Kadar

 

2018./2019.


2017./2018.


UPRAVA ŠKOLE
 

Prezime Ime Funkcija
Alibašić Mehridžana Direktor
Mameledžija Samira Pedagog
Halilović Sabina Administrativni radnik – Računovodstvo
Bajrić Hana Sekretar škole


NASTAVNO OSOBLJE

Prezime Ime Predmet
Maglić Hanan Profesor bosanskog jezika i književnosti
Bandić Esma Profesor bosanskog jezika i književnosti
Behlulović Hanka Profesor bosanskog jezika i književnosti
Šehanović Tatjana Profesor bosanskog jezika i književnosti
Terzić Aida Profesor engleskog jezika
Vrbanjac Dita Profesor engleskog jezika
Talić Džemila Profesor engleskog jezika
Indžić Aida Profesor engleskog jezika
Šabić Arna Profesor njemačkog jezika
Hodžić Bejnamina Profesor njemačkog jezika
Huskić Belkisa Profesor matematike
Čukle Nihad Profesor matematike
Hakanović Mirsada Profesor matematike
Grabus Elvir Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Bašinac Ismet Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Kapidžić Nedžad Profesor historije i geografije
Batić Irena Profesor geografije i ostalih geogr. predmeta, demokracije i ljudskih prava
Tirić Enes Profesor demokratije i ljudskih prava
Bašić Sead Profesor fizike
Kulašin Džemal Profesor informatike
Selimović Sadik Profesor hemije i tehnologije sa poznavanjem robe
Karajovanović-Hodnik Slobodanka Profesor biologije
Ibrišimović Jasmina Profesor sociologije
Zlotrg Miralem Profesor prava
Cerić Elma Profesor likovne kulture
Koluh Alem Profesor vjeronauke
Skender Amra Profesor ekonomske grupe predmeta
Ramčić – Salkić Aida Profesor ekonomske grupe predmeta
Imširović Adisa Profesor ekonomske grupe predmeta
Orlić Aldijana Profesor ekonomske grupe predmeta
Škandro Semina Profesor ekonomske grupe predmeta
Goran Dalila Profesor ekonomske grupe predmeta
Krupalija Dženana Profesor ekonomske grupe predmeta
Šakić Salih Profesor ekonomske grupe predmeta
Husanović Mujo Profesor ekonomske grupe predmeta
Šehić Emir Profesor ekonomske grupe predmeta
Dogan Jasmin Profesor ekonomske grupe predmeta
Horić Hasiba Profesor ekonomske grupe predmeta
Topić Alma Profesor stručno – teorijskih predmeta
Grabus Samir Profesor stručno – teorijskih predmeta


 

2015./2016.


2014./2015.

Ekonomsko ugostiteljska Kadar

 
Copyright © 2019  Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik.  Sva prava pridržana.