Arhiva 2019

INTERAKTIVNA – PAMETNA TABLA I TABLETI U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

Jedan od načina da se u nastavu uvede interaktivnost, da se dodatno motivišu učenici i da se angažuju sva čula prilikom sticanja novih znanja jeste upotreba interaktivne (pametne) table. Interaktivna tabla omogućava nastavniku da odgovori na potrebe savremene nastave i dobar čas učini još boljim, a učenicima značajno olakšava učenje i pamćenje gradiva. 

 • Primjena GeoGebre digitalnog alata dinamične geometrije

 

13.04.2019.

Naše učenice trećih razreda Hana Kolasević, Arnela Langić i Amila Subašić pod mentorstvom profesorice Dite Vrbanjac predstavile su školu na takmičenju pod nazivom “Stilovi učenja i vrste inteligencije u srednjim školama SBK i ZDK”. Na takmičenju su učestvovale srednje škole iz Visokog, Zenice, Breze i Travnika. Naše učenice osvojile su III mjesto.


06.04.2019.  Učenica naše škole Fatima Hasičić je osvojila prvo mjesto na Kantonalnom takmičenju iz predmeta islamska vjeronauka…

  


Maturanti – 2018./2019.


05.04.2019. – DAN ŠKOLE MSEUŠ


23.03.2019.  – MSEUŠ Travnik apsolutni pobjednik takmičenja “EkonomijaDA 2019” u Travniku

U organizaciji Fakulteta poslovne ekonomija i Centra za razvoj poduzetništva Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ” Vitez, 23.03.2019. godine u Travniku je održana „EkonomijaDA 2019“, takmičenje učenika trećih i četvrtih razreda srednjih škola.

Cilj EKONOMIJADE je da afirmira, podrži i unaprijedi iskustvo obrazovanja na polju poslovne ekonomije. Takođe na ovaj način želimo potaknuti učenike na analitički način promišljanja, kreativnosti, te savladavanje ekonomskih pojmova i uvježbavanje komunikacijskih vještina.

Učenici su se takmičili iz dvije oblasti, i to:

 • BIZNIS IDEJA
 • RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA

U igri za najbolji plasman učestvovalo je 29 ekipa. Pored prijavljenih ekipa iz škola koje djeluju na prostoru SBK, prijavljene su i dvije ekipe iz srednjih škola u Brezi i Odžaku.

Iz oblasti BIZNIS IDEJA ostvareni su sljedeći rezultati:

 • Prvo mjesto za najbolju biznis ideju i 300 KM novčane nagrade osvojio je tim SLATKI POLJUBAC MSEUŠ Travnik, pod mentorstvom profesorice Aide Ramčić – Salkić.
 • Drugo mjesto i novčanu nagradu u iznosu od 200 KM osvojio je tim HAPPY HOME MSEUŠ Travnik, pod mentorstvom profeosrice Semine Škandro.
 • Treće mjesto i novčanu nagradu u iznosu od 100 KM osvojio je tim AMARYLLIS MSEUŠ Travnik, pod mentorstvom profesorice Adise Imširović.

Iz oblasti RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE ostvareni su sljedeći rezultati:

 • Prvo mjesto i novčana nagrada od 300 KM pripala je timu ZVONČICE MSEUŠ Travnik.
 • Drugo mjesto i novčanu nagradu od 200 KM osvojio je tim TIM ZA 10 MSEUŠ Travnik.
 • Treće mjesto i novčanu nagradu u iznosu od 100 KM osvojio je tim PAHULJICE MSEUŠ Travnik.

Pobjednicima kao i svim ostalim učesnicima čestitamo i zahvaljujemo na učestvovanju u takmičenju „EkonimijaDA 2019“, koje je organizirano u povodu obilježavanja Dana općine Travnik.

 


27.02.2019.      Otvoreni forum „Vršnjačko nasilje nije moj izbor!“

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja, Edukacijski fakultet u saradnji sa Mješovitom srednjom ekonomsko-ugostiteljskom školom organizovao je otvoreni forum pod nazivom „Vršnjačko nasilje nije moj izbor!“. Forumu je prethodila šetnja gradom u ružičastim majicama, u cilju podizanja svijesti sugrađana o problemu vršnjačkog nasilja te solidarnosti sa porodicama žrtava.

