Komisija za provođenje Javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu maturalnu ekskurziju…

By | 30.01.2020

Komisija za provođenje Javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu maturalnu ekskurziju, na sastanku održanom 09. januara 2020. godine, a nakon provedenog Javnog poziva, izabrala je najpovoljniju ponudu koja ispunjava sve uslove tražene Javnim pozivom, te je za davaoca usluga izabrana turistička agencija ”DIVAN” iz Travnika.

PREDSJEDNIK KOMISIJE:
Jasmin Dogan, prof