O BOGATOJ PROŠLOSTI ŠKOLE

Početkom pedesetih godina Travnik je imao slijedeće srednje škole: Gimnaziju, Učiteljsku i Ekonomsku školu.

“Ekonomska škola je otvorena školske 1952/53. godine Rješenjem Sreskog narodnog odbora Travnik, jer se osjećala velika potreba za srednjim ekonomskim kadrom. Učenici su upisivani sa šireg područja Bosne i Hercegovine. Prosječno je školu pohađalo oko 250 redovnih učenika. Osim redovnih odjeljenja, radila je i večernja škola koju su pohađali radnici, pa je škola dala doprinos doškolovanju kadrova iz radnog odnosa.

Godine 1960. škola je dobila naziv po revolucionaru Slavku Gavrančiću, rođenom u Polju kod Travnika. 1963. godine reorganizovane su sve srednje škole u Travniku. Ekonomska škola, Gimnazija i Učiteljska škola udružene su u zajedničku srednjoškolsku organizaciju pod nazivom Srednjoškolski centar “Travnik”. l974. godine ovaj centar je preimenovan u Srednjoškolski centar “Antun Mavrak”. Od 1. oktobra 1980. godine srednje škole u Travniku integrisane su u Školski centar srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja “Antun Mavrak”. Travnik U istoj zgradi su radile OOUR Gimnazija i medicinska škola i OOUR Srednja škola “Slavko Gavrančić”, u sporazumno podijeljenom prostoru prema broju odjeljenja i potrebnih kabineta koje su, radi racionalnosti, zajednički koristili.

Novembra 1991. godine škola postaje samostalni subjekat kad se izdvojila iz Školskog centra “Antun Mavrak”. Odlukom Izvršnog odbora Općine Travnik, broj 02-61-24/94 od 29. jula 1994. godine, škola je promijenila naziv i od tada se zove Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola.”

(Aida Ramčić-Salkić: “Povodom 50 godina rada Ekonomske škole u Travniku”, “Divan”, br. 44 od februara 2003.g.).

O BOGATOJ PROŠLOSTI ŠKOLE

Danas je Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola u prostorima nekadašnjeg Đačkog doma, koji je posebno za ove svrhe, adaptiran 2005. godine, sredstvima Vlade Federacije BiH i SBK.

Inače, Đački dom je namjenski izgrađen 1961.godine. Dom je mogao da primi 165 učenika i učenica uglavnom sa područja Travnika, Skender Vakufa, Donjeg Vakufa, Gornjeg Vakufa, Jajca, Šipova, Bugojna i Kupresa.

Ratna dešavanja su izmijenila sudbinu ovog objekta. Veliki broj unesrećenih ljudi bez krova nad glavom su našli utočište baš u ovom objektu. Plemenita funkcija ovog doma nije prestala od davne 1961. godine – njegovog osnivanja.

Po završetku teških ratnih vremena, dom je bio potpuno devastiran, odavajući tužnu sliku jednog objekta koji je umirao. Međutim počeli su radovi na njegovoj restauraciji…

U obnovljenom i prekrasnom objektu će se obrazovati buduće generacije “Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole” Travnik “.

Ekonomska škola u Travniku je u skladu sa tradicijom BiH i grada Travnika. S obzirom na različita vremena i iskušenja kroz koja je prolazila, uvijek uspijevala odgajati djecu u duhu dobrote i očuvanja osnovnih ljudskih principa vrijednosti pravde. U zanosu je oplemenjivala i obogaćivala lijepom toplom riječju razumijevanja i dobrote. Uvijek je išla ukorak sa općim napretkom i imala učenike koji su sa svojim profesorima, radom i djelima, u nastavnim i vannastavnim aktivnostima postigli zavidne rezultate, razvijajući kod njih kult rada i znanja kao prirodnog koji snaži i razvija pouzdanje u vlastite snage.

Nije neskromno reći i to da Ekonomska škola u Travniku, stručnom reputacijom svojih profesora,odgovornim odnosom prema radu svojih učenika, slovi kao uzorna, renomirana i prestižna srednja škola u BiH.

Nekadašnji učenici ove škole danas su ugledni i priznati članovi naše zajednice.