Gosti foruma bili su odabrani predstavnici svih nivoa obrazovanja, i to direktorica ustanove Obdanište Travnik Fikreta Arifović, direktor Osnovne škole Travnik Dženan Aganović, zatim direktorica Mješovite srednje škole Travnik Aida Lončar, direktorica Mješovite srednje ekonomsko – ugostiteljske škole Travnik Mehridžana Alibašić, kao i prof. dr. Muradif Hajder, predstavnik Edukacijskog fakulteta. Pored njih, učešće su uzeli i predstavnik Centra za socijalni rad u Travniku Emir Adilović, predstavnik policije za rad sa zajednicom Fatmir Smajlović i predstavnica Ministarstva nauke, kulture i sporta – glavna kantonalna inspektorica Refija Kulašin, učenici srednjih škola i studenti.

Neka od pitanja na forumu bila su vezana za objašnjenje ključnih pojmova: nasilje, agresivnost i njihovi uzroci, traume koje izaziva nasilje, zatim na koji način se predstavnici obrazovnih ustanova kao ljudi na čelu hijerarhije nose sa nasiljem i preventivne mjere koje se poduzimaju u sprečavanju istog.

Jedan od ciljeva ovog foruma bio je kroz javnu diskusiju i iskustva sa različitih pozicija doći do konkretnih zaključaka za pravovremeno djelovanje ovog već sada gorućeg problema, a glavni cilj foruma bio je na sveobuhvatan način ukazati na ponašanja karakteristična za očigledno sve učestaliju nasilnu komunikaciju između učenika. Sami učesnici foruma su kroz aktivno uključivanje u diskusiju doprinijeli kvalitetnijem dijalogu sa određenim zaključcima, preporukama i sadržajem o ovom problemu koji je zahvatio sve sfere našeg društva.

„Vršnjačko nasilje nije nešto što trebamo posmatrati iz daljine, nego se svi trebamo uključiti u prevenciju istog. U preveniranju ovog je potrebno više stručnih službi, kako u predškolskim, tako i u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama“, neke su od poruka današnjeg foruma.

 


07.02.2019.  Praktična nastava u privredi 

Učenici MSEUŠ Travnik su u srijedu, 06.02.2019., posjetili “Pharmamed” Travnik. Riječ je o nastavku saradnje škole i Sveučilišta “Vitez” Travnik, u cilju unapređenja praktične nastave.

Studenti i srednjoškolci su zajedno imali priliku prisustvovati prezentaciji o nastanku, razvoju i planovima uspješne farmaceutske kompanije, čije ime je poznato, ne samo u BiH, nego i u inostranstvu. U ime “Pharmameda” su domaćini bili magistri farmacije Harun Maglić, voditelj fizičko-hemijskog laboratorija, i Lejla Dervić, direktorica proizvodnje. Predstavnici Sveučilišta “Vitez” su bili, profesori doc. dr Darijo Jerković i doc.dr Ibrahim Obhođaš, a Ekonomske škole profesorice Aida Ramčić-Salkić, dipl.oec i Amra Skender, dipl. oec.

Učenici III-2 su ovom posjetom, realizirali časove Preduzeća za vježbu u realnom sektoru, gdje su imali priliku uporediti svoja virtualna preduzeća sa stvarnim i tako unaprijediti praktične vještine. Ekonomska škola Travnik tako realizira svoju misiju povezivanja teorije i prakse, što je od izuzetne važnosti za buduće ekonomske tehničare. Ovom prilikom su takođe posjetili laboratorije i proizvodnju preduzeća “Pharmamed”, na čemu se zahvaljujemo ljubaznim domaćinima. Posebno hvala Sveučilištu “Vitez” Travnik na organizaciji posjete. Nakon zvanične posjete, profesorice i učenici III-2 su nastavili neformalno druženje na kojem su analizirali naučeno, kako bi unaprijedili svoj rad u PZV-u. 


