu nastavu pohađaju i van škole.

 

Detaljne informacije o upisu i predmetima pročitajte na linku:

https://www.mseus.ba/upis/

Ili nas kontaktirajte:  

Porukom na društvenim mrežama

Putem e-maila: mseus@bih.net.ba

Ili putem telefona: +387(0)30 541 621

  


25.05.2023.

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik

Matursko veče – obavijest za roditelje i maturante

 

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da će se tradicionalno Matursko veče održati u petak, 26. maja 2023. godine u sali Centra za kulturu općine Travnik.

 

Okupljanje maturanata je u 18:30 sati u prostorijama škole, radi podjele pozivnica, cvijeća te zajedničkog fotografisanja, a svečani defile započet će u 19:30 sati.

 

Koristimo ovu priliku da obavijestimo roditelje da će program, prema prethodnom dogovoru maturanata – trajati do 01:00 sat poslije ponoći.

 

Ukoliko učenici žele ranije napustiti Matursku zabavu, mogu to učiniti samo na zahtjev i prisustvo roditelja/staratelja.

Iskrene čestitke našim maturantima i njihovim roditeljima.

Direktorica škole:

Mehridžana Alibašić

Matursko vece 2023 obavijest MSEUS

 


06.04.2023.

U našoj školi, na svečan način, obilježen je Dan škole, i ujedno 71. rođendan, i imamo mnogo toga podijeliti sa vama jer su naši učenici i učenice vrijedno radili da bi se predstavile sve sekcije, dodatne aktivnosti, kreativnost i nagradili najbolji.

D A N Š K O L E
2 0 2 3
 
Danas je u našoj školi na svečan način obilježen Dan škole, i ujedno 71. rođendan, uz predstavljanje različitih sekcija koje rade i djeluju u našoj školi, postignuća na određenim predmetima i praktičnoj nastavi, te različitih zanimanja i smjerova u našoj školi.
 
Danas smo uživali u priredbi i uređenju školskog prostora za koje su bile zadužene profesorice Merima Yenilmez, Mediha Jašarević, Hasiba Horić, Nermina Plecić, Lejla Sarač, i profesor Džemal Kulašin, a svi ostali su također dali svoj doprinos u obilježavanju ovog rođendana naše škole, te smo uz vrijedne učenike i učenice proslavili ovaj dan.
 
Iako je prva priredba u prostorijama nove škole, ponosni smo na naše učenice i učenike i radujemo se narednim dešavanjima u našoj školi.
 
Za najbolje učenice i učenike, koji su svojim znanjem osvojili jedno od prva tri mjesta na školskim takmičenjima, tu su bili i pokloni i diplome, a oni najbolji među najboljima predstavljaju školu na općinskim, kantonalnim i državnim takmičenjima.
Č E S T I T A MO
 
 

 


28.02.2023.

SRETAN TI DAN NEZAVISNOSTI, BOSNO I HERCEGOVINO

 
 
Danas su učenici naše škole, članovi raznih sekcija koje vode naši vrijedni profesori i profesorice, uz pomoć pedagogice škole i ostalih uposlenika, obilježili Dan nezavisnosti BiH.
 
Uz intoniranje himne BiH, čitanje historijskih činjenica o BiH i ovom danu, te literarnog rada na temu naše domovine, izvođenjem sevdalinke, prezentiranjem ljepota BiH, i neizostavnim recitiranjem Maka Dizdara i “Zapisa o zemlji”, naša škola ponosna na sve učesnike današnje priredbe poslala čestitku povodom Dana nezavisnosti BiH.
 
Pripremom tradicionalnih kolača na praktičnoj nastavi hotelski-turistički tehničari, učenici II 3 razreda, su prikazali bogatu tradiciju bosanske kuhinje da se svi učesnici priredbe počaste i tako daju svoj doprinos u obilježavanju ovog Dana.
 
Da bi atmosfera u našoj školi bila u duhu ovog praznika, učenici su ukrasili panoe na hodnicima te ih pretvorili u boje naše domovine.
 
 
 
 

31.01.2023.

Posjeta Yunus Emre instituta našim maturantima – 31.01.2023. godine

 

POSJETA PREDSTAVNIKA YUNUS EMRE INSTITUTA NAŠOJ ŠKOLI
 
Danas su naši učenici završnih razreda ugostili predstavnike Yunus Emre Enstitüsü , i njihovog gosta gospodina Amira Vrhovca.
 
Posjeta je upriličena u prostorijama amfiteatra nove škole, gdje su i naši učenici prvi put uspjeli održati određenu aktivnost. Gosti su predstavili način studiranja u Republici Turskoj, te sve okolnosti i mogućnosti u skladu sa odabirom određenog studija. Gospodin Amir, kao alumnista Instituta, predstavio je lično iskustvo iz perioda školovanja u navedenoj Republici, te objasnio učenicima i učenicama koje su prednosti odlaska na studij u Tursku.
 

Datum: 06.01.2023. godine

Na prijedlog Odjeljenskog vijeća i razrednika, a u skladu sa Pravilnikom o pohvalama i odgojno disciplinskim mjerama, Nastavničko vijeće pohvaljuje sljedeće učenike za odličan uspjeh i primjereno vladanje:

 

– Sarajčić Ajna I1                    –   Đogić Aldin II5

– Habibović Rusmira I1        –  Musić Merisa II5

-Smajić Erna I1                      –  Ramić Kasandra II5       

-Zahirović Rahima I1            –  Šehić Ajla II5

-Ahmić Sara I2                       –  Filan Amila III1

-Karač Kanita I2                    –  Lutvica Alma III1

– Talam Edna I3                    –  Radovanović Gabrijela III1

– Tolja Šemsa I3                    –  Palić Samra III2

– Mušanović Semra I4         –  Kozar Sabina III2

-Sarajčić Hana I4                  –  Fuško Zahida III2

-Selava ( Elvir ) Dženita I4 –  Hodžić Naida III2

-Bilal Amar I5                       –  Zahirović Ajna III2

-Katana Edin I5                    –  Kljajić Emina III3

-Katana Edvin I5                  –  Adilović Ilma III2

-Čakić Anisa II1                     –  Hodžić Advija III3

-Dervišić Amer II1                –  Muratović Elma III3

-Duzan Aida II1                     –  Kerić Ajla III3

-Hrustanović Adna II1         –  Spahić Alma III3

– Kukić Seldina II1                –  Jusufović Amra III3

-Peco Sajra II1                       –  Hasičić Aiša III4

-Tahirović Erna II1               –  Čurić Džemila III5

-Kajmak Dalila II2                –  Delić Lamija III5

-Filan Neira II2                      – Husić Armina III5

-Fuško Esma II2                    – Pašanović Dalila III5

-Fuško Ismeta II2                  – Sujoldžić Amila III3

-Mehić Ena II2                       –  Čejvan Adelisa III6

-Čakić Jasmina II3                –  Grabus Emina III6

-Goran Elmedina II3            –  Jašarević Dalila III6

-Grabus Kerim II3                 –  Mehić Aida IV1

-Muratović Amina II3           –  Smajić Elma IV1

-Smajlović Sumeja II3           –  Smajlović Merima IV1

-Đulić Đejna II4                      –  Žigonja Senita IV1

-Minela Lugonja II4               –  Lendo Surejja IV2

-Melisa Mrakić II4                  –  Omerdić Larisa IV2

-Salkić Samra II4


09.12.2022.

NAŠE UČENICE – NAŠ PONOS
 
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, 09. decembra, učenici/ce svih srednjih škola imali/e su priliku pokazati svoja znanja i kreativnost u literarnim i likovnim radovima.
 
Naše dvije učenice III1 odjeljenja, Amila Filan i Suana Hurem našle su se među najboljima na Općini Travnik.
 
Amila Filan osvojila je 3. mjesto svojim literarnim radom na temu “KORUPCIJA U OČIMA DJETETA”, a mentor je bila profesorica bosanskog jezika Hanan Maglić.
 
Suana Hurem osvojila je 1. mjesto svojim umjetničkim djelom, crtežom na već pomenutu temu, a mentor je bio profesor likovnog odgoja Velid Trkić.
 
ČESTITAMO  NAŠIM UČENICAMA I NJIHOVIM MENTORIMA

… A također i ostalim učesnicima, učenicima i učenicama, kolegicama i kolegama iz drugih škola, koji su osvojili određene nagrade upućujemo iskrene čestitke.

 

Hvala Općini Travnik na čelu sa Kenan Dautović – načelnik Općine Travnik na podršci koju nesebično pružaju srednjoškolcima.
 
 

15.11.2022.

Dana 15.11.2022. godine članovi dodatne nastave iz Ekonomije, učenici Kozar Sabina, Palić Samra, Šeperović Dženan, Kerić Mirnesa i Ivković Amila sa prof. Lejlom Sarač su imali prezentaciju na temu „ Kupujmo i koristimo domaće, gradimo BiH „
 
 
Ista je privukla veliku pažnju u našoj školi, i ispraćena je sa pažnjom od velikog broja učenika, profesora i članova uprave.
 
Cilj ovog projekta je bio da se kroz prezentaciju , predstavljanje nekih domaćih brendova, društveno odgovornih kompanija, skrene pažnja na važnost kupovine i korištenja domaćih proizvoda, posebno kod mlađe populacije.
 
Učenici su prezentacijom o domaćem proizvodu  prikazali veliki broj argumenta koji idu u prilog stvaranju ljepšeg, bogatijeg ambijenta za život u našoj dragoj Bosni i Hercegovini.
 
Pored odlično predstavljenog projekta učenika dodatne nastave iz Ekonomije, posebnu pažnju prisutnim imalo  je i prisustvo domaćih proizvoda koje su donirale  društveno odgovorne kompanije iz našeg okruženja.
 
Posebnu zahvalnost iskazujemo kompanijama:
 
 • MI Bajra d.o.o. Travnik,
 • EZ d.o.o Busovača i
 • Vispak d.d. Visoko

koji su prepoznali trud mladih ljudi, i po ko zna koji put potvrdili da se radi o kompanijama koje su društveno odgovorne i da brinu za budućnost Bosne i Hercegovine.

 

 


31.10.2022.

•SVJETSKI DAN ŠTEDNJE•

•Svjetski dan štednje obilježava se svake godine 31. oktobra u spomen na Prvi međunarodni kongres štedioničara održan 1924. u Milanu.

