Obavijest o orgnizaciji nastave u MSEUŠ Travnik od 10.05.2021 godine

Obavijest o orgnizaciji nastave u MSEUŠ Travnik od 10.05.2021 godine

 

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik

Datum:07.5.2021.

Djelovodni broj: 103-1 /21.

U skladu sa odlukom o pokretanju redovnog nastavnog procesa u završnim razredima srednjih školama u skladu sa Zakonom o srednjem školstvu

(Sl novineSBK, broj:11/1,17/04.15/12) i uputstvima za organizaciju i izvođenje nastave, Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, broj 03-34-12/2020-33, od 6.5.2021. direktor škole donosi

Obavijest

o orgnizaciji nastave u MSEUŠ Travnik od 10.05.2021 godine.

Dragi učenici i poštovani roditelji,

· Nastavni proces u školi od 10.5.2021. godine odvijat će se redovno u skladu sa Uputama resornog ministarstva za početak nastave u školskoj 2020/2021. godini.

· Nastavni proces za završne razrede ( IV 1, IV 2 i IV 3) završava sa 12.5.2021. godine. · Raspored časova je dostupan na zvaničnoj web stranici Škole: www.mseus.ba

Dakle, od ponedjeljka, 10.05.2021.godine, REDOVNA NASTAVA!

Direktorica škole

Mehridžana Alibašić