TERMINI PODJELE UVJERENJA ZA PRVO POLUGODIŠTE
školska 2018./2019. godina

R/bRazredRazrednikDatumSati
1I-1Adisa Imširović11.01.2019. (petak)10:00
2I-2Nedžad Kapidžić11.01.2019. (petak)10:00
3II-1Esma Bandić11.01.2019. (petak)11:00
4II-2Džemal Kulašin11.01.2019. (petak)09:15
5II-3Amra Skender11.01.2019. (petak)10:30
6II-4Semina Škandro11.01.2019. (petak)10:00
7III-1Sadik Selimović11.01.2019. (petak)11:00
8III-2Emir Šehić11.01.2019. (petak)11:00
9III-3Arna Šabić11.01.2019. (petak)11:00
10III-4Jasmin Dogan11.01.2019. (petak)11:00
11IV-1Hanan Maglić11.01.2019. (petak)11:30
12IV-2Aida Ramčić-Salkić11.01.2019. (petak)11:30
13IV-3Elvir Grabus11.01.2019. (petak)11:00
14IV-4Dita Vrbanjac11.01.2019. (petak)11:00


31.12.2018. 


REGIONALNA KONFERENCIJA

U periodu 03.-04.12.2018.godine u Sarajevu, u organizaciji Ambasade Austrije, direktorica naše škole učestvovala je na Regionalnoj konferenciji: “Učinkovito osiguranje kvalitete kroz uspješno upravljanje promjenama-izgradnja kapaciteta za direktore/ice srednjih stručnih/tehničkih škola”.


U periodu mjeseca novembra 2018. godine “Merhamet” MDD Regionalni odbor Travnik realizovao je humanitarnu akciju “Dajem slatkiš za tvoj osmijeh” namijenjenu djeci migranata. Humanoj akciji se pridružila i naša škola. 

Cilj ove akcije jeste prikupljanje pomoći za djecu migranata koji su se zatekli u našoj zemlji, i da pokušamo vratiti im osmijeh na lice.


07.12.2018. 

Okrugli sto i studenstka debata na Sveučilištvu/Univerzitetu „Vitez“ Travnik

Učenici IV-2 MSEUŠ Travnik su u petak, 07. decembra 2018. godine, u pratnji profesorica ekonomske grupe predmeta Aide Ramčić-Salkić i Semine Škandro, prisustvovali okruglom stolu na temu „Obrazovanje za potrebe tržišta rada“, koji je održan na Sveučilištvu/Univerzitetu „Vitez“ Travnik, u povodu 10 godina rada. U tri sesije su eminenti učesnici okruglog stola govorili o temama koje se tiču mladih ljudi koji tek treba da se suoče sa tržištem rada u BiH. Za učenike je ovo bio i svojevrstan oblik vanučioničke nastave, te još jedan iskorak škole da podstiče različite vidove obrazovanja.

Nakon toga, učenici III-3 su prisustvovali studentskoj debati na temu „Otići ili ostati?“. Alaramantan je podatak da je u posljednjih nekoliko godina preko 80.000 mladih ljudi napustilo BiH. Duboko svjesni situacije, učenici su s pažnjom pratili tok debate u kojoj se afirmacijska grupa zalagala za ostanak u državi, a negacijska za odlazak. I jedna i druga strana su imale vrlo čvrste argumente. Učenici III-3 su pokazali visok nivo zrelosti u iznošenju svog mišljenja. Glasanjem prisutnih, na kraju je pobijedila studentska afirmacijska ekipa. Dakle, i pored svih problema, mladi su se izjasnili za ostanak u BiH, uputivši tako podsjetnik vladajućim strukturama da moraju stvarati uslove da mladi zaista imaju razlog da ostanu. Na debati su pokazali da ljubavi još imaju.


Moderno opremljena učionica u našoj školi za učenike frizerskog smjera  ( od školske 2017./2018. godine ) …


29.11.2018.

POSJETA KOMPANIJI „BEST“ d.o.o. TRAVNIK KROZ SARADNJU DVIJE OBRAZOVNE USTANOVE

 

U posjeti „Best“ d.o.o. Travnik boravila grupa studenata i učenika, u pratnji rukovodstva i profesora:

U ime Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Travnik:

 • Rektor prof.dr. Mirko Puljić
 • Dekanesa Fakulteta poslovne ekonomije prof.dr. Jamila Jaganjac
 • dr. Dario Jerković
 • dr. Ibrahim Obhođaš
 • mr. Maja Pločo

U ime MSEUŠ:

 • Direktorica mr. Mehridžana Alibašić
 • Profesorica ekonomske grupe predmeta Aida Ramčić-Salkić, dipl.oec.

Domaćin je bio direktor „Besta“ g-din Stipo Frančić.

 

U četvrtak, 29.11. 2018. godine, realizirana je prva u nizu planiranih posjeta privrednim subjektima na području SBK, čime je istovremeno započela i realizacija ranije dogovorene saradnje MSEUŠ i Sveučilišta “Vitez”. Riječ je o povezivanju teorije i prakse, pa je tako grupa studenata i srednjoškolaca posjetila privredni subjekt “Best” d. o. o. na adresi Putićevo, Travnik. U ime domaćina, goste je primio osnivač i direktor g. Stipo Frančić, koji je u vidu Case study objasnio historijat, rast i razvoj UTD „Best“. U ime Sveučilišta se obratio rektor prof.dr.Mirko Puljić, koji je istakao da je ovo možda historijski momenat početka saradnje i uvezivanja srednjoškolskog i visokog obrazovanja, sve u cilju unapređenja kvaliteta. U ime MSEUŠ je zahvalnost na mogućnosti da učenici u praksi provjere svoje teorijske vještine izrazila direktorica mr. Mehridžana Alibašić.

Inače, inicijativa za ovu vrstu saradnje je pokrenuta još prošle školske godine od strane dekanese Fakulteta poslovne ekonomije prof.dr. Jamile Jaganjac, i prof.ekonomske grupe predmeta u MSEUŠ Aide Ramčić-Salkić, dipl.oec. Škola je dobila neophodnu saglasnost Ministarstva obrazovanja SBK da može realizirati ovu vrstu saradnje, pri tome naravno, ne narušavajući nastavne planove. Takođe su dobijene i saglasnosti roditelja u vezi izvođenja ovog vida vanučioničke nastave. Zamišljeno je da studenti i učenici zajedno idu u organizirane tematske posjete privrednim subjektima, da povremeno dolaze jedni drugima na nastavne sate i/ili vježbe praktične nastave, te da sarađuju na raznim vrstama projekata. Jedan od izazova je i mogućnost prijave na takmičenja za srednjoškolce, koja Sveučilište tradicionalno organizuje u martu, te saradnja kroz tzv Poslovni inkubator Sveučilišta itd.

U ime Sveučilišta je posjetu koordinirao doc.dr. Dario Jerković. Sveučilište inače ima razvijen vid saradnje sa privrednim subjektima, a ovo je jedan od iskoraka dalje, gdje su u svoje posjete uključili i srednjoškolce. Doc.dr. Ibrahim Obhođaš je u ime organizatora dočekao delegaciju MSEUŠ ispred zgrade Sveučilišta, gdje je bio obezbijeđen prijevoz do Putićeva, na čemu  MSEUŠ izražava veliku zahvalnost.

Iz MSEUŠ je, za ovu priliku, odabrano deset učenika IV razreda, sa najboljim rezultatima iz praktične nastave. Ovo je bio svojevrstan vid nagrade za trud u učenju za 5 ekonomskih tehničara iz IV1, a to su: Faris Torlić, Vildana Adilović, Džejlana Hodžić, Selma Podojak i Azemina Palić; te bankarskih tehničara iz IV2, a to su: Amer Čizmo, Ibrahim Drobo, Šejla Ibrak, Zulejha Poparić i Vildana Junuzović.

Studenti su bili sa raznih smjerova i fakulteta Sveučilišta, a među njima je prepoznat i dio bivših đaka MSEUŠ.

Susret svih dogovorenih aktera je počeo u 10 sati, u sali za sastanke UTD „Best“. Bilo je to divno iskustvo razgovora, razmjene mišljenja, učenja. Od g. Stipe Frančića su svi prisutni zaista imali šta čuti i naučiti. „Best“ je firma koja je, ne samo uspješna, nego ima i sluha za ulaganje u mlade, pa je ova posjeta ujedno bila prilika da prof. Aida Ramčić-Salkić uruči zahvalnice dugogodišnjem sponzoru sajmova PZV-a, te se zahvali u ime svojih đaka.

Pri odlasku, svaki gost je od domaćina „Besta“ dobio prigodan poklon paket: ceker sa rokovnikom, privjeskom i brendiranom flašom „Vlašičke rose“ – izvorske vode čiju su punionicu gosti takođe posjetili. Naime, organizovanim prijevozom je grupa stigla na adresu Dolac na Lašvi i posjetila proizvodni pogon „Besta“. Bilo je vrlo interesantno vidjeti kako se od komada plastike pravi flaša. Ljubazni domaćini su objasnili da se radi o specijalnoj plastici organskog porijekla, koja se uvozi, te se na licu mjesta od nje, specijalnom mašinom, pravi flaša, te se puni vodom sa izvorišta. Gosti su posmatrali cijeli ciklus, od početka, do pakovanja „Vlašićke rose“.

MSEUŠ Travnik izražava zahvalnost domaćinu posjete, direktoru „Besta“ g. Stipi Frančiću, te Sveučilištu „Vitez“ Travnik, s čijim se predstavnicima već prave planovi za nove posjete. Cilj svega je interes mladih u BiH, kojima je ovo prilika da unapređuju znanja iz praktične nastave. Možda baš prilikom jedne posjete dobiju ideju za pokretanje vlastitog biznisa ili priliku za razgovor o zaposlenju kod nekog od kompanija-domaćina….. 

 


24.10.2018.  “SARAJEVSKI FESTIVAL TURIZMA 2018”

Danas su naši učenici II 3 i III 3 odjeljenja hotelsko-turističke struke, kao dio terenske nastave, a u funkciji osavremenjivanja nastavnih metoda i oblika poučavanja, u pratnji profesora Jasmina Dogana i Murisa Klisure posjetili Festival turizma u Sarajevu, tačnije 40. Međunarodni sajam turizma i turistička berza i 7. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme i cateringa. Sarajevski festival turizma predstavlja važno mjesto okupljanja svih sudionika turističke ponude, te samim tim bitno marketinško sredstvo za prezentaciju ponude turističkih destinacija i usluga.
Program koji je danas počeo u sarajevskoj Skenderiji obuhvata:

• Prezentacija domaće i inozemne turističke ponude
• Promocija domaćih turističkih i prirodnih potencijala
• Promocija domaćih i inozemnih touroperatora i turističkih kompanija
• Ponuda domaćih i inozemnih turističkih kapaciteta
• Promocija svih oblika turizma
• Ponuda zimskih turističkih centara u zemlji i regionu
• Ponuda odmora na moru u BiH i regionu
• Snadbjevanja i opremanje turističkih objekata
• Ponuda gastro-programa prehrambenih proizvoda i pića

Tema ovogodišnje manifestacije je gastro turizam pa su se naši učenici upoznali i sa najnovijim postignućima na tom polju.
S tim u vezi dogovorena je saradnja sa Udruženjem kuhara u BiH i Udruženjem barmena ICE Sarajevo na organizovanju raznovrsnih programskih sadržaja:

• Obaranje Guinnissovog rekorda u serviranju 13.000 palačinaka
• Internacionalni kup kuhara i poslastičara
• Internacionalni kup barmena
• Konferencija „Gastronomija i razvoj turističke destinacije“
• Oživljavanje starog jelovnika u jednom od sarajevskih hotela


23.10.2018.   Posjeta grada Fojnica

Danas su naši učenici završnih razreda ekonomske i hotelsko-turističke struke, u pratnji profesora Saliha Šakića i profesorice Hanan Maglić, imali terenski oblik nastave, u sklopu koje su posjetili Fojnicu, tačnije Franjevački samostan Duha svetoga u Fojnici, Atik ili Djevojačku džamiju najstariju u Fojnici i Reumal Fojnica. Reumal je ugostio učenike hotelsko-turističke struke, te im je omogućeno da praktično dožive teoriju koju su usvajali tokom školovanja.


      

Copyright © 2019  Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik.  Sva prava pridržana.