Informacije za roditelje

 INFORMACIJE ZA RODITELJE
školska 2019/2020. godina

Razred Razrednik Termin informacija
I1 Krupalija Dženana Utorak 10:30h – 11:30h
I2 Kapidžić Nedžad Četvrtak 16:10h – 17:00h
I3 Maglić Hanan Ponedjeljak 10:30h – 11:30h
I4 Kulašin Džemal Četvrtak 13:10h – 14:00h
II1 Imširović Adisa Četvrtak 14:00h – 14:45h
II2 Vrbanjac Dita Četvrtak 15:30h – 16:30h
III1 Bandić-Softić Esma Utorak 14:00h – 14:45h
III2 Ramčić-Salkić Aida Srijeda 15:35h – 16:05h
III3 Dogan Jasmin Četvrtak 14:50h – 15:30h
III4 Koluh Alem Četvrtak 13:10h – 14:00h
IV1 Selimović Sadik Srijeda 17:30h – 18:15h
IV2 Šehić Emir Petak 16:30h – 17.30h
IV3 Šabić Arna Četvrtak 16:30h – 17:30h


TERMINI SEKCIJA

SEKCIJA VODITELJ SEKCIJE TERMIN
Recitatorska sekcija prof. Esma Bandić-Softić Srijeda 14:00h-14:45h
Ekološka sekcija prof. Adisa Imširović Srijeda 08:50h-09:35h
Orkestar prof. Džemal Kulašin Četvrtak 13:10h-14:00h
Sportska sekcija prof. Ismet Bašinac Ponedjeljak 12:30h-13:50h
Plesna sekcija prof. Nermina Plecić Ponedjeljak 13:10h-13:55h
Turistička sekcija prof. Salih Šakić Četvrtak 13.00h-14:00h
Folklorna sekcija prof. Alma Jusufović Srijeda 14:00h-14:45h
Humanitarna sekcija prof. Mujo Husanović Ponedjeljak 10:30h-11:00h


Pravdanje izostanaka

Pod pravdanjem učeničkih izostanaka podrazumijeva se utvrđivanje razloga izostanaka učenika i bilježenja opravdanosti ili neopravdanosti izostanka. To čini razrednik u saradnji s roditeljem ili starateljem.

Opravdanim izostancima smatraju se bolest učenika, smrtni slučaj u porodici, iznimne porodične prilike (bolest člana porodice), problemi u saobraćaju, elementarne nepogode i drugi opravdani razlozi.

Roditelji, odnosno staratelji, odgovorni su za učenikovo redovno pohađanje nastave i dužni su obavijestiti školu o razlozima izostanka učenika, isti ili naredni dan nakon izostanka, te su dužni opravdati izostanak učenika, najkasnije sedam dana od dolaska učenika u Školu.

Roditelj izostanke može da pravda ljekarskim opravdanjem, potvrdom kluba (sportski klubovi) ili druge relevantne institucije.

Razrednik može pravdati, u dogovoru s roditeljem i prema vlastitioj procjeni, ukupno do tri (3) dana u toku školske godine izostanke učenika bez ljekarske ili slične potvrde.

Učenik može izostati sa nastave prema odobrenju nastavnika sa njegovog časa samo u hitnim slučajevima, kada se ne može kontaktirati razrednik, pedagog ili direktor.

Učenik kojeg treba drugi nastavnik sa časa može biti pušten samo uz dogovor i saglasnost oba nastavnika, te ga tada nije nužno upisati u dnevnik.

Redovna posjeta ljekaru koja se može zakazati izvan nastave nije opravdani razlog izostajanja.

 
Copyright © 2020  Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik.  Sva prava pridržana.