• U nastavku pogledajte kako su to učenice i učenici II-2 i IV-1, gdje su vođe ovog projekta bile učenice Esmina Osmanović i Aida Mehić, obilježili ovaj dan i kako su na kreativan način prikazali koliki značaj ima štednja i kako da zapravo uštedimo.

“Sitna štednja bogati, a sitni troškovi osiromašuju”.

Građani su uvijek nastojali štednjom novca ostvariti ličnu materijalnu neovisnost i sigurnost.
Štednja nije samo odgađanje potrošnje, nego i planiranje određenih želja i potreba.

❔Kako uštediti novac?❔

▫️ Razlikujte potrebe od želja,
▫️ Planirajte kupovinu,
▫️ Bar jednom mjesečno preskočite “vikend trošenje”,
▫️ Plaćajte gotovinom,
▫️ Vodite evidenciju troškova,
▫️ Kupujte van sezone,…

• “Štedjeti danas znači imati za sutra!”

 

 

 

 


Raspored informacija za roditelje u školskoj 2022./2023. godini

Raspored časova odjeljenske zajednice u školskoj 2022./2023.godini

Raspored informacija za roditelje – raspored časova odjeljenske zajednice 2022 2023

 


Oktobar 2022.

 
Dana 07.10.2022. godine, naši učenici koji uče turski jezik, kao drugi strani jezik, prisustvovali su koncertu i takmičenju turske narodne muzike u Sarajevu, u hotelu Hills.
 
Na takmičenju, na kojem je bilo samo 8 finalista, našla se i učenica naše škole I -4 odjeljenja, Ismeta Jusić, sa pjesmom Çırpınırdın Karadeniz.
 
Dana 10. 10. 2022, u posjetu našoj školi došli su direktori Yunus Emre Instituta, te sa direktoricom naše škole Mehridžanom Alibašić razgovarali o budućim projektima i kontinuiranoj suradnji.
 
 

Oktobar 2022.

HOTELSKO – TURISTIČKI TEHNIČARI
 
Iako je Svjetski dan turizma obilježen širom svijeta 27. septembra, od 1980. godine putem prigodnih manifestacija, priredbi i događanja, naši učenici rade vrijedno od početka školske godine.
 
Razne aktivnosti imaju za cilj da se unutar međunarodne zajednice jača svijest o turizmu i njegovom privrednom, sociološkom, kulturnom i političkom značaju.
 
Teme koje naši učenici obrađuju sada nastoje povezivati turizam s kulturnim naslijeđem, mirom u svijetu, međusobnim razumijevanjem, ekologijom te pitanjem društvenog razvoja.
 
U želji da damo svoj doprinos obilježavanju ovog i svih ostalih važnih datuma, u prostorijama naše škole povodom Svjetskog dana turizma, učenici III3 razreda hotelsko-turističke struke pod vodstvom prof. Jasmina Dogana priredili su tematsku izložbu.
 
 
 

 


Raspored po smjenama i učionicama

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik

 

RASPORED UČENIKA PO SMJENAMA I UČIONICAMA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI

 

Prva smjena:       I-1,  I-2,  I-3,  I-4,  I-5,  III-4, III-5, IV-1, IV-2

Druga smjena:    II-1, II-2, II-3, II-4, II-5,  III-1, III-2, III-3, III-6

 

I SPRAT

I-1,I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, II-4, III-1

 

II SPRAT

I-5, II-3, II-5, III-3, III-4, III-5, III-6, IV-2

 

III SPRAT

III-2, IV-1

 

Prva smjena počinje 8:00 h

Predčas u 13:10 h

Druga smjena počinje u 14:00 h

Raspored časova učenici će dobiti u školi

 

Direktorica škole:

Mehridžana Alibašić


12.08.2022.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – august 2022

 

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi SBK („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl.novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora broj: 504-3/22 od 04.07.2022. godine,  Odluke Vlade SBK br: 01-11.7-6429/2022 od 04.08.2022. godine te Saglasnosti za prijem Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK/KSB broj: 03-30-1/2022-216 od 05.08.2022. godine, direktorica  Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik, raspisuje

 

J A V N I    O G L A S

ZA  PRIJEM  U  RADNI  ODNOS

 

 1. Profesor ekonomske grupe predmeta – norma časova na neodređeno vrijeme
 2. Profesor poslovnog prava – 2 časa na neodređeno vrijeme
 3. Profesor turskog jezika i književnosti – 11 časova na neodređeno vrijeme
 4. Profesor bosanskog jezika i književnosti – 12 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 5. Profesor engleskog jezika – 9 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 6. Profesor matematike – 14 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 7. Profesor informatike – 7 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 8. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja – 14 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 9. Profesor demokratije i ljudskih prava – 8 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 10. Profesor higijene i prve pomoći – 2 časa na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 11. Profesor anatomije i fiziologije – 4 časa na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 12. Profesor geografije – 8 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 30.06.2023. godine
 13. Profesor ekonomske grupe predmeta – 6 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 14. Predavač praktične nastava za trgovce – 14 časova na određeno vrijeme najkasnije do 30.06.2023. godine.
 15. Profesor praktične nastave za kozmetičare – 5 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 16. Predavač praktične nastave za kuhare – 7 časova na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine
 17. Predavač praktične nastave za frizere – 18 časova do povratka radnika sa suspenzije a najkasnije do 30.06.2023. godine

 

                  Profil i stručna sprema: Za sve pozicije kandidati trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi SBK, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK, broj:15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta. Za radna mjesta pod rednim brojevima od 1-14 završen odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spreme, I ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240ECTS bodova ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300ECTS. Za poziciju pod rednim brojem 15. kadidati trebaju da imaju završen VII stepen stručne spreme ili najmanje 180ETCS bodova odgovarajućeg smjera ili VKV kozmetičar V stepen. Za radna mjesta pod rednim brojevima 16. i 17.  kandidati trabaju imati završen V stepen stručne spreme ( VKV ).

Mjesto obavljanja rada je u sjedištu poslodavca na adresi Školska br.11, Travnik, a radno vrijeme je u skladu sa utvrđenim rasporedom. Vrijeme rada se po potrebi organizuje u dvije smjene i to na poslovima iz djelokruga koji su propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik.

 

           Kandidati trebaju dostaviti:

– Prijavu na javni oglas  ( adresa stanovanja, kontakt telefon i obavezno e-mail adresa,  redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis )

– biografiju ( potpisanu )

– diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja

– dodatak diplomi (ukoliko kandidat posjeduje)

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu

– uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta (ukoliko kandidat posjeduje)

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat posjeduje)

– uvjerenje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji Federalnog zavoda za PIO/MIO

– kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prioriteta u zapošljavanju prema posebnom Zakonu po kojem imaju prednost trebaju priložiti dokumentaciju kojom to dokazuju: potvrda od zakonom nadležne institucije da kandidat ostvaruje prednost po posebnom Zakonu, uvjerenje o prebivalištu kao i potvrdu sa Zavoda za zapošljavabnje SBK iz vremena trajanja Javnog oglasa )

– kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom ili imaju smanjenu normu u školama SBK, uz prijavu na oglas pored navedene dokumentacije dostavljaju i ovjerene kopije/original rješenja o tehnološkom višku ili potvrde o nepotpunoj normi sa brojem sati koji nedostaje do pune norme, ovjerenu bodovnu listu iz škole (ukoliko je kandidat proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela nastavne norme)

 

           Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

 

          Svi navedeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci       ( osim izvoda iz matične knjige rođenih koji je trajne vrijednosti te uvjerenja o prebivalištu i potvrde sa Zavoda za zapošljavanja koje moraju biti iz vremena trajanja Javnog oglasa ).

 

          Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije te održavanju pismenog ispita i intervjua sa svakim kandidatom. 

          Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena, o čemu će biti obaviješteni putem e-maila te alternativno putem preporučene pošiljke.

       

          Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove – pismeno testiranje iz oblasti: zakoni, pravilnici, metodika, didaktika, eventualno opće znanje, obavit će se u prostorijama škole u Travniku  29.08.2022. godine u 9 sati. Ukoliko dođe do promjene mjesta i vremena testiranja, kandidati će o tome biti obaviješteni na zvaničnoj stranici škole i alternativno na priloženu mail adresu ili usmeno, najmanje 3 ( tri ) dana prije održavanja ispita.

          

           Kandidati koji  ne pristupe pismenom ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

 

          Izbor kandidata vršit će se na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl.novine SBK“ broj 7/19) te Pravilnika o prijemu radnika u JU Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi Travnik.

 

          Kandidati koji budu izabrani, dužni su tri ( 3 ) dana prije stupanja u radni odnos  dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci) i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).

 

          Kandidatima koji učestvuju u proceduri Javnog oglasa se ne vraća dokumentacija ali je mogu lično preuzeti u roku od 30 dana od dana isteka roka za žalbu uz obavezno ostavljanje kopije dokumentacije u Školi.

 

 

  Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

 Prijave slati u zatvorenoj koverti poštom preporučeno ili dostaviti lično na navedenu adresu Škole:

               MJEŠOVITA SREDNJA EKONOMSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA

TRAVNIK, Školska 11, 72270 Travnik

 

                Sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

 

 Nepotpune i neblagovremene prijave kao i one koje ne ispunjavaju formalne uslove Javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

 

Sve dodatne informacija mogu se dobiti na email:  mseus@bih.net.ba ili na broj 030/541-621        (sekretar škole ).

 

    Datum: 12.08.2022.godine

    Broj: 546/22

                                                                                                                               

DIREKTORICA ŠKOLE 

mr.sc. Mehridžana Alibašić                                                                                                                                   


Rezultati upisa nakona II upisnog roka 2022_2023

 


30.06.2022.

U skladu sa obavijesti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta broj 03-34-sl/22 od 29.06.2022. godine obavještavamo vas o rezultatima upisa učenika nakon I upisnog roka za školsku 2022/2023. godinu.

Rezultati upisa nakon I upisnog roka 2022_2023

 


Juni 2022. 

NOVI SMJER – KOZMETIČKI TEHNIČAR

Ako volite da njegujete ljepotu sebe i drugih nudimo vam smjer

KOZMETIČKI TEHNIČAR!

Zanimanje kozmetičkog tehničara obuhvata njegu kože lica i tijela, odnosno pružanje pomoći ljudima u postizanju i očuvanju zdravog i lijepog izgleda.

