Arhiva 2016


EVROPSKI DAN JEZIKA 26.09.2016. ( 11.00-16.00 h )

Na dan 26. septembar u svim evropskim državama se obilježava Evropski dan jezika kako bi se promovisale jezičke raznolikosti i poticalo na učenje jezika. Tim se povodom organiziraju brojne aktivnosti širom Evrope u kojima mogu sudjelovati svi oni željni učenja stranih jezika i dobre zabave.

Nakon proslave Evropske godine jezika 2001. godine, Vijeće Evrope proglasilo je 26. septembar Evropskim danom jezika u čijem obilježavanju sudjeluje 47 zemalja – članica Vijeća Evrope. Obilježavanjem toga dana nastoji se upozoriti javnost na važnost učenja jezika, kao i na njihovu raznolikost u svrhu poticanja višejezičnosti i razumijevanja među pripadnicima različitih kultura. Takođe, naglasak je stavljen na njegovanje i promicanje bogate jezične i kulturne raznolikosti evropskoga kontinenta, kao i na poticanje cjeloživotnog učenja jezika u okviru formalnog i/ili neformalnog obrazovanja.

Od gotovo sedam hiljada različitih svjetskih jezika, njih su 225 autohtoni evropski jezici, a prema broju govornika maternjeg jezika najzastupljeniji jezici u Evropi su: ruski, njemački, engleski, talijanski i francuski jezik. U državama potpisnicama Evropske kulturne konvencije postoji 41 službenih, tj. nacionalnih jezika, a većina zemalja ima i niz manjinskih ili regionalnih jezika. Takođe, većina zemalja priznaje poseban status drugim jezicima.

Ove godine Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik u saradnji sa Goethe institutom obilježava proslavu Evropskog dana jezika , a koordinator projekta je profesorica njemačkog jezika Arna Šabić . U sklopu obilježavanje ovog dana održat će se razni kvizovi i radionice …

Svi ste dobro došli ….

Evropski Dan jezika 1 Evropski Dan jezika 2 Evropski Dan jezika 3

Plakat-Evropski-dan-jezika . pdf

Europski-dan-jezika

Galerija


09.06.2016.

K O N K U R S

Za upis učenika u I razred u školskoj 2016./2017. godini

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Travnik

Broj: 198-1/16.

Datum: 09.06.2016.

Na osnovu čl. 40. i 41. Zakona o srednjoj školi (Sl. Novine SBK 11/01 i 17/04) i čl. 16. Zakonima o kantonalnim ministarstvima i drugim tjelima kantonalne uprave (Sl. Novine SBK 14/03 i 15/12) , Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona objavio je Konkurs za upis u I razred srednjih škola u školskoj 2016./2017. godini, a na osnovu čl. 36. Pravila škole Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole u Travniku raspisuje:

K O N K U R S

Za upis učenika u I razred u školskoj 2016./2017. godini

Škola upisuje učenike za slijedeće vrste škola i stručnih zvanja:

  • 1 odjeljenje po 25 učenika EKONOMSKIH TEHNIČARA , IV stepen
  • 1 odjeljenje po 25 učenika FINANCIJSKIH TEHNIČARA, IV stepen
  • 1 odjeljenje po 25 učenika BANKARSKIH TEHNIČARA, IV stepen
  • 2 odjeljenja po 25 učenika HOTELSKO- TURISTIČKIH TEHNIČARA, IV stepen = 50 učenika

 

 • 1 odjeljenje po 25 učenika PRODAVAČA, III stepen

 

A) OPĆI USLOVI

Pravo prijave na Konkurs za upis u I razred srednje škole pod jednakim uslovima imaju:

 1. Učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkog vijeća.
 2. Učenici s posebnim potrebama na osnovu odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.

Prijem učenika vršit će se u skladu sa Planom upisa , BEZ PRIJEMNOG ISPITA, a na osnovu rang liste koju utvrđuje Komisija za upis.

Komisiju imenuje Nastavničko vijeće škole, uz pismenu saglasnost Upravnog odbora.

B) ROKOVI ZA UPIS

Upis će se vršiti u prostorijama škole učionica I-4 u vremenu od 8.00 – 12.00 sati u dva upisna roka kako slijedi:

I UPISNI ROK

 • Prijave kandidata za Ekonomskog tehničara, Bankarskog tehničara, Financijskog tehničara, Hotelsko-turističkog tehničara i Prodavača : 15. i 16. Juna 2016. godine

Objava rezultata na oglasnoj ploči škole je 20. Juna 2016. godine.

