Konkurs za upis učenika u I razred

K O N K U R S

Za upis učenika u I razred u školskoj 2016./2017. godini

 

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Travnik

Broj: 198-1/16.

Datum: 09.06.2016.

Na osnovu čl. 40. i 41. Zakona o srednjoj školi (Sl. Novine SBK 11/01 i 17/04) i čl. 16. Zakonima o kantonalnim ministarstvima i drugim tjelima kantonalne uprave (Sl. Novine SBK 14/03 i 15/12) , Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona objavio je Konkurs za upis u I razred srednjih škola u školskoj 2016./2017. godini, a na osnovu čl. 36. Pravila škole Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole u Travniku raspisuje:

K O N K U R S

Za upis učenika u I razred u školskoj 2016./2017. godini

Škola upisuje učenike za slijedeće vrste škola i stručnih zvanja:

 • 1 odjeljenje po 25 učenika EKONOMSKIH TEHNIČARA , IV stepen
 • 1 odjeljenje po 25 učenika FINANCIJSKIH TEHNIČARA, IV stepen
 • 1 odjeljenje po 25 učenika BANKARSKIH TEHNIČARA, IV stepen
 • 2 odjeljenja po 25 učenika HOTELSKO- TURISTIČKIH TEHNIČARA, IV stepen = 50 učenika
 • 1 odjeljenje po 25 učenika PRODAVAČA, III stepen

 

A) OPĆI USLOVI

Pravo prijave na Konkurs za upis u I razred srednje škole pod jednakim uslovima imaju:

 1. Učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća.
 2. Učenici s posebnim potrebama na osnovu odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.

Prijem učenika vršit će se u skladu sa Planom upisa , BEZ PRIJEMNOG ISPITA, a na osnovu rang liste koju utvrđuje Komisija za upis.

Komisiju imenuje Nastavničko vijeće škole, uz pismenu saglasnost Upravnog odbora.

B) ROKOVI ZA UPIS

Upis će se vršiti u prostorijama škole učionica I-4 u vremenu od 8,00 – 12,00 sati u dva upisna roka kako slijedi:

I UPISNI ROK

 • Prijave kandidata za Ekonomskog tehničara, Bankarskog tehničara, Financijskog tehničara, Hotelsko-turističkog tehničara i Prodavača : 15 i 16. Juna 2016. godine

Objava rezultata na oglasnoj ploći škole je 20. Juna 2016. godine.

II UPISNI ROK

 • Prijave kandidata I 28 juna 2016 godine

Objava rezultata na oglasnoj ploći škole 30. Juna 2016. godine u 12,00 sati.

III UPISNI ROK

 • Prijave kandidata za NEPOPUNJENA mjesta u svim strukama i zanimanjima je avgust 2016. godine

Učenik u jednom upisnom roku može konkurisati samo u jednoj školi, jer prilaže orginalne dokumente.

Prijavljivanje za upis:

Kandidat prilaže na konkurs za upis

a) Prijavu – zahtjev za upis

b) Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list sa podatcima potrebnim za školske matične knjige (Ime i prezime JMBG dan mjesec i godina rođenja, narodnost, državljanstvo ime i prezime majke ime i prezime oca).

c) Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi

d) Uvjerenje o uspjehu u petom (V), šestom (VI) i sedmom (VII) razredu

e) Drugi relevantni dokumenti za utvrđivanje bodova

c) KRITERIJI ZA IZBOR

Učenici maksimalno mogu ostvariti 96 bodova pri upisu u I razred Gimnazije, tehničke i srodne škole.

Maksimalan broj bodova ostvaruje se na osnovu:

 1. Opšti uspjeh učenika postignut od V do VIII razreda osnovne škole (odličan 5,00 = 15 bodova, 4,9 = 14,5 bodova 4,5 =14 bodova, 4,7 = 18 bodova, 4,6 = 12 bodova
 2. Uspjeh iz relavantnih predmeta za VII i VIII razred maksimalno 15 bodova (odličan 2,5 boda vrlo dobar = 2 boda , dobar 1,5 bodova i dovolljan 1 bod i 10 bodova za učenike trogodišnje struke
 3. Rezultati postignuti na takmičenjima u znanju maksimalno 12 bodova

a) kantonalno 1 mjesto = 3 boda

2 mjesto = 2 boda

3 mjesto = 1 bod

b) federalno 1 mjesto = 4 boda

2 mjesto = 3 boda

3 mjesto = 2 boda

c) međunarodno 1 mjesto = 5 bodova

2 mjesto = 4 boda

3 mjesto = 3 boda

 1. posebna diploma – učenik generacije = 8 bodova
 2. Postignut odličan uspjeh iz vladanja u VII i VII razredu osnovne škole = 1 bod

Konačna ran lista učenika dobija se zbrajanjem ocjena opšteg uspjeha od V do VIII razreda osnovne škole, ocjena iz relavantnih predmeta za upis, te tački 3,4, 5 ovih kriterija.

 

Relavantni predmeti su:

Za ekonomsku struku – zanimanje ekonomski tehničar, bankarski tehničar i financijski tehničar

 • Strani jezik
 • Matematika
 • Bosanski jezik (hrvatski, srpski jezik)

Za ugostiteljsko – turističku struku – zanimanje hotesko- turistički tehničar

Bosanski (hrvatski, srpski) jezik

 • Strani jezik
 • Geografija

Za trgovinsku struku – zanimanje prodavač

 • Bosanski (hrvatski, srpski) jezik
 • Strani jezik
 • Geografija

 1. Ako se učenik školovao u inostranstvu i ako nema predmete u VII i VIII razredu koji su relevantni za upis u I razred onda umjesto ocjene iz tog predmeta uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta toga razreda (artimetička sredina)

 

Direktorica škole:

Mr.sci. Alibašić Mehridžana