Kozmetički tehničari se osposobljavaju za samostalnu primjenu profesionalnih tretmana koji se sprovode nad licem, tijelom, kosom ili noktima klijenta u cilju estetskog uljepšavanja, ali i po preporuci dermatologa. Kozmetičari obavljaju masaže lica i tijela, rade manikir (uređenja noktiju), pedikir , depilaciju, tretmane uklanjanja celulita, strija, bora i manjih ožiljaka pomoću lasera i ostale specijalizovane tretmane namijenjene njezi kože.

 

Također  pružaju usluge pravilnog izbora kozmetičkih preparata i profesionalnog šminkanja.

Znanja, vještine i kompetencije kozmetičkog tehničara:

 • Dijagnosticirati tipove i stanja kože, te odabrati preparate za tretman
 • poznavati i primijeniti različite pilinge, maske, ampule, koncentrate i preparate za depilaciju lica, te bojiti kožne izdanke osim kose
 • korigovati obrve u skladu s oblikom lica
 • obavljati depilaciju lica i tijela
 • obavljati masaže lica i tijela
 • obavljati odgovarajuće rituale u toku tretmana
 • obavljati tretmane lica i tijela
 • obavljati tretmane lica i tijela kozmetičkim uređajima
 • obavljati tretmane potamnjivanja kože
 • obavljati aromakozmetičke tretmane lica i tijela
 • planirati svakodnevnu njegu klijenta
 • dijagnosticirati promjene na koži, te noktima ruku i stopala
 • obavljati tretmane njege noktiju ruku i stopala
 • održavati pribor za rad
 • aplicirati make-up
 • savjetovati klijenta o kućnoj njezi, postoparativnoj njezi, tretmanima i serijama tretmana u salonu i dodatnim aktivnostima, te o individualnim wellness i spa programima.
 • Razvija preduzetničke sposobnosti

 

Školovanje za sticanje zvanja kozmetički tehničar traje četiri (4) godine.

U školu mogu se upisati učenici sa završenom osnovnom školom.

 

Kozmetički tehničari se mogu zaposliti i raditi u:

 

 • Kozmetičkim salonima
 • Wellnes i Spa centrima
 • Rekrativnim i banjskim centrima
 • U parfimerijama i prodavnicama kozmetičkih preparata
 • U savjetodavnim programima (za časopise, TV, ili modne agencije)
 • U maloprodaji i veleprodaju kozmetike
 • Kao edukatori edukacijskih kurseva ( za adolescente, modele i manekenke)
 • Kao šminkeri (pozorište, TV ili u svijetu mode)

Nakon uspješno završenog četvrtog razreda učenici polažu maturski ispit, što ih osposobljava za daljnje stručno usavršavanje na dodatnim edukacijama, kursevima, takmičenjima i kozmetološkim edukacijama, sticanje 5-og stepena zvanog majstorski ispit, nastavak školovanja na fakultetima, zapošljavanje ili samozapošljavanje (otvaranje kozmetičkog salona).  

 


Juni 2022.

Uzvratna posjeta Sveučilištu /Univerzitetu „Vitez“ u Travniku prilikom koje je dogovorena saradnja u edukaciji budućih polaznika struke uslužnih djelatnosti – kozmetičkih tehničara.

Od naredne školske 2022/2023. godine naša škola vrši upis učenika za stručno zvanje kozmetički tehničar, dok s druge strane, Sveučilište „Vitez“ već edukuje studente za zvanje kozmetolog, te su spremni podijeliti stručna iskustva sa školom i budućim učenicima. Jedan od dogovorenih vidova saradnje ogleda se i u praktičnoj obuci (redovnoj i ferijalnoj) budućih učenika u kozmetičkim i hemijskim labaratorijima i praktikumima sveučilišta i škole, kao i pomoći stručnog kadra Sveučilišta „Vitez“ u uspješnoj realizaciji nastavnog plana i programa kozmetičkog tehničara.


Maj 2022.

NAJBOLJI MEĐU NAJBOLJIMA
 
Predstavljamo vam učenike koji su se svojim trudom i zalaganjem izdvojili u generaciji koja će ostati posebno zapamćena.
 
Učenica generacije AJLA MALANOVIĆ, ekonomski tehničar, IV1
 
Učenici sa odličnim uspjehom i primjernim vladanjem u toku svih godina školovanja:
 
 • EMSAD OSMANOVIĆ, ekonomski tehničar IV1
 • ADELISA⁩ MEHMEDOVIĆ, ekonomski tehničar, IV1
 • NEJLA PALIĆ, ekonomski tehničar, IV1
 • FATIMA HASIČIĆ⁩, ekonomski tehničar, IV1
 • ELMA DROBO, frizer – vlasuljar, III3
ČESTITAMO NAŠIM UČENICAMA I UČENICIMA NA POSTIGNUTOM USPJEHU
 

11.05.2022.

✨ MATURSKI DEFILE ✨

 
Čast i zadovoljstvo nam je ispratiti još jednu generaciju maturanata naše škole, i to 66. po redu.
 
Defile i ispraćaj maturanata će se održati u petak 13. maja 2022. godine u 19.45h
 
Svi ste dobrodošli.
 
 

27.04.2022.

✉️ RAZMJENA PISAMA ✉️
 
 Danas se izvršila i razmjena pisama između naših, i učenika naše bratske škole iz Istanbula – Behčet Džanbaz Anadolu Lisesi (Behçet Canbaz Anadolu Lisesi).
 
 Naime, u sklopu izučavanja turskog jezika kao drugog stranog jezika, učenici su na času, zajedno s profesoricom, napisali pisma svojim prijateljima u Istanbul povodom nastupajućeg Ramazanskog bajrama.
Također, isti ti učenici su i našima napisali ista, te ih željno iščekujemo da stignu na našu adresu.
 
#türkçe #İstanbul #Travnik #arkadaşlık #dostluk #bayram
 
 
 

22. april – Dan planete Zemlje

 

 


06.04.2022.

06. April 2022. godine – DANAS JE NAŠ 70. ROĐENDAN

Treći, za nas najsvečaniji i najvažniji dan u ovoj rođendanskoj sedmici, je onaj koji je vezan za osnivanje naše škole prije tačno 70 godina.
 
Neizmjerno smo sretni i zahvalni svima koji su sa nama danas podijelili radost našeg jubileja, našim gostima i prijateljima.
 
Posebno se zahvaljujemo gostima koji su nam doputovali iz drugih gradova da uveličaju ovu svečanost.
 
Na vrhu ljestvice zahvalnosti nalaze se i naše profesorice i profesori u zasluženoj penziji, koji su nas zadužili da očuvamo kvalitet obrazovanja i nastavimo tradiciju školovanja mladih uspješnih učenika i učenica.
 
Zahvaljujemo se roditeljima koji su nam povjerili svoju djecu da ih odgajamo i obrazujemo kako najbolje znamo i umijemo.
 
Hvala svim poslovnim partnerima i prijateljima naše škole koji nam na putu pripremanja učenika i učenica za realni sektor stoje uvijek na raspolaganju.
 
Danas smo promovisali 70 godina tradicije naše škole, putem Svečane akademije održane u Centru za kulturu općine Travnik i pokazali rad sekcija i vannastavnih aktivnosti.
 
Mi smo ekonomisti, komercijalni i poslovno-informatički tehničari, mi smo hotelsko-turistički tehničari ali smo i trgovci i frizeri, a bićemo i kozmetički tehničari. Mi se radujemo svakom danu u školi jer smo tamo i pjevači, glumci, vodiči, predstavljamo kulturu i tradiciju, voditelji smo i modeli i još smo u mnogome uspješni, ali ne možemo sve ovdje nabrojati.
 
Slike govore 1000 riječi. Pa sa vama dijelimo dio atmosfere kako smo poželjeli SRETAN 70. ROĐENDAN našoj školi
 

 


05.04.2022.

‍‍ OBRNUTI ČAS
 
Drugi dan obilježavanja naše rođendanske sedmice proveli smo u znaku promocije HOTELSKO – TURISTIČKOG SMJERA
 
️ Danas su naši učenici, u pratnji profesora Jasmina Dogana, bili u ulozi turističkih vodiča i profesora, te obišli kulturno-historijske znamenitosti Travnika sa grupom “turista” koji su uživali u svakom objašnjenju i zanimljivoj priči koju naš Travnik kao “muzej na otvorenom” nudi.
 
Mi kroz praktične časove i nastavu stvaramo generacije budućih kvalitetnih članova našeg društva i lokalne zajednice kao budućih uposlenika spremnih za realni sektor.
 
Ponosno sa našim vrijednim učenicama i učenicima u pratnji profesora obilježavamo naš jubilej – 70 godina postojanja.
 

04.04.2022.

Naši komercijalni i ekonomski tehničari, su predstavili svoja zanimanja danas na Trgu Evrope postavljanjem štanda pod motom “EKONOMIJA JE COOL” i tako započeli našu rođendansku sedmicu.
 
Pored profesorica Aide Ramčić-Salkić i Adise Imširević, nije izostala podrška ostalih profesora i direktorice naše škole, ali i pomoćnog osoblja.
 
Uz postavku fotografija koje prikazuju historijat sajmova PZV po kojima smo nekad bili poznati, učenici i učenice su šetali gradom u veseloj povorci…
 
A bila je danas i nagradna igra u kojoj su prolaznici koji su tačno odgovorili na pitanja iz oblasti ekonomije mogli osvojiti vesele poklone….
 
Kako drugačije proslaviti rođendan, nego veselo i radosno uz vrijedne učenike, učenice, profesore, profesorice, i sve prijatelje naše škole.
 

 

April 2022.

70 godina tradicije – Rođendanska sedmica

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik

Vas poziva na
 
ROĐENDANSKU SEDMICU
 
 • Ponedjeljak, 04.04.2022. EKONOMIJA JE COOL (predstavljanje ekonomske struke)
 • Utorak, 05.04.2022. “OBRNUTI ČAS” (učenici u ulozi profesora i turističkih vodiča)
 • Srijeda, 06.04.2022. u 13:00 sati, CENTRALNA SVEČANOST POVODOM DANA ŠKOLE (Svečana akademija u Centru za kulturu Travnik)
 • Četvrtak, 07.04.2022. ČAS NA OTVORENOM – “KO TE ŠIŠA?” (predstavljanje škole uslužnih djelatnosti) 
 • Petak, 08.04.2022. SVEČANOST U ŠKOLI (uručenje zahvalnica i diploma profesorima i učenicima)

 

 


28.03.2022.

Danas su maturanti naše škole u pratnji razrednika i direktorice realizovali izlet u Hercegovinu.

Obišli su: Konjic, Počitelj, Blagaj (Buna) i Mostar.


04.03.2022.

U prostorijama naše škole u periodu od 17.02.2022. do 28.02.2022. godine održana su školska takmičenja iz raznih oblasti. Učenici su pokazali visok nivo znanja i vještina u realizaciji postavljenih zadataka,  na čemu  im ovim putem iskreno čestitamo.

Ovim putem izdavajamo one najbolje, a ostalima želimo više sreće drugi put.

RANG:  Skolsko takmicenje 2021_2022


28.01.2022.

 
KRIPTOVALUTE – PRAKTIČNI ASPEKTI
Kriptovalute su aktuelna tema, a moto Ekonomske škole je da moramo biti u trendu, kako bi smo obrazovali kadrove spremne za tržište.
U tom smislu su učenici IV i III razreda ekonomske struke, u pratnji profesorica Aide Ramčić-Salkić i Semine Škandro, prisustvovali seminaru o novcu, kriptovalutama i forenzičkom računovodstvu, koji je održan na Sveučilištu *Vitez ” Travnik.
Predavači su bili Kristijan Mišić, bacc. oec. i doc. dr. Edin Glogić. Uz poštivanje mjera zaštite od COVIDA, seminar je organizovan kombinovano, tj. sa predavačima u realnom i online prostoru.
Pozdravnu riječ prisutnima je uputio doc. dr. Erdin Hasanbehović, dok je prof. dr. Jamila Jaganjac, dekanesa Fakulteta poslovne ekonomije, najavila da će zainteresirani svaki mjesec moći pratiti neku temu iz oblasti ekonomije.
Učenici MSEUŠ su sa velikom pažnjom pratili predavanja, te izrazili svoje zadovoljstvo što im škola osim temeljnog, omogućava i dodatne vidove obrazovanja, na čemu se također zahvaljuju Sveučilištu “Vitez”.
 

06.01.2022.

 

Nastavničko vijeće Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik, na sjednici održanoj 06.01.2022. godine,  pohvaljuje  sljedeće učenike za odličan uspjeh i primjerno vladanje u školskoj 2021/2022.  godini :

Pohvaljeni učenici na kraju prvog polugodišta školske 2021/2022. godine

 

Iskrene čestitke učenicima i njihovim roditeljima!


29.12.2021.

Danas je u našoj školi upriličen sastanak direktorice škole i predstavnika LOT tima Turske (Turska vojna misija u BiH).

Ovom prilikom, u okviru projekta, “Moj izbor je turski”, predstavnici LOT tima su održali čas turskog jezika za učenike/ce I i II razreda na kojem su prezentirali znamenitosti turske kulture, poznatijih gradova, kulture, običaja i sl. Zahvaljujemo se Lot timu na divnom i poučnom druženju.


28.12.2021.

Sretnu i uspješnu Novu godinu želi Vam ekološka sekcija Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik, sa porukom : “Svaki dan je najbolji dan u godini za učiniti nešto lijepo sebi, ljudima i prirodi oko sebe. Sretno!!!”

“S vremena na vrijeme dobro promotri

nešto što nije načinila ljudska ruka:

planinu, zvijezdu, vijuganje potoka.

Tako ćeš pronaći mudrost i strpljenje te,

iznad svega,

jamstvo da na ovom svijetu nisi sam.”

Sydney Lorett

 


17.12.2021.

OKRUGLI STOL NA TEMU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA

U našoj školi se uči o poduzetništvu na razne načine: kroz zvanične nastave predmete, praktične primjere u preduzeću za vježbu, te sekciju poduzetništva. Provjera stečenog znanja se najbolje vrši u realnom sektoru, pa se tako koristi svaka prilika za susret sa realnim poduzetnicima. Takva prilika je iskorištena i 16. decembra ove godine, kada su direktorica škole Mehridžana Alibašić, profesorica Aida Ramčić-Salkić i učenice IV1, Adelisa Mehmedović i Hana Zukić, i III1, Aida Mehić i Esmina Osmanović,  prisustvovale okruglom stolu na temu ženskog poduzetništva. 
Mjesto dešavanja je bilo Sveučilište “Vitez” u Travniku, koje je bilo i organizator okruglog stola o ženskom vodstvu i poduzetništvu – Druga perspektiva. 
 
SUDIONICE su bile:
➡️ Aida Zubčević, mr. pharm., vlasnica kompanije “Faveda“ d.o.o., predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH 
➡️ Ljubica Matošević, profesorica predškolskog odgoja i razredne nastave, direktorica JU Dječiji vrtić Novi Travnik
➡️ Ivana Frančić Šarlija, dipl. oec., voditeljica financija UTD “Best“ d.o.o.
➡️ Anela Križanac, diplomirana dramaturginja, voditeljica Kazališta mladih “KORIFEJ“, direktorica Regionalnog festivala monodrame inBox i program menadžerica HKC-a Nova Bila
➡️ Sandra Vukadin, dipl. ing. ekonomije, direktorica u kompaniji “Nobil”
➡️ Almedina Čaušević Esko, mag. turizma i kulture, vlasnica Poslovne skole “ICMC“ za edukaciju i prekvalifikaciju odraslih i HR konsultantica u kompaniji “Unique Financial Solution“. 
 
Nakon veoma inspirativnih izlaganja, razmjene mišljenja i ugodnog druženja svih prisutnih, zaključeno je da ovakvih skupova treba biti i više i češće, kako bi se jačala uloga žene u poduzetništvu, počev od najranijih faza obrazovanja….
 
 

 

17.12.2021.

Danas su učenice Dalila Kajmak, Ena Mehić i Lamija Dedović predstavile svoj projekat “Kako (na)učiti matematiku”, na kojem su radile uz pratnju profesorice Aide Perenda-Mahalbašić.

Učenici se svakodnevno susreću sa ovim problemom i ne mogu da pronađu inspiraciju za prvi korak ka učenju matematike. Cilj projekta jeste da se pomogne učenicima da što lakše pronađu motivaciju prilikom učenja matematike. Nakon istraživanja samog problema učenici su došli do zaključka da vjeruju da ovo područje svako može savladati prilično dobro ukoliko se drži nekoliko jednostavnih savjeta.

Neki od nas matematiku doživljavaju kao jednu zanimljivu igru, područje čudesnih stvari. Drugi je doživljavaju kao muku, kao nešto što proizvodi teškoće i strah. Posljednji obično odabiru kao svoj životni put onaj koji je što manje vezan uz matematiku. No i oni nisu svjesni koliko je matematika dio i njihovog života, kao što smo mi ostali toga svjesni. Jer, željeli to ili ne, i mi i oni, ne možemo izbjeći stalan doticaj s njom: odlazak u trgovinu, dizanje kredita, mjerenje vremena, daljina, potrošnje, čitanje grafikona …

 

 


12.12.2021.

U našoj školi obilježen je Dan nauke (12.12.2021.). Naši učenici su povodom tog dana uradili par eksperimenata u kabinetu hemije –  Laboratorij. 

DAN NAUKE 12.12.2021. –  MSEUŠ Travnik

Eksperiment 1: 

Eksperiment 2: 

 

Eksperiment 3: 

 

Eksperiment 4: 

 

Eksperiment 5: 

 

Eksperiment 6: 

 

Eksperiment 7: 

 

Eksperiment 8:

 

 

 

 


30.11.2021.

Danas su učenice naše škole Mejra Hidić i Merima Kasumović iz III-1 odjeljenja, te Ajla Malanović i učenik Emsad Osmanović iz IV-1, u sklopu sekcije Poduzetništvo učestvovali na radionici “PRIJAVE ZA POSAO I INTERVJUI – ŠTA POSLODAVCI OČEKUJU OD KANDIDATA?”, a  u pratnji prof. Aide Ramčić-Salkić kao voditeljice sekcije u našoj školi. 
 
 Radionica je održana u organizaciji  Fakulteta poslovne ekonomije na Sveučilište/Univerzitet Vitez u Travniku. 
 
Iskustva iz prakse prenijeli su Matea Franjić, izvršna direktorica firme Kristal d.o.o., Ana Jerković, direktorica sektora komercijalnih poslova Kristal d.o.o., i Adis Arnautović, direktor Centra za edukaciju mladih Travnik. A dio radionice o praktičnoj pripremi za izlazak na tržište rada vodili su savjetnici Službe za zapošljavanje SBK/KSB: Sena Alihodžić i Ivan Brkan.
 
#našiuspješniučenici #mseuštravnik #radionica #sveučilištevitez #sekcijapoduzetništvo #poduzetništvo #sekcijeunašojškoli #fakultetposlovneekonomije  #službazazapošljavanjesbk
 
 
 

25.11.2021.

DAN DRŽAVNOSTI BiH

Večeras su učenici i učenice naše škole bili dio svečanosti u organizaciji JU Centar za kulturu općine Travnik i predstavili školu povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Večeras su se predstavile recitatorska i muzička sekcija koje djeluju u našoj školi, a za obilježavanje ovog veoma važnog praznika za Bosnu i Hercegovinu svi članovi sekcija u našoj školi aktivno su se pripremali.

Povodom 25.novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, članovi: novinarske, umjetničke, plesne, muzičke, recitatorske, kretivnog rada, ekološke sekcije, uz mentorstvo vrijednih profesora, na sebi svojstven način obilježili su rođendan svoje domovine.

Povodom ovog historijskog datuma svim učenicima, učenicama, roditeljima, uposlenicima, uposlenicama, prijateljima i poslovnim partnerima naše škole želimo sretan Dan državnosti!

Zahvaljujemo se voditeljima sekcija (Velid Trkić, Aida Terzić, Adisa Imširović, Džemal Kulašin, Esma Bandić-Softić, Nermina Plecić, Nedžad Kapidžić, Merima Yenilmaz, Lejla Sarač i Eldin Hamzakadić)

 

#mseuštravnik #našiuspješniučenici #dandrzavnosti2


22.11.2021. IZLOŽBA “PREPOZNAJ ZNAKOVE” Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BiH), pod pokroviteljstvom Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina, sprovodi projekat “PREPOZNAJ ZNAKOVE” namijenjen podizanju svijesti o savremenim oblicima fašizma i potrebi adekvatnog odgovora antifašizma. Noseća aktivnost projekta jeste izložba. Edukativnom izložbom želi se pružiti javnosti uvid u historijske korijene fašizma i nacizma kao i savremene spojavne oblike fašizma u današnjem društvu. Namijenjena je prvenstveno mladim generacijama. Izložba se sastoji od videa, fotografija i interaktivnih prostora. Sa ovim multimedijalnim pristupom, konkretna poruka može biti prihvaćena od strane posjetitelja (mladih ljudi naročito) o opasnostima širenja modernog fašizma (ur-fašizma). U maju mjesecu izložba je predstavljena u Sarajevu, kada je i održan sastanak sa direktorima srednjih škola i predstavnicima ministarstava obrazovanja iz cijele BiH gdje se razgovaralo o saradnji i umrežavanju kroz vannastavne aktivnosti u budućnosti. Izložba če biti postavljena u našoj školi od ponedjeljka 22.11. do petka 26.11. Izložbu realizira Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH uz finansijsku podršku International Relief Fund for Organisations in Culture and Education 2021 of the German Federal Foreign Office, Goethe Institut i drugi partneri. #yihrba #irf2021 #mseuštravnik #izlozba #prepoznajznakove #antifascist #antifašizam #izložbaprepoznajznakove  

 


16.11.2021.

Učenici Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole „Travnik“,  smjer Hotelsko-turistički tehničar i Frizer, na praktičnoj nastavi kod „prijatelja škole“

 

Prijatelji škole:

• Hotel „Vezir Palace“ Travnik • Hotel „Lipa“ Travnik • Hotel „Queen Zina“ Vlašić, Travnik • Ugostiteljski objekat „Bajra“ d.o.o. Travnik • Ugostiteljski objekat „Snama“ Travnik • Ugostiteljski objekat „My place“ Travnik • Slastičarna „Egipat“ Travnik • Slastičarna „Vanilla“ Novi Travnik • Caffe slastičarna „Lajpcig“ Travnik • SUR ćevabdžinica „94“ Travnik • Fast food „Doner kebap“ Travnik • Frizerski salon „ Kult“ Novi Travnik • Frizerski salon „ Nijaz“ Han Bila • Frizerski salon „ Grabus „ Travnik • Frizerski salon „ Bajčin „ Mehurići • Frizerski salon „ Nelada „ Turbe • Frizerski salon „ Dalia“ Turbe • Frizerski salon „ Rusko„ Travnik • Frizerski salon „ Patak“ Vitez • Frizerski salon „Mirela“ Travnik • Frizerski salon „Gentelmans Barber shop“ Travnik • Frizerski salon „Džejma“ Travnik • Frizersko-kozmetički salon „Euphoria“ Travnik • Frizersko-kozmetički salon „Branka“ Travnik • Frizersko-kozmetički salon „COSMO“ Travnik • Brijačnica „Enko“ Turbe

 


10.11.2021. Međunarodni dan računovođa se obilježava 10. novembra. Računovodstvo je predmet koji se izučava u MSEUŠ  Travnik u okviru ekonomske grupe predmeta. Povodom dana koji povezuje sve računovođe svijeta, učenici su, u okviru sekcije Poduzetništvo, pripremili nekoliko promotivno-informativnih letaka koje su zalijepili na sve tri sprata škole. Cilj je prenijeti zanimljivosti iz običnog života, koje pokazuju da računovodstvo nije samo puko slaganje papira, brojeva i nerazumljivih podataka, nego može biti i vrlo kreativno… Širom svijeta izvrsne računovođe u vrijednosti su zlata. Niti jedno preduzeće niti organizacija ne mogu se produktivno razvijati bez kvalitativnog rada osoblja iskusnih i pedantnih računovođa. Nije iznenađujuće, ova je struka uvijek bila u velikoj potražnji i poštovanju. Zato u svijetu postoji prekrasan praznik posvećen stručnjacima iz oblasti računovodstva, revizije – Međunarodni dan računovođa, koji se 10. novembra slavi u svijetu. Ova struka zahtijeva od osobe da razmišlja analitički, da razumije jezike poslodavaca, da bude u stanju da u bilo kojoj situaciji odmah preuzme preduzeće iz krize i spasi ga od nepotrebnih financijskih gubitaka.


05.11.2021. U petak, 05.11.2021. godine, u našoj školi održan je sastanak Aktiva direktora SBK, koje rade po bosanskom NPP. Radnom sastanku u ekonomskoj školi, pored direktora,  prisustvovali su Premijer kantona, Tahir Lendo i savjetnica Halima Crnica. Načelnik Općine Travnik, prof. dr. Kenan Dautović, ugostio je direktore u Hotelu “Vezir Palace” Travnik i  izrazio spremnost za saradnju sa školama u okviru nadležnosti općinskog načelnika. Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim temama i problematici u srednjim školama na području našeg kantona.  


28.10.2021.

Promocija projekta „Erasmus za mlade poduzetnike“ na fakultetima i srednjim školama u BiH

Kako bi se mladim poduzetnicima i onima koji to žele da postanu, predstavile koristi od učešća u programu Evropske unije „Erasmus za mlade poduzetnike“, Eda je pripremila i distribuirala postere fakultetima i srednjim školama u Bosni i Hercegovini. Posteri su postavljeni na oglasne table, tako da učenici završnih godina srednjih škola i diplomci fakulteta mogu da se upoznaju sa najvažnijim informacijama o programu i načinu prijave.

Erasmus za mlade poduzetnike“ je program prekogranične razmjene koji pruža priliku mladim poduzetnicima da putuju u zemlje regiona i Evropske unije i tamo sarađuju, uče i stiču iskustva od poduzetnika koji uspješno vode svoja preduzeća. Tokom boravka u inostranstvu, mladi poduzetnici rade po unaprijed dogovorenom planu posjete koji obuhvata kako usavršavanje i razvoj vlastite poslovne ideje i plana, tako i pružanje podršku poduzetnicima domaćinima u poslovima koje oni obavljaju. Tako obje strane imaju koristi od razmjene. U bazi podataka programa „Erasmus za mlade poduzetnike“ je registrovano preko 6.600 poduzetnika domaćina i preko 11.600 mladih poduzetnika iz 50 država, a do sada je uspješno realizovano oko 9.400 posjeta.

Zainteresovanim poduzetnicima Eda pruža tehničku podršku prilikom registracije u evropsku bazu poduzetnika, ostvarivanju kontakta, definisanju plana posjete i cjelokupnog procesa razmjene.
Program Evropske unije, “Erasmus za mlade poduzetnike”, je  namijenjen onima koji razmišljaju da pokrenu svoj biznis ili su već pokrenuli svoj posao i bave se poduzetničkom aktivnošću manje od 3 godine. Učešćem u programu dobijaju priliku da posjete iskusne poduzetnike u nekoj od evropskih zemalja, te da određeno vrijeme i borave u inostranstvu. 
 
Kao vid podrške u promociji  ovog programa,  u našoj školi su odrađene sljedeće aktivnosti: 
Učenici viših razreda su upoznati sa programom na časovima, dok je kroz sekciju Poduzetništvo detaljnije obrađena tema, te je urađen izložbeni pano u školskom holu. Iz fotografija u prilogu je vidljivo da je plakat postavljen na velikoj oglasnoj ploči, tj. prostoru koji je predviđen za prezentiranje ekonomske i srodnih struka kroz razne aktivnosti đaka. Učenici su osmislili šta bi bilo interesantno da ostali đaci škole vide. S obzirom da je naziv jednog od školskih takmičenja “Business me“, gdje se prezentiraju poslovne ideje kroz biznis planove, smatrali smo da je prikladno da ostavimo taj naziv i za ovu aktivnosti, jer misija naše škole jeste da učenike učimo biznisu. Pano ili oglasna ploča prikazuje korake promišljanja ideja, gdje neke budu odbačene, što simboliziraju zgužvani papiri, koji ostaju kao trag do odabira ideje koja će biti pretvorena u biznis. Sijalice simboloziraju poduzetništvo kao svjetlost kojom mladi ljudi obasjavaju put svog poslovnog sazrijevanja i obrazovanja. Centralni dio “ove priče” zauzima plakat ERASMUS, preko kojeg đaci mogu skenirati kod za više informacija na internetu, a dio tih informacija smo prikazali u okruženju plakata. Nadamo se i vjerujemo da ćemo zainteresirati đake za program Erasmus. 
 
Business me team
 

Ekološka sekcija školske 2021/22. godine je započela sa brojnim aktivnostima:

• Organizacija i formiranje ekološke sekcije • Uređenje eko kutka na temu jesen • Rasađivanje cvijeća unutar škole • Branje voća u školskom dvorištu • Uređenje metalne kante za odlaganje plastičnih boca • Obilježavanje 4. novembra –Svjetskog dana klimatskih promjena postavljanjem panoa

04.NOVEMBAR – SVJETSKI DAN KLIMATSKIH PROMJENA 

Svjetski dan klimatskih promjena obilježava se 04. novembra svake godine. Taj dan se u cijelom svijetu organizuju razne aktivnosti  koje imaju za cilj da informišu i upozore stanovništvo na eventualne negativne posljedice koje ovakve promjene mogu da izazovu. Svi smo svjedoci drastičnih promjena vremenskih uslova.  Promjene koje su registrovane prethodnih godina, kao i one koje su predviđene za narednih 80 godina, smatraju se da su nastale kao rezultat čovjekovih aktivnosti a ne kao posljedica prirodnih promjena u atmosferi. Najveća zabrinutost zbog ljudskog djelovanja na klimu se odnosi na povećanu prisutnost ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi zbog potrošnje fosilnih goriva, sve većeg rušenja šuma i povećanja obradivih površina, što isto utiče na klimatske faktore. Posljedice klimatskih promjena osjećaju se u svim djelovima svijeta. Polarne ledene ploče tope se, a razina mora raste. U nekim regijama sve češće dolazi do ekstremnih vremenskih uvjeta i kiša, dok se u drugim javljaju sve intezivniji toplinski valovi i suše. Vrijeme je za odgovornost. Djeluj tako da ne ugroziš život. Budi i ti taj koji mijenja svoju svijest o čuvanju okoline i već danas radi na tome. Naša budućnost zavisi od nas.

SVJETSKI DAN KLIMATSKIH PROMJENA

 


27.10.2021.

Regionalni ured OeAD-a u Sarajevu provodi obrazovne projekte u bliskoj saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova, entitetskim ministarstvima obrazovanja, svim kantonalnim ministarstvima obrazovanja u BiH i Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Saradnja u okviru obrazovnih projekata se fokusira na reformu stručnog obrazovanja, upravljanje obrazovanjem i kvalitetom u školama i poboljšanje saradnje između privrede i stručnog obrazovanja.
 
U organizaciji OeAD- Regional Cooperation Offise Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia, 26.10.2021. godine direktorica naše škole učestvovala je na završnoj konferenciji ” Učinkovito osiguranje kvalitete kroz uspješno upravljanje promjenama- izgradnja kapaciteta za direktore/ice  srednjih stručnih/tehničkih škola BiH. Na istoj su prisustvovalo direktori srednjih škola iz cijele BIH.
 

 


Oktobar

Termini informacija i sekcija za školsku 2021/2022. godinu

 


13.10.2021. Danas su učenici naše škole posjetili Gradsku biblioteku Travnik u kojoj je u okviru kulturne manifestacije „Andrićevi dani 2021.“ održana radionica pod nazivom „Kako napraviti priču?“ koju je vodila novinarka Nađa Riđić. Ovom prilikom učenici su se mogli besplatno učlaniti u biblioteku, jer je oktobar Mjesec knjige, a u Gradskoj biblioteci Travnik to znači besplatno učlanjenje za učenike osnovnih i srednjih škola općine Travnik.


01.09.2021.

Uputstva za početak nastave u školskoj 2021_2022 godini


31.08.2021.

Raspored razreda po smjenama i ucionicama

 


16.06.2021.   Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik Na osnovu članova 40. i 41. Zakona o srednjoj školi ( “ Službene novine SBK” broj: 11/01 i 17/04 i 15/12 ) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta objavljuje:

KONKURS

ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI RAZRED MJEŠOVITE SREDNJE EKONOMSKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE TRAVNIK

U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI

 

STRUČNO ZVANJE I ZANIMANJETRAJANJE PROGRAMABROJ UČENIKABROJ ODJELJENJA
Ekonomski tehničar41
Poslovno - informatički tehničar41
Komercijalni tehničar41
Hotelsko - turistički tehničar41
Trgovac / Prodavač31
Frizer / Vlasuljar31
Konobar / Kuhar31

I ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 21. i 22.06.2021. godine ( ponedjeljak i utorak ) od 08:00 sati u prostorijama škole.

II ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika predviđen je za 01. i 02.07.2021. godine ( četvrtak i petak ) od 08:00 sati u prostorijama škole.

III ROK

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta predviđen je za 23.08.2021. godine ( ponedjeljak ) od 08:00 sati.   Na konkurs za upis kandidat prilaže:

 1. Prijavu na konkurs (može se preuzeti u školi)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list)
 3. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
 4. Uvjerenje o uspjehu za VI, VII i VIII razred osnovne škole
 5. Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

 

OPĆI USLOVI

Pravo prijavljivanja na konkurs za upis redovnih učenika u prvi (I) razred srednje škole, pod jednakim uslovima, imaju: 1. Učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća; 2. Učenici sa posebnim potrebama, na temelju odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa i sa navršenih 20 godina života. Prijem učenika obavlja se u skladu sa planom upisa, bez prijemnog ispita, a na osnovu rezultata i tabele poretka objavljene na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole.

KRITERIJI ZA IZBOR

1. Učenici maksimalno mogu ostvariti 96 bodova pri upisu u prvi razred tehničke ili srodne škole i stručne trogodišnje škole. U školama uslužnih djelatnosti učenici mogu ostavriti maksimalno 91 bod. 2. Maksimalni broj bodova ostvaruje se na osnovu sljedećih pokazatelja: Opći uspjeh učenika postignut od VI do IX razreda osnovne škole – maksimalno 60 bodova (odličan 5,0 = 15 bodova; 4,9 = 14,5 bodova; 4,8 = 14 bodova; 4,7 = 13 bodova; 4,6 = 12 bodova; 4,5 = 11 bodova; vrlodobar = 10 bodova; dobar = 6 bodova; dovoljan = 4 boda ). 3. Uspjeh iz relevantnih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole – maksimalno 15 bodova (odličan = 2,5 bodova; vrlodobar = 2 boda, dobar = 1,5 bodova i dovoljan = 1 bod) i 10 bodova za učenike trogodišnjih škola uslužnih djelatnosti. 4. Rezultati postignuti na školskim takmičenjima u znanju učenika osnovnih škola – maksimalno 12 bodova · Kantonalno takmičenje 1. mjesto = 3 boda; 2. mjesto = 2 boda; 3. mjesto = 1 bod · Federalno takmičenje 1. mjesto = 4 boda; 2. mjesto = 3 boda; 3. mjesto = 2 boda · Međunarodno takmičenje 1. mjesto = 5 bodova; 2. mjesto = 4 boda; 3. mjesto = 3 boda Ukupan zbir bodova koje učenik dobije na osnovu takmičenja iz četvrte tačke ne može preći 12 bodova, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou Kantona, Federacije BiH i BiH i međunarodna, uz priložene orginalne dokumente. 5. Diploma „Učenik generacije“ – 8 bodova. 6. Postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje u VIII i IX razredu osnovne škole – 1 bod. Konačna ljestvica poretka učenika dobiva se sabiranjem ocjena općeg uspjeha od VI do IX razreda osnovne škole, ocjena iz relevantnih predmeta za upis te bodova iz tačaka 4, 5 i 6 ovih Kriterija.   RELEVANTNI PREDMETI SU 1. Za ugostiteljsku, turističku i trgovačku struku: bosanski/hrvatski/srpski jezik, strani jezik i geografija. 2. Za ekonomsku struku: matematika, bosanski/hrvatski/srpski jezik i strani jezik. 3. Za uslužne djelatnosti: bosanski/hrvatski/srpski jezik i hemija. Ako se učenik školovao u inostranstvu i ako nije imao nastavne predmete u VII i VIII razredu, koji su relevantni za upis u prvi razred, umjesto ocjene iz tog predmeta uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmetička sredina). Prijave na Konkurs za upis dostavljati na adresu škole. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs i plan upisa u prvi razred srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu u školskoj 2021/2022. godini će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK: www.mozks-ksb.ba.   NAPOMENA: Učenici, roditelji i uposlenici u srednjim školama su dužni da se pridržavaju važećih higijensko-epidemioloških mjera pri upisu i kontaktiranju. Broj: 196/21 Datum: 16. juni 2021. godine


18.05.2021. Na osnovu Člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl.novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik, broj: 68-5/21 od 22.03.2021. godine i saglasnosti Vlade SBK br: 03-30-6/2021-113 od 07.05.2021. godine,  Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik, raspisuje  

J A V N I  O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Cijeli tekst oglasa možete pogledati OVDJE


07.05.2021.   Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik Datum:07.5.2021. Djelovodni broj: 103-1 /21. U skladu sa odlukom o pokretanju redovnog nastavnog procesa u završnim razredima srednjih školama u skladu sa Zakonom o srednjem školstvu (Sl novineSBK, broj:11/1,17/04.15/12) i uputstvima za organizaciju i izvođenje nastave, Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, broj 03-34-12/2020-33, od 6.5.2021. direktor škole donosi

Obavijest

o orgnizaciji nastave u MSEUŠ Travnik od 10.05.2021 godine.

Dragi učenici i poštovani roditelji, · Nastavni proces u školi od 10.5.2021. godine odvijat će se redovno u skladu sa Uputama resornog ministarstva za početak nastave u školskoj 2020/2021. godini. · Nastavni proces za završne razrede ( IV 1, IV 2 i IV 3) završava sa 12.5.2021. godine. · Raspored časova je dostupan na zvaničnoj web stranici Škole: www.mseus.ba

Dakle, od ponedjeljka, 10.05.2021.godine, REDOVNA NASTAVA!

Direktorica škole

Mehridžana Alibašić


23.04.2021. Protokol između naše škole i škole u Istanbulu Behcet Canbaz Anadolu Lisesi, o suradnji između zbratimljenih škola potpisan je 09. februara ove godine, kada je naša direktorica Mehridžana Alibašić potpisala Protokol sa direktorom škole iz Istanbula Veyselom Akincijem. Zbog trenutne epidemiološke situacija ovo je jedini način da upoznamo bratsku školu iz Istanbula. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Dio Istanbula Gaziosmanpaša
Naziv škole Gimnazija Behčet Džanbaz
Priča o nastanku imena škole Škola je napravljena od strane porodice Džanbaz, te u njihovo ime – ime donatora, škola nosi ovaj naziv.
Adresa škole i telefon Hürriyet Mahallesi 274.Sok. No 13 GAZİOSMANPAŞA; 0212 – 6093557
Direktor škole Veysel Akıncı / Vejsel Akindži
Godina otvorenja škole 2008.
Broj učenika 1600
Broj nastavnog osoblja 1       direktor, 3 pomoćnika direktora, 62 nastavnika

  Vanjski izgled škole Konferencijska sala Informatički kabinet   Ulaz u školu Biblioteka   Učionica     


22.04.2021.

Obavijest – Redovna nastava za maturantska odjeljenja od 26.04.2021. godine

 


05.04.2021.   Poštovane kolege, dragi učenici, cijenjeni roditelji i prijatelji škole, u ime škole i svoje lično ime, čast mi je pozdraviti vas i poželiti vam dobrodošlicu na online  proslavu 69. rođendana Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik.  Zbog epidemiološke situacije u kojoj se nalazimo već drugu godinu zaredom, proslavu ovog dana, umjesto na svečanoj akademiji u školi, organizujemo u online okruženju.  Međutim,  to ne umanjuje svečanu atmosferu u kojoj odajemo priznanje (veliko HVALA) svim uposlenicima,  učenicima i prijateljima škole, koji u ovim teškim vremenima, svojim radom, zalaganjem i pružanjem pomoći, poboljšavaju kvalitet rada u školi. Stoga, zahvale i priznanja u školskoj 2020/21. godini dodjeljujemo: I   Uposlenicima i učenicima:

 • Projekt „Pro-Budućnost“ učenici III1, Dita Vrbanjac i direktorica škole;
 • „Dan ružičastih majica“ – Školski koordinacioni tim: direktorica, Samira Mameledžija, Aida Terzić, Emir Šehić;
 • Program „One BIH, One Book učenici IV1 i IV3, Aida Terzić;
 • Takmičenja:

 „BUSINESSme“ – Aida Ramčić-Salkić, Adisa Imširović, učenici IV1 i IV2; Ekomomijada osvojena dva druga mjesta: Larisa Srklarović IV1 i Ambra Durmišević IV1, Aida Ramčić-Salkić i Adisa Imširović;

 • PR Škole: Web škole Mevludin Arnautović; Facebook škole Dita Vrbanjac; značajni datumi Hanan Maglić, Samira Mameledžija;
 • Kabinet hemije Sadik Selimović;
 • Kabinet praktične nastave ugostitelja Muris Klisura, Senad Purić;
 • Vijeće učenika škole;
 • Sindikat MSEUŠ Travnik Jasmin Dogan;
 • Aktiv stranih jezika i aktiv bosanskog jezika;
 • Umjetnička sekcija – Velid Trkić;
 • Ekološki projekti u školi Adisa Imširović.

II   Prijateljima:

 • Premijer SBK – Tahir Lendo;
 • BH Telecom;
 • Yunuz Emre Institut;
 • Behcet Canbaz Anadolu Lisesi Istanbul;
 • Općinsko vijeće Travnik – Melić Sifet;
 • Univerzitet/Sveučilište „Vitez“, Travnik;
 • Edukacijski fakultet Travnik.

U odnosu na prošlu godinu, kada se  nastava na daljinu (popularno zvana online nastava) pomoću Viber i Facebook grupa, te djelimično putem Google Clasrroom-a, bazirala na sticanju znanja putem samostalnog rada i učenja učenika, ove godine je nastava poboljšana svakodnevnim korištenjem Google Meet-a u komunikaciji sa učenicima. U cilju omogućavanja ove komunikacije, Škola je svim učenicima i uposlenicima stavila na raspolaganje resurse škole (tablete, laptope i najvažnije – ljudske resurse). Trenutno nastava na daljinu polako postaje online nastava,  jer svaki dan vidimo naše učenike, slušamo i čujemo njihove glasove, gledamo i vidimo  njihova lica i komuniciramo, prenose se znanja, ideje i vještine. Rada, ali i humora ne nedostaje. Komuniciramo gledajući se i razmijevajući da je ovo bolja komunikacija nego kada se ne vidimo, ne čujemo, nego i vidimo sliku, grafikon ili čitamo neki materijal… Učenici nisu sami, svi smo tu zbog njih i učenici to razumiju i prihvaćaju. Ove godine nema socijalne distance, fizičke ima i zove se nastava na daljinu, ali socijalne ne i nikada je ne treba ni biti! Kada smo se već „uhodali“ i „samonaučili“ koristiti sve  prednosti Google Classroom, odnosno Meet platforme, gdje učenici vide profesore, čuju njihova objašnjenja, uputstva, dijeljenje table, a i profesori vide i čuju šta učenici rade, pa i gdje su (kafići još nisu zatvoreni), osjete njihove potrebe i reaguju kao i u učionici,  profesionalno, u cilju da ih motivišu, usmjere i nauče onome što će im trebati. S druge strane, naši učenici svojom aktivnošću i zalaganjem poštuju trud profesora. Trenutno ne mogu pokazati sve naučene vještine i umijeća, ali pokazuju koliko i kako mogu i imat će prilike u životu pokazati šta su sve naučili.  Zbog toga  se danas, videoprezentacijom,  prisjećamo brojnih  aktivnosti koje su  uspješno realizovane u našoj školi prije nastave na daljinu. Do skorog viđenja, u  nekim boljim vremenima, u našoj školi, želim nam puno strpljenja, rada, truda i  još više zdravlja i raspoloženja, kako bismo, kao i do sada,  zajedno uspjeli uspješno okončati još jednu neobičnu školsku godinu. Sretan Dan škole! Mehridžana Alibašić, direktorica škole    


22.03.2021.

Raspored časova I smjena 2020_2021

Raspored časova II smjena 2020_2021

 


22.03.2021. Obavijest o organizaciji nastave na daljinu u MSEUŠ Travnik od 23.03.2021. godine:    


20.03.2021. Dva druga mjesta u dvije kategorije su rezultat ovogodišnjeg učešća naše škole u takmičenju EkonomijaDA, održanog 19.03.2021. u organizaciji Fakulteta poslovne ekonomije i Centra za razvoj poduzetništva Sveučilišta/Univerziteta “Vitez”.

Putem online platforme Google Meet su takmičari – srednjoškolci iz više gradova Bosne i Hercegovine, pokazali i dokazali da ova država ima divne mlade ljude koji su sposobni mijenjati svijet svojim idejama.

Svi prijavljeni timovi su odradili izuzetan posao, te je takmičenje istovremeno bilo i online druženje sa puno emocija.

U kategoriji Binis ideje, učenice IV1 MSEUŠ, Ambra Durmišević i Larisa Srkalović su, pod mentorstvom prof. Adise Imširović, osvojile drugo mjesto sa idejom “NOJ”, kao i u kategoriji Računovodstvo i finansije – učenica Larisa Srkalović, pod mentorstvom prof. Aide Ramčić-Salkić.

Prvo mjesto u Biznis ideji je pripalo jednom od timova Ekonomske škole Sarajevo, a treće školi iz Zenice.

Iz Računovodstva i finansija je organizovan drugi krug takmičenja, jer je naša Larisa imala isti plasman kao i tim iz Sarajeva, koji su u finišu bili ipak za nijansu uspješniji, dok je treće mjesto u ovoj kategoriji pripalo timu iz Zavidovića.

Ostali učenici iz naše škole koji su uzeli učeše u takmičenju su: Edina Tahirović, Sumejja Peco, Amila Muslimović, Amra Mehmedović, Hana Suljanović, Amna Varupa i Muratović Maida.

Organizacija takmičenja je bila na zavidnom nivou, te je ostvaren cilj da se afirmiraju, podrže i unaprijede iskustva obrazovanja na polju poslovne ekonomije, odnosno potaknu učenici srednjih škola iz cijele Bosne i Hercegovine na analitički način promišljanja, kreativnost, uvježbavanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina i jačanje timskog rada. Svi takmičari i mentori će dobiti certifikat o učešću, a za prvoplasirane ekipe (sve članove) iz obje oblasti je obezbjeđena nagrada stipendiranja 50% od školarine na prvu godinu Fakulteta poslovne ekonomije.

 


18.03.2021. POSJETA VJERSKIM OBJEKTIMA U sklopu projekta Projekt Pro- budućnost Mirovno obrazovanje, koji se provodi u našoj školi od početka ove školske godine, danas je realizovana posjeta vjerskim objektima u Travniku.

 

Učenice i učenici III1 naše škole, u pratnji direktorice Mehridžane Alibašić i profesorice Dite Vrbanjac, a zajedno sa gostima iz Srednje škole Novi Travnik, ( Školski list “Dva minus”) koji također učestvuju u ovom projektu, obišli su i posjetili Crkva Uspenja presvete Bogorodice u Travniku, Šarena Džamija i Crkva Sv. Ivana Krstitelja u Travniku.

Ovom prilikom upoznali su se sa svim značajnim dijelovima vjerskih objekata koje su posjetili te se upoznali sa vjerskim običajima određene konfesije.

Na putu izgradnje mira jako je važno upoznati i razumjeti druge i drugačije, da bi imali više poštovanja prema istom. To je nešto što svaka religija uči svoje vjernike, da vole svoje i poštuju tuđe.

Kada bolje poznajemo tradiciju i običaje drugih religija, lakše se sporazumijevamo i razumijemo jedni druge.

 


17.03.2021. U sklopu programa “One Book, One BiH”, a u saradnji s našom partnerskom školom Mješovitom srednjom školom Busovača, naš čitalački klub u kojem su učešće uzeli učenici/ce četvrtih razreda pod mentorstvom prof. Aide Terzić je dobio grant u iznosu od 2.450 UDS, a sredstva ćemo iskoristiti za povezivanje i saradnju s našom partnerskom školom, kao i za rad na razvijanju međurasne i međunacionalne tolerancije, podizanje svijesti o važnosti ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, kao i drugim značajnim temama o kojima smo učili na našem čitalačkom klubu kroz knjigu Dear Martin.

Uskoro više o aktivnostima na projektu.


10.03.2021. Tradicija ekonomske škole je, između ostalog, organizovanje prigodnih događaja u kome se prezentira naučeno ekonomske znanje. Tako je 9. marta održano školsko takmičenje za učenike završnih razreda na temu biznis plan, pod simboličnim nazivom “Business me”. Bilo je prijavljeno 9 timova koji su razradili 9 biznis ideja, te ih prezentirali pred komisijom koju su činile organizatorice takmičenja – profesorice ekonomske grupe predmeta – Aida Ramčić-Salkić i Adisa Imširović, te pedagogica škole Samira Mameledžija. Nesebičnu podršku je pružila i direktorica škole mr. sci. Mehridžana Alibašić. Takmičenje je organizovano u sali za tjelesni odgoj, koja je prigodno uređena uz poštivanje epidemioloških preporuka.   Za tri prvoplasirana tima su obezbjeđeni pokloni iz kabineta PZV-a, priručnik i radna sveska za mlade poduzetnike “Youth start”, dok će im diplome biti svečano uručene za Dan škole. Prvoplasirani tim je “Noj”, učenice Larisa Srkalović i Ambra Durmišević. Drugo mjesto je osvojila ideja “Three dog blend”, učenice Amila Muslimović i Amra Mehmedović. Treće mjesto dijele dva tima : “Dream design” – Edina Tahirović, Sumejja Peco i Amar Langić i “Flora” – Senaida Salkić, Amina Mekić i Almina Palalić. Da su neka drugačija vremena, škola bi bila prepuna publike koja bi sigurno došla podržati takmičare, ali i u ovako skromnim uslovima su đaci Ekonomske škole pokazali da su u stanju da se prilagode situaciji i iz svega izvuku maksimum, jer upravo to će biti njihov zadatak u društvu kao budućih ekonomskih i komercijalnih tehničara. Bilo kako bilo naša vodilja ostaje “Let’s do business”.

 


24.02.2021. Naša škola kontinuirano učestvuje u borbi protiv međuvršnjačkog nasilja. I ove godine se u našoj školi, po treći put, možemo reći već tradicionalno, obilježava Dan ružičastih majica.  Prethodnih godina sadržaj je bio bogatiji pa smo 2019. godine to obilježili prigodnim programom ispred škole, kao i šetnjom kroz glavnu ulicu grada, pokušavajući podići svijest kod građana o problemu s kojima se učenici susreću. Događaj je završen otvorenim forumom na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku.   2020. godine naši učenici su u pratnji sa Školskim koordinacionim timom za prevenciju nasilja u školi ponovo privukli pažnju svojih sugrađana, izlazeći na glavni trg u Travniku, Trg Evrope, dijeleći letke i skrećući pažnju na problem međuvršnjačkog nasilja. Također, u školi je održana radionica na temu „Zbogom nasilje, dobro nam došla tolerancijo“ koju je pripremilo Vijeće učenika naše škole. Ove godine Dan ružičastih majica će biti malo drugačije obilježen. Naime, zbog situacije u kojoj se cijeli svijet nalazi, vodeći računa da sve bude u skladu sa epidemiološkim mjerama, učenici naše škole su ukrasili školu prepoznatljivim rozim majicama te napisali mnoge preporuke kako bi oni kao učenici spriječili nasilje, a vođeni Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u školi. Te preporuke učenika iz svih odjeljenja će biti vidljive na panou u holu škole.    Puštanjem balona, emitovanjem videa o prethodnim aktivnostima obilježavanja Dana ružičastih majica u holu škole i odjevajući neki rozi odjevni predmet upotpunit će ovaj dan i time ponovo stati na stranu slabih i kazati: „STOP VRŠNJAČKOM NASILJU!!!“

 


20.02.2021. ✅ Protokol između naše škole i škole u Istanbulu Behcet Canbaz Anadolu Lisesi, o suradnji između zbratimljenih škola potpisan je 09. februara ove godine, kada je naša direktorica Mehridžana Alibašić potpisala Protokol sa direktorom škole iz Istanbula Veyselom Akincijem. ✅ Za suradnju posebna zahvala ide predstavnicima Yunus Emre Instituta, koji su omogućili i pomogli suradnju sa navedenom školom ✅ Prema potpisanom Protokolu suradnja, koja podrazumijeva osim posjeta učenika i profesora, pomoć u razvoju škole, razmjenu ideja i međusobno promovisanje škola, će trajati najmanje četiri godine. ✅ Više detalja o ovoj suradnji možete saznati na web stranici bratske škole iz Istanbula: Anatolska gimnazija Behcet Cambaz  


20.02.2021.

Učenice i učenici III1 sa koordinatoricom profesoricom Ditom Vrbanjac, odnosno učesnici projekta MIROVNO OBRAZOVANJE, su u četvrtak 18. februara 2021., realizovali još jednu radionicu na kojoj su savladali pojam identiteta i shvatili da se identitet sastoji iz različitih elemenata koji čine ljudsko biće složenim, a što je svakako važno za odnose sa drugima i drugačijima, na putu pomirenja i tolerancije.
Ovako je započeo nastavak aktivnosti u sklopu navedenog projekta u drugom polugodištu, a predstoji još interesantnih priča koje ćemo podijeliti sa vama.

 


19.02.2021. Učenici i učenice Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik, Durmišević Ambra, Srkalovic Larisa, Mehmedagic Amra, Selmic Mahir i Bahtic Harun, pod mentorstvom profesorice Aide Terzic, su u proteklom periodu izradili 3D pano kao jednu od aktivnosti u sklopu projekta “One BiH, One Book” na kojem su predstavili teme i likove iz knjige “Dear Martin”, kao i svoje interpretacije istih. Zahvaljujemo se učenicima, profesorici Aidi i s nestrpljenjem iščekujemo nastavak ove priče.

 


27.01.2021.

Dragi učenici i poštovani roditelji/staratelji učenika MSEUŠ Travnik,

U posljednjem  periodu na osnovu brojnih zaprimljenih upita u vezi sa postavljenom žičanom ogradom ispred ulaza u školu, te ograničavanje kretanja učenika do škole na dio neuređenog i blatnjavog prostora, dužni smo vas obavijestiti o sljedećem:
 • Žičanu ogradu nismo postavili mi (Škola) nego novi korisnik parcele ispred škole, Katolički školski centar (KŠC). U prethodnim danima dimenzije postavljene ograde omogućavale su, mada na neasfaltiranom i blatnjavom području, učenicima i uposlenicima škole slobodno kretanje do škole i nazad, te nesmetano korištenje parking prostora do škole.
 • Također, ono što je veoma bitno za sigurnost naše i vaše djece dopuštale su nesmetan prilaz vozilima hitne pomoći, vatrogascima, komunalnim službama, dostavi i sl. Međutim, dalje proširivanje ograde, mimo zakona i uputa nadležnih službi, dijelom na javni državni put, a dijelom na prostor koji pripada MS Ekonomsko-ugostiteljskoj školi Travnik i Mješovitoj srednjoj školi „Travnik“ rezultiralo je smanjenom slobodom i sigurnošću naših učenika i vaše djece.
 • Škola nije u stanju poboljšati prolaz do škole, jer bi u tom slučaju mimo zakona vršili asfaltiranje prostora ispred škole, dato na korištenje KŠC-u od strane Općine Travnik, niti možemo vršiti uređenje dijela vlastitog puta i  javnog prostora –javnog puta jer je nezakonito uzurpirano! Ovakva situacija dovela je do činjenice da učenicima, ne vlastitom greškom, nismo u stanju pružiti uređen i siguran put do škole, ali je još gore da im nismo  u stanju pružiti zaštitu u školi od eventualnih elementarnih nepogoda kakve su požari, poplave, zemljotresi, jer niti jednim vozilom, zbog uzurpacije javnog i našeg puta, nije moguće približiti se objektu škole i time sanirati štetu i spasiti živote učenika i uposlenika. 
 • Iako navedeno ne ohrabruje neophodno nam je vaše razumijevanje i podrška, jer rukovodstvo škole, svim legalnim sredstvima, kontinuirano nastoji da  učini sve da obezbijedi slobodan i siguran dolazak i boravak učenika u školi.
Nastavničko vijeće
 

 


12.06.2020.

Juni 2020.  –   UPIS U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI 2020/2021. KONKURS ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI RAZRED U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

STRUČNO ZVANJE I ZANIMANJETRAJANJE PROGRAMABROJ UČENIKABROJ ODJELJENJA
EKONOMSKI TEHNIČAR41
POSLOVNO - INFORMATIČKI TEHNIČAR41
KOMERCIJALNI TEHNIČAR41
HOTELSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR41
TRGOVAC/PRODAVAČ31
FRIZER/VLASULJAR31

Konkurs za upis u I razred 2020/2021 – Dokumentacija

Prvi (ljetni) upisni rok

 • Prijavljivanje kandidata je 17. i 18.06.2020. godine (srijeda i četvrtak) od 08.00 sati .

II UPISNI ROK

 • Prijave kandidata 01. i 02.07.2020. godine  (srijeda i četvrtak) od 08.00 sati .

III UPISNI ROK

 • Prijave kandidata za NEPOPUNJENA mjesta u svim strukama i zanimanjima je 24.08.2020. godine

Kandidat prilaže na konkurs za upis sljedeće dokumente: a) Prijavu – zahtjev za upis ( prijavu dobijate u školi ) b) Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list sa podacima potrebnim za školske matične knjige c) Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi d) Uvjerenje o uspjehu u šestom (VI), sedmom (VII) i osmom (VIII) razredu e) Drugi relevantni dokumenti za utvrđivanje bodova  


23.04.2020.

Upisna Brošura –  Afiša  MSEUŠ “Travnik” 2020

Novi smjer u školskoj 2020/2021. godini:   ** Poslovno – informatički tehničar **  Plan i program za Poslovno – informatickog tehnicara

Promotivni video: 

Uvodi se novi smjer, obrazovanje za 21. stoljeće

Mješovita srednja ekonomsko – ugostiteljska škola već decenijama obrazuje mlada ljude spremne za tržište rada, a da ide u korak sa vremenom pokazuju brojna nova zanimanja koja uvodi tokom proteklih godina i unapređuje srednjoškolsko obrazovanje učenika na Srednjobosanskom kantonu. Pored zanimanja i zvanja koja se mogu steći upisom u Mješovitu srednju ekonomsko – ugostiteljsku školu, poput ekonomskog i komercijalnog tehničara, hotelsko – turističkog tehničara, te zvanja trgovac i frizer, ove godine prvi put na našem kantonu ova škola pruža mogućnost pohađanja smjera POSLOVNO – INFORMATIČKI TEHNIČAR. Direktorica škola Mehridžana Alibašić, Mr. Sci. kaže: “Ove godine posebna mi je čast da ćemo učenicima završnih razreda osnovnih škola imati priliku ponuditi jedno novo i atraktivno zanimanje koje spaja poslovno i informatičko okruženje. Veoma je važno naglasiti da je struka poslovnog informatičara jedna novina na našem tržištu, jer bi prva generacija u BiH upisanih u ovu struku trebala završiti u Tuzlanskom kantonu tek 2021. godine, ali mogućnosti su zasigurno razne i nametnute očekivanjima i izazovima 21. stoljeća. Iako je ovo novo zanimanje u srednjoškolskom obrazovanju, poslovna informatika je interdisciplinarna oblast koja se već duži niz godina izučava na ekonomskim fakultetima i objedinjuje informatička, menadžerska i poslovno – ekonomska znanja i vještine i predstavlja jednu od najtraženijih profesija posljednjiih godina, sa stalnim trendom rasta. Znanja i vještine, kakve su poslovne i poduzetničke u spoju sa informatičkim znanjima i vještinama, predstavlja odličnu osnovu za konkurentnost na tržištu, kao i nastavak školovanja na društvenim ili tehničkim fakultetima. Završetkom školovanja učenici će steći znanja i vještine za obavljanje ekonomskih i informatički poslova u preduzećima, profitnim i neprofitnim organizacijama, kao i organima javnog sektora, kako u domaćim, tako i u međunarodnim razmjerama.” S ciljem da prati realne potrebe tržišta, Mješovita srednja ekonomsko – ugostiteljska škola “Travnik” otvara vrata prvoj generaciji poslovno – informatičkog tehničara u narednoj školskoj 2020/2021. Nastavni kadar ove škole poručuje: POSTANITE DIO NAS, TE SE UVJERITE I SAMI KOLIKO JE EKONOMIJA “COOL” – DOBRODOŠLI!  


21.04.2020.

Upisna Brošura –  Afiša  MSEUŠ “Travnik” 2020

Novi smjer u školskoj 2020/2021. godini:   ** Poslovno – informatički tehničar **   Plan i program za Poslovno – informatickog tehnicara