II UPISNI ROK

 • Prijave kandidata 27. i 28. juna 2016. godine

Objava rezultata na oglasnoj ploči škole 30. juna 2016. godine u 12.00 sati.

III UPISNI ROK

 • Prijave kandidata za NEPOPUNJENA mjesta u svim strukama i zanimanjima je 25. augusta 2016. godine

Učenik u jednom upisnom roku može konkurisati samo u jednoj školi, jer prilaže orginalne dokumente.

Prijavljivanje za upis:

Kandidat prilaže na konkurs za upis

a) Prijavu – zahtjev za upis

b) Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list sa podacima potrebnim za školske matične knjige (Ime i prezime, JMBG dan mjesec i godina rođenja, narodnost, državljanstvo, ime i prezime majke, ime i prezime oca).

c) Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi

d) Uvjerenje o uspjehu u petom (V), šestom (VI) i sedmom (VII) razredu

e) Drugi relevantni dokumenti za utvrđivanje bodova

 

c) KRITERIJI ZA IZBOR

Učenici maksimalno mogu ostvariti 96 bodova pri upisu u I razred Gimnazije, tehničke i srodne škole.

Maksimalan broj bodova ostvaruje se na osnovu:

 1. Opšti uspjeh učenika postignut od V do VIII razreda osnovne škole (odličan 5,00 = 15 bodova, 4,9 = 14,5 bodova 4,5 =14 bodova, 4,7 = 18 bodova, 4,6 = 12 bodova
 2. Uspjeh iz relavantnih predmeta za VII i VIII razred maksimalno 15 bodova (odličan 2,5 boda vrlo dobar = 2 boda , dobar 1,5 bodova i dovolljan 1 bod i 10 bodova za učenike trogodišnje struke
 3. Rezultati postignuti na takmičenjima u znanju maksimalno 12 bodova

a) kantonalno 1 mjesto = 3 boda

2 mjesto = 2 boda

3 mjesto = 1 bod

b) federalno 1 mjesto = 4 boda

2 mjesto = 3 boda

3 mjesto = 2 boda

c) međunarodno 1 mjesto = 5 bodova

2 mjesto = 4 boda

3 mjesto = 3 boda

 1. posebna diploma – učenik generacije = 8 bodova
 2. Postignut odličan uspjeh iz vladanja u VII i VII razredu osnovne škole = 1 bod

Konačna ran lista učenika dobija se zbrajanjem ocjena opšteg uspjeha od V do VIII razreda osnovne škole, ocjena iz relavantnih predmeta za upis, te tački 3,4, 5 ovih kriterija.

 

Relavantni predmeti su:

Za ekonomsku struku – zanimanje ekonomski tehničar, bankarski tehničar i financijski tehničar

 • Strani jezik
 • Matematika
 • Bosanski jezik (hrvatski, srpski jezik)

Za ugostiteljsko – turističku struku – zanimanje hotesko- turistički tehničar

Bosanski (hrvatski, srpski) jezik

 • Strani jezik
 • Geografija

Za trgovinsku struku – zanimanje prodavač

  • Bosanski (hrvatski, srpski) jezik
  • Strani jezik
 • Geografija
 1. Ako se učenik školovao u inostranstvu i ako nema predmete u VII i VIII razredu koji su relevantni za upis u I razred, onda umjesto ocjene iz tog predmeta uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta toga razreda (artimetička sredina)

 

Direktorica škole:

Mr.sci. Alibašić Mehridžana

 

24.03.2016. – Održan Sajam preduzeća za vježbu u prostorijama Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik

U okviru manifestacije Dani općine Travnik, 24.marta 2016. godine, u Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi održan je 4. po redu Sajam preduzeća za vježbu.

Prošle godine sajam je održan u Centru za kulturu Travnik, a ove godine smo odlučili da ovaj specifičan i veoma interesantan sajam bude održan u prostorijama naše škole.

U vremenu od 12.00 do 16.00 sati, posjetioci su mogli trgovati na štandovima virtualnih preduzeća učenika ekonomske i ugostiteljske struke, te obići prostor škole, jer je ovo ujedno bio i dan otvorenih vrata. Na sajmu je predstavljeno 14 preduzeća za vježbu, a interna školska banka svim je posjetiocima obezbijedila čekove za trgovinu. Inače, učenici ove škole su u novembru prošle godine ostvarili odličan rezultat na Međunarodnom sajmu preduzeća za vježbu “TFF Sarajevo 2015” , odnosno na istom su osvojili 1. mjesto .

Galeriju slika sa ovog Sajma PZV-a možete pogledati OVDJE 942514_10209270787111744_8119272397736471732_n

 

 

MSEUŠ Travnik za Dane Općine Travnik priprema Kuću biznisa – 24.03.2016.PZV KUCA BIZNISA 2016

Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik i ove godine priprema prezentaciju svog programa Preduzeća za vježbu (PZV) pod nazivom “Kuća Biznisa – U biznis kući najbolje se uči” .

Preduzeće za vježbu je mjesto za učenje putem simulacije preduzeća sa odgovarajućim organizacionim formama ( nabavka, prodaja, marketing, računovodstvo, osoblje, sekretarijat, odjeljene za elektronsku obradu podataka, …) i procesima. PZV je sastavni dio obrazovanja za učenike ekonomske škole.

Veliki interes za prošlogodišnju prezentaciju samo je razlog više da u četvrtak 24.03.2016. godine od 12.00 do 16.00 sati posjetite Mješovitu srednju ekonomsko-ugostiteljsku školu Travnik i pogledate kakve nove poslovne ideje su pripremili travnički srednjoškolci .

U okviru manifestacije Dani općine Travnik, 24.marta 2016. godine u Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi bit će održam 4. po redu Sajam preduzeća za vježbu. Prošle godine sajam je održan u Centru za kulturu Travnik, a ove godine organizatori su odlučili da ovaj specifičan i veoma interesantan sajam bude održan u prostorijama škole.

U vremenu od 12.00 do 16.00 sati, posjetioci će moći trgovati na štandovima virtualnih preduzeća učenika ekonomske i ugostiteljske struke, te obići prostor škole, jer je ovo ujedno dan otvorenih vrata. Na sajmu će se predstaviti 14 preduzeća za vježbu, a interna školska banka će svim posjetiocima obezbijediti čekove za trgovinu. Inače, učenici ove škole su u novembru 2105. godine ostvarili odličan rezultat na takmičenju u Sarajevu.

  


Učešće na Međunarodnom sajmu PZV u Sarajevu i osvojeno 1. mjesto

Ekipa koju su sačinjavali učenici naše škole pod mentorstvom profesorice Aide Ramčić-Salkić učestvovali su na Međunarodnom sajmu preduzeća za vježbu “TFF Sarajevo 2015” (INTERNATIONAL TRAINING FIRM FAIR SARAJEVO 2015), koji je održan 13. i 14. novembra 2015. god. u hotelu HOLLYWOOD u Sarajevu.

Među 35 učeničkih preduzeća za vježbu iz BiH, Crne Gore, Srbije i Austrije, učenici iz JU Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik su se predstavili sa preduzećem za vježbu “Express” d.o.o. Travnik koje se bavi trgovinom kafe na veliko, i osvojili su 1. mjesto.

Na sajmu učenicima je omogućeno kreiranje preduzetničkog duha, timskog rada, fleksibilnost, sposobnost rješavanja privrednih konflikata, interkulturalni senzibilitet, kao i druge stvari koje se podstiču u simuliranom poslovnom svijetu sa domaćim i stranim partnerima.

PZV je inovativna nastavna metoda koja simulira procese realnog preduzeća.

Sva učenička preduzeća su izlagala na profesionalnim štandovima. Sajam su posjetile mnoge škole iz BiH sa organizovanim autobusima. U PZV-u se odvijaju svi praktični poslovni slučajevi, od nabavke do prometa. Međutim, roba i usluge kao i novac koji je potreban za vršenje plaćanja u PZV-u zapravo ne postoje. Svako PZV je, kao i u praksi podijeljeno u odjele: sekretarijat, marketing, prodaja, računovodstvo i nabavka. Informacije i dokumenti koji su potrebni za jedno preduzeće, izrađuju i razmjenjuju se upotrebom moderne tehnologije i interneta. PZV posluje u sklopu praktične nastave kod ekonomskih tehničara. PZV se nalaze u kabinetima uređenim u obliku ureda, u učionici koja je opremljena kao veliki biro. Da bi se koordinirale aktivnosti PZV, tržištu PZV potreban je servisni centar za koordinaciju. On simulira usluge koje su potrebne u realnom poslovnom prometu, kao što je banka, poreska uprava, registar, statistika.

Na internet stranici www. bhs.ba ćete pronaći informacije o radu servisnog centra PZV u BiH.

Copyright © 2019  Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik.  Sva prava pridržana.