Međunarodni dan borbe protiv korupcije

NAŠE UČENICE – NAŠ PONOS
 
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, 09. decembra, učenici/ce svih srednjih škola imali/e su priliku pokazati svoja znanja i kreativnost u literarnim i likovnim radovima.
 
Naše dvije učenice III1 odjeljenja, Amila Filan i Suana Hurem našle su se među najboljima na Općini Travnik.
 
Amila Filan osvojila je 3. mjesto svojim literarnim radom na temu “KORUPCIJA U OČIMA DJETETA”, a mentor je bila profesorica bosanskog jezika Hanan Maglić.
 
Suana Hurem osvojila je 1. mjesto svojim umjetničkim djelom, crtežom na već pomenutu temu, a mentor je bio profesor likovnog odgoja Velid Trkić.
 
 ČESTITAMO  NAŠIM UČENICAMA I NJIHOVIM MENTORIMA
… A također i ostalim učesnicima, učenicima i učenicama, kolegicama i kolegama iz drugih škola, koji su osvojili određene nagrade upućujemo iskrene čestitke.

 

Hvala Općini Travnik na čelu sa Kenan Dautović – načelnik Općine Travnik na podršci koju nesebično pružaju srednjoškolcima.