SAJAM PZV-a U OKVIRU DANA ŠKOLE

SAJAM PZV-a U OKVIRU DANA ŠKOLE

Obilježavanje Dana škole idealna je prilika za pokazivanje znanja i vještina naših učenika. Upravo je ovaj dan odabran za otvaranje sajma PZV uz poruku “Na scenu se vraćamo, ekonomiju jačamo

PZV je sastavni dio obrazovanja za učenike ekonomske škole. Ovaj projekat podrazumjeva osnivanje virtuelnih firmi u kojima će učenici raditi kao i u stvarnim firmama. Cilj procesa učenja u PZV-u jeste da učenicu savladaju ekonomske procese poslovanja, da donose odluke o procesu poslovanja, da upoznaju rad stvarnog preduzeća, te da upotrijebe teoretsko znanje na praktičan način.
Sajamskim aktivnostima učenici su predstavili sebe, svoje poduzeće za vježbu, proizvode i/ili usluge koje izlažu na sajmu, ostvarivali kontakte s drugim poduzećima i s posjetiteljima sajma. Na sajmu se predstavilo šest poduzeća za vježbu, i svi učenici i profesori sa velikim zanimanjem pridružili su se trgovini na način da su preuzeli novac od naših bankara i trošili ga na ponuđenim preduzećima.

Također u sklopu sajma pokrenuta je i humanitarna akcija na kojoj su se prikupljala novčana sredstva za liječenje bivšeg učenika naše škole.