Kadar

 

2018/2019.


2017/2018.


UPRAVA ŠKOLE
 

Prezime Ime Funkcija
Alibašić Mehridžana Direktor
Mameledžija Samira Pedagog
Halilović Sabina Administrativni radnik – Računovodstvo
Smajić Grabus Emina Sekretar škole


NASTAVNO OSOBLJE

Prezime Ime Predmet
Maglić Hanan Profesor bosanskog jezika i književnosti
Bandić Esma Profesor bosanskog jezika i književnosti
Kasumović Amra Profesor bosanskog jezika i književnosti
Terzić Aida Profesor engleskog jezika
Vrbanjac Dita Profesor engleskog jezika
Šabić Arna Profesor njemačkog jezika
Jašarević Mediha Profesor turskog jezika
Čukle Nihad Profesor matematike i informatike
Arnautović Mevludin Profesor matematike i informatike
Kulašin Džemal Profesor informatike
Umihanić Refik Profesor fizike
Grabus Elvir Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Arnautović Almir Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Kapidžić Nedžad Profesor historije i geografije
Hodžić Amina Profesor geografije
Jahić Nedžad Profesor demokratije i ljudskih prava
Selimović Sadik Profesor hemije i tehnologije sa poznavanjem robe
Plecić Nermina Profesor hemije
Hamidović-Botonjić Velida Profesor biologije
Ibrišimović Jasmina Profesor sociologije
Muminović Jasmina Profesor poslovnog prava
Trkić Velid Profesor likovne kulture i estetike
Koluh Alem Profesor vjeronauke
Šakić Salih Profesor ekonomske grupe predmeta
Ramčić – Salkić Aida Profesor ekonomske grupe predmeta
Dogan Jasmin Profesor ekonomske grupe predmeta
Šehić Emir Profesor ekonomske grupe predmeta
Imširović Adisa Profesor ekonomske grupe predmeta
Škandro Semina Profesor ekonomske grupe predmeta
Horić Hasiba Profesor ekonomske grupe predmeta
Husanović Mujo Profesor ekonomske grupe predmeta
Klisura Muris Profesor stručno – teorijskih predmeta
Muslimović Omer Profesor stručno – teorijskih predmeta
Jusufović Alma Profesor stručno – teorijskih predmeta
Herceg Harun Profesor psihologije


 

2015/2016.


2014/2015.

Ekonomsko ugostiteljska Kadar

 
Copyright © 2020  Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik.  Sva prava pridržana.