Kako (na)učiti matematiku?

Kako (na)učiti matematiku?

Danas su učenice Dalila Kajmak, Ena Mehić i Lamija Dedović predstavile svoj projekat “Kako (na)učiti matematiku”, na kojem su radile uz pratnju profesorice Aide Perenda-Mahalbašić.

Učenici se svakodnevno susreću sa ovim problemom i ne mogu da pronađu inspiraciju za prvi korak ka učenju matematike. Cilj projekta jeste da se pomogne učenicima da što lakše pronađu motivaciju prilikom učenja matematike. Nakon istraživanja samog problema učenici su došli do zaključka da vjeruju da ovo područje svako može savladati prilično dobro ukoliko se drži nekoliko jednostavnih savjeta.

Neki od nas matematiku doživljavaju kao jednu zanimljivu igru, područje čudesnih stvari. Drugi je doživljavaju kao muku, kao nešto što proizvodi teškoće i strah. Posljednji obično odabiru kao svoj životni put onaj koji je što manje vezan uz matematiku. No i oni nisu svjesni koliko je matematika dio i njihovog života, kao što smo mi ostali toga svjesni. Jer, željeli to ili ne, i mi i oni, ne možemo izbjeći stalan doticaj s njom: odlazak u trgovinu, dizanje kredita, mjerenje vremena, daljina, potrošnje, čitanje grafikona …