Uzvratna posjeta Sveučilištu /Univerzitetu „Vitez“ u Travniku prilikom koje je dogovorena saradnja u edukaciji budućih polaznika struke uslužnih djelatnosti – kozmetičkih tehničara

Uzvratna posjeta Sveučilištu /Univerzitetu „Vitez“ u Travniku prilikom koje je dogovorena saradnja u edukaciji budućih polaznika struke uslužnih djelatnosti – kozmetičkih tehničara.

Od naredne školske 2022/2023. godine naša škola vrši upis učenika za stručno zvanje kozmetički tehničar, dok s druge strane, Sveučilište „Vitez“ već edukuje studente za zvanje kozmetolog, te su spremni podijeliti stručna iskustva sa školom i budućim učenicima. Jedan od dogovorenih vidova saradnje ogleda se i u praktičnoj obuci (redovnoj i ferijalnoj) budućih učenika u kozmetičkim i hemijskim labaratorijima i praktikumima sveučilišta i škole, kao i pomoći stručnog kadra Sveučilišta „Vitez“ u uspješnoj realizaciji nastavnog plana i programa kozmetičkog